Licht uit, spot aan!

Marienne / 1 reactie

02-08-2018, 08:10

Pas op, er wordt op u gelet! Zeven dagen in de week, 24 uur per dag uur wordt u nauwlettend gevolgd. Veel ogen zijn op u gericht. De camera’s draaien op volle toeren, de spotlights staan aan. U bent in het vizier. Zorgvuldig wordt het zichtbare genoteerd, verwerkt, opgeslagen en in duizendvoud verspreid. Er wordt ingezoomd op uw handelingen en deze worden zorgvuldig gewogen, opgeteld, geïnspecteerd op basis van het onfeilbare Handboek.


U, kerkganger, bent namelijk een levend visitekaartje, of u dat nu wilt of niet. U heeft een reputatie hoog te houden, er ligt een roeping over uw leven.Sterker nog, er staan zielen op het spel! Uw handelingen hebben effect op uw directe leefomgeving. U bent  ambassadeur van een onzichtbare werkelijkheid. Uw doen en laten weerspiegelt Iets of niets van het Handboek waarvan we erkennen dat het van kaft tot kaft Gods geïnspireerde Waarheid is.

Bent u zich ervan bewust dat uw woordkeuze eraan kan bijdragen dat de Bijbel voor uw onchristelijke buurman tot een sprookjesboek wordt?! Dat uw naaste aan uw zwartwerken meent te zien dat de God van de Bijbel niet zo nauw kijkt, het daarom ongeloofwaardig en irrelevant is om de Bijbel als kompas te hanteren?! Het leven dat we van maandag tot zaterdag leiden zegt meer over de realiteit van Gods Woord in ons leven dan de kerkgang op zondag. Zijn wij een ‘licht’ of een toonbeeld van hypocrisie, wat een voedingsbodem is voor spot, met alle gevolgen van dien. Leiden onze handelingen mensen met verlangen naar de Bijbel of stoten we ze er van af?

Onze gebroken samenleving hunkert naar echtheid, onvoorwaardelijke liefde en waarheid. Het hunkert naar innerlijke rust en vrede die enkel en alleen gevonden kan worden in het volbrachte Middelaarswerk van de Heere Jezus Christus, daar waar de zondaar mag neerbuigen bij het kruis en onverdiend genade krijgt. God stort Zijn zondaarsliefde en genade uit in gebroken harten en laat ze door de Heilige Geest schijnen als lichten in het midden van een duistere wereld. Om zo anderen tot jaloersheid te verwekken. Onze daden weerspiegelen vervolgens de geloofwaardigheid en relevantie van het Evangelie van Jezus Christus. Zoals Paulus schrijft in 1 Kor.3:2 en 3. “Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen; Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.”

Laten we hartstochtelijk jagen naar een afhankelijk leven dat in overeenstemming is met Gods Woord, zodat we niet onze, maar de reputatie van Christus Jezus hoog houden tot verheerlijking en glorie van Zijn Naam. “Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld; Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid”, Fil. 2:15-16.

Marienne op 02-08-2018, 08:10
1 reactie
Sammie2016
03-08-2018 / 12:16
Marienne,

Mooie brief met veelinhoud. Je plaatst een aantal belangrijke zaken in het voetlicht.
Christenen zijn inderdaad een 'schouwspel' voor engelen en mensen ....
De Bijbel zegt (1Kor 4:9): want we zijn een theaterschouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen.

Ja wij moeten lichtdragers zijn, dat kunnen we alleen doen als we het goede nieuws van God Koninkrijk prediken/evangeliseren en daarbij Gods zegen en Heilige Geest krijgen en het gezelschap van Gods zoon, Christus Jezus.
Deze belangrijke boodschap moet gebracht worden!
Maar let wel de Bijbel zegt hierover dat de boodschap 2 kanten heeft ......
(2Kor 2:14-16) ......
14 Maar God zij gedankt, die ons altijd met de Christus in een triomftocht meevoert en die via ons overal de geur van de kennis over hem verspreidt! 15 Want voor God zijn wij een aangename geur van Christus, zowel onder degenen die worden gered als onder degenen die vergaan. 16 Voor de laatsten is het een geur van dood die tot de dood leidt, voor de eersten een geur van leven die tot leven leidt. En wie is geschikt voor zo’n taak?

Laten we onze taak dan ook zeer serieus nemen want onze redding en die van anderen hangen ervan af .... "Blijf deze dingen doen, want zo zul je zowel jezelf redden als degenen die naar je luisteren." (1Tim 4:16).

(2Tim 4:2) Predik het woord. Doe het zonder uitstel, in gunstige tijd en in moeilijke tijd. Wijs terecht, berisp en spoor aan, met veel geduld en onderwijskunst.

Wandel met de ware God Jahweh, in het juk samen met Zijn zoon Jezus ...
(Mat 1128-30) Kom bij mij als je vermoeid bent en gebukt gaat onder een zware last, dan zal ik je nieuwe kracht geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtaardig en nederig van hart. Dan zul je nieuwe kracht krijgen. 30 Want mijn juk is makkelijk te dragen en mijn last is licht.’

Lees ook deze columns

In het Reformatorisch Dagblad stond een lezenswaardig artikel van prof. dr. W. van Vlastuin met als titel “Kerkelijke verdeeldheid hindert zicht op volle waarheid”. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat ...
11 reacties
16-07-2018
Aan de ontelbare obscure vaagchristelijke groepjes en clubjes mogen we een nieuwe loot aan de kromme distel toevoegen: Weg uit Babylon, afgekort WuB. Hoewel de beweging al enige tijd bestaat, timmert ...
156 reacties
21-06-2018
De Christelijke Gereformeerde ds. D. J. Klein Onstenk was een aantal jaren gevangenispredikant. In die hoedanigheid kwam hij ook in aanraking met zware jongens, die -zoals hij zelf soms zei- aan één m...
9 reacties
11-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering