Van de regen in de WuB

Ali As / 156 reacties

21-06-2018, 12:04

Aan de ontelbare obscure vaagchristelijke groepjes en clubjes mogen we een nieuwe loot aan de kromme distel toevoegen: Weg uit Babylon, afgekort WuB. Hoewel de beweging al enige tijd bestaat, timmert ze de laatste tijd flink aan de weg. En met behulp van een handjevol discipelen die veelal ooit tot de reformatorische kerken behoorden, zijn inmiddels ook onder ons bekende jongerenavonden geïnfiltreerd.

Met de meeste wonderlijke kronkelexegeses van Bijbelse profetieën probeert de club van WuB aan te tonen dat de roomse kerk de antichrist is. En niet alleen de Paus en zijn maten, maar in het verlengde daarvan ook de protestantse kerken. Zij hebben namelijk de meeste rituelen en gebruiken klakkeloos overgenomen. De reformatie is in feite mislukt. Tijd dus voor een überreformering, vindt WuB. Weg met de christelijke feestdagen, de kinderdoop, de zondagsrust en zelfs het kruis van Christus.

Wie de antichrist is staat helder omschreven in 1 Joh. 2:22, maar het kan natuurlijk zijn dat een buitenbijbelse openbaring de profeten van WuB iets anders heeft ingepreveld. Bepaalde geesten zitten achter de oortjes in een frequente fluistermodus.

De gebruikelijk route van dit soort pregnante doemdenkers, die al tijdig aangekondigd zijn in 2 Tim. 4, is opkomen, blinken en verzinken. Maar ondertussen richten ze wel de nodige schade aan. De druktemakers hebben weinig tijd voor serieuze zaken, zoals bekering en geloof of de blijvende strijd tegen het vlees (Rom. 7). Het nieuwe ‘leven’ moet vooral een eschatologisch, gearriveerd feestje zijn. Een derde weg, zeg maar. En dat staat weer in 2 Kor. 11:3. De weg van WuB.

De volgzame schare jaknikkers bestaat meestijds uit hen die na het afschudden -wraakpoepen heet dat- van de gereformeerde plak zich inmiddels al enige tijd gewenteld hebben in de grenzeloze nietszeggende oppervlakkige, leegheid en vrolijke massaliteit van afbrekers, doortrekkers, mozaïkjes en soortgelijke samensmeltingen, waar het Woord in zijn breedte en diepte wordt leeggepikt door wonderlijke vogels met kromme snavels, luid gesnater en een opzichtige verentooi. Ze zijn nu weer toe aan iets steviger kost: een flinke portie WuB met messiaanse mayo.

Zelfs met weinig (Bijbel)kennis is het vrij eenvoudig om het fundament onder WuB, dat het vooral moet hebben van complottheorieën, weg te blazen. Maar wie eenmaal gehersenspoeld is, in welke sekte dan ook, ontbeert de behoefte om net als de inwoners van Berea te onderzoeken of het klopt wat er beweerd wordt. Of, om met Jesaja te spreken: Mijn volk gaat verloren door een gebrek aan kennis. In 2 Tim. 4:3-4 zegt Paulus: Er komt een tijd dat de gezonde leer wordt veracht en er leraars worden gezocht die passen bij wat lekker in het gehoor ligt.

Maar wat beweert het antikerkclubje nu eigenlijk?

In de brochure “De antichrist ontmaskerd” openbaren de neo-profeten ons enkele van de bovennatuurlijke geestelijke inzichten die hen ten deel zijn gevallen. Vergeet Jozef, vergeet Daniël. Weg uit Babylon legt ons de dromen tot in detail uit. We weten nu precies hoe het zit met de Suebiërs, Allemaniërs en Herulen, om maar een paar van de tien hoorns van het beest uit de afgrond te duiden. Netjes worden ze opgesomd. Gemakshalve worden er ook maar een paar weggelaten, zoals bijvoorbeeld de Angelen, Juten en Friezen, want anders klopt het knip- en plakwerk natuurlijk niet meer. Dat er inmiddels al een West- en Oost-Romeins rijk bestond is WuB vermoedelijk ook ontgaan, want met en rond de Byzantijnse dynastie in het Oosten komen we aan nog veel meer hoorntjes en uitstulpinkjes.

Bovenstaande getalenteerde spreker legt vanaf minuut 18.30 de heidense oorsprong van het kruisteken en kinderdoop uit, vanaf 19:50 is de rekensom 666 aan de beurt.

Door wat te goochelen met lettercijfers in de latijnse (in andere talen klopt het niet) omschrijving van de Paus komen de neo-profeten tot de macabere optelsom: 666. Lastig... want kerkvaders ontdekten al andere namen door hetzelfde te becijferen met Hebreeuwse letters. En dan rollen er Romeinse keizers uit: Nero, Domitianus en Caligula. Maar goed, ook de kerkvaders deugen vanzelfsprekend niet. Anderen berekenen feilloos de namen van Napoleon en Hitler. Kortom, zoveel hoofden, zoveel onzinnigheden.

Mochten u en uw kind het verbondszegel aan het voorhoofd dragen, dan bent u helaas eveneens besmet met het teken van de antichrist. En dat zal ongetwijfeld alleen afgewassen kunnen worden met één of meerdere overdopen bij het obscure WuBje. Je kunt natuurlijk niet het risico lopen dat er ergens een duivels heel of half zesje blijft plakken.

Pasen, ook al zo’n feest van het beest. Niet de opstanding van Christus uit de dood, maar onze uittocht uit Egypte moet gevierd worden. De WuBianen vormen namelijk de stam Efraïm, vandaar dat ze ook recht hebben op het Bijbelse land. Over vervangingstheologie gesproken... Toegegeven, Egypte, daar gaan de laatste tijd wel veel Hollanders op vakantie. En als ze massaal terugkeren is dat toch iets om feestelijk te herdenken. De onbesneden wannabeejoden 2.0  hebben een uitgebreide handleiding online staan met plechtigheden -gelardeerd met een vaag christelijk sausje- die gehanteerd dienen te worden bij de toepassing van het ik-doe-het-zelf-feest. Daar kunnen de roomsen nog een puntje aan zuigen.

O ja, vergeet ook het kruis van Jezus. Dat is niets anders dan een vervormde T uit het oude Babylonië. Ook van de antichrist. De vernietiging van 6 miljoen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet de schuld van Adolf, maar van die vuile papen. Gedeelde smart gelukkig, want de evangelischen onder ons participeren eveneens in de dikke pech: de opname voor de grote verdrukking is een fabeltje. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, het groot onbijbels sprookjesboek heeft er weer een aantal kolderieke hoofdstukken bij.

Natuurlijk juichen we het aangekondigde vertrek van WuB naar het beloofde land wel van harte toe. Rond de Dode Zee is nog plek. Of, nog beter, de Sinaïwoestijn.

Tags in dit artikel:

sekte
Ali As op 21-06-2018, 12:04
156 reacties
tkraaij92
26-06-2018 / 21:23
Bomans.

Geen halve waarheid maar een beknopte samenvatting. Roep je dat ook in de kerk als de 10 geboden voor worden gelezen als een samenvatting van de wet? Dat ze maar de halve waarheid verkondigen?

Hoe kom je erbij dat wij zeggen dat de eerste christenen niet bestaan hebben als ik vragen mag?
Bomans
26-06-2018 / 21:25
Aha, een nieuwe discipel aan het firmament. Ik begrijp dat de hogepriester een nieuwe lichting heeft ingezegend. En alweer een exrefo. Complimenten voor de columnist. Het gelijk is opnieuw aan zijn kant.
Bomans
26-06-2018 / 21:29
Je geheugen is volgens mij niet zo heel best, Kraaij. Je schrijft op de eerste pagina van de reacties namelijk dit: "het christendom komt in de bijbel gewoonweg niet voor, hoe kan dat?"

Is er nog meer wat je eigenlijk niet hebt gezegd? ;-)
tkraaij92
26-06-2018 / 21:30
Bomans,
Een heel groot percentage die niet denkt ´vrij van de wet´ te zijn heeft zijn roots in de refowereld liggen. Vrij logisch dat er veel exrefo´s te vinden zijn.

Daarnaast was vrijwel iedereen Reformatorisch x aantal jaar geleden. In de evangelische kringen hebben ook ontzettend veel mensen roots in de reformatorische wereld.

Alweer een exrefo zegt dus niet zo veel.
tkraaij92
26-06-2018 / 21:34
Bomans.
Dan heb ik het over het christendom als religie.

De eerste christenen waren samen één met het Joodse volk.

Efeziërs 2: 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. 14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,

Dat kun je van het huidige christendom niet echt zeggen.
Het christendom als religie komt niet echt overeen met de eerste christenen.
evantorisch
26-06-2018 / 21:46
Hahaha, ik wist dat het argument ''Jezus was ook scherp - Hij gebruikte een zweep e.d.'' voorbij zou komen.
Dat argument wordt nl altijd gebruikt door ali-as(sen) als ie aangesproken wordt op zijn toon.
Echter, hij heeft nog steeds niet door dat hij de Here Jezus niet is, en ook niet dat hij evengoed aan eenzijdig Schriftgebruik doet.
Ik kan zeker zoveel teksten (en wel meer) opnoemen waaruit blijkt dat we elkaar in liefde en vriendelijkheid behoren te benaderen.
Ik ben het niet met WUB eens, zeker niet.
Maar wel zie ik daar veel meer van de gezindheid van Jezus dan in de column en de fundamentalistische refo-reacties.
En gelukkig ziet God het hart aan, ten spijt van alle schriftgeleerden en farizeeërs die de waarheid in pacht hebben. (wie de schoen past ...)
Een verkeerde gedachte vanuit oprechte liefde kan God nog wel eens hoger aanslaan dan de starre letterkunde van de zogenaamde onfeilbare kennis van de ''enigste echte waarheid.'' (natuurlijk de reformatorische waarheid)
De refo-sekte (en nog een aantal anderen) is zeker net zo rijp voor een dwangbuis in een gesloten psychische inrichting of tbs-kliniek, alleen zien ze de balk in de eigen ogen niet.

Het zwaard van de Geest, Gods woord, is niet bedoelt om elkaar (zogenaamd uit Gods naam en tot Zijn eer) mee om de oren te meppen en te veroordelen.
Nee, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten der duisternis.

Ik erken iedereen (R.K. Refo, Evo, Wub ..., (of hoe ze zich ook noemen mogen) die in Jezus Christus geloven als Verlosser en Heer als mijn broeder en zuster.
Toevallig worden we niet afgerekend op ons 'rechte' verstaan van de Schrift (elke richting kent z'n eigen dwalingen), maar op wat we GEDAAN hebben in woord en daad: goed of kwaad.
Oftewel: DE PRAKTIJK van het leven, ga daar de Bijbel maar eens op nalezen!
Dan hoef je zelfs geen Bijbelkennis te hebben om het eeuwige leven te ontvangen, lees Romeinen 2.

En soms hé, steeds vaker trouwens, geloof ik dat er met de Bijbel afgoderij bedreven wordt.
Iedere ketter heeft z'n letter, en net als de Israëlieten met de ark deden, kun je die 'letter/interpretatie' vol bravoure meenemen in je strijd.
Maar feitelijk raak je alleen maar iets kwijt wat je nooit gehad hebt!

En verder: ik neem afstand van dit beschamende spektakel, schudt het stof af van mijn voeten en ga weer verder.
mp82
26-06-2018 / 21:53
Wat een diep triest stuk en wat lage reacties.

Het lijkt wel of alles uit de kast gehaald moet worden om te verijdelen dat er nog meer mensen de kerk (met haar exclusieve waarheid) gaan verlaten en afstand doen van alles wat vermengd is met afgoderij. Maar ook gaan realiseren dat Gods oordelen over de volken die schuldig staan voor het vergieten van onschuldig bloed en haat tegen Zijn volk. En ook gaan zien dat er een ontkoming zal zijn voor de oordelen voor Zijn volk/gemeente. En die ontkoming zal zijn in Israël, waar Zijn koninkrijk bij Zijn wederkomst zal aanbreken.
De gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze is er voor ons als waarschuwing.

Maar ja, dat is niet volgens het boekje van de kerk en is het volkomen logisch dat er vanuit deze hoek een kritisch geluid is tegen WUB en de sabbat vierende christenen. En dat mag ook, maar het kritische moet wel gefundeerd zijn en dat is wat ik mis vanuit de reformatorische hoek. Een hoop geschreeuw en totaal niet bereid om eens kritisch naar haar eigen inzichten te kijken of open te staan om andere inzichten te onderzoeken en in gesprek te gaan.

En ja, vele reformatorischen zijn de laatste decennia de sabbat gaan vieren en er zullen nog velen volgen.
Bomans
26-06-2018 / 21:56
Die exrefo's hebben iets wonderlijks gemeenschappelijks Kraaij: ze proberen gezamenlijk het refozuiltje om te plassen. Ze vervelen zich blijkbaar ernstig op hun nieuwe plek, al wachtend op de wolkkolom die ze over de Jordaan loodst. Of het is natuurlijk een teken van het nieuwe leven. Een soort onderpissing na de onderdompeling.

En met die christenen bedoelde je eigenlijk dus ook wat anders. Misschien is het goed om helder te formuleren. Misschien was dat wel de reden dat die twee predikanten je niet begrepen. Je blijft in ieder geval de geschiedenis herschrijven.

Dat er verschillende soorten christelijke gemeenten binnen het christendom zijn ontstaan is niet meer dan logisch. Afkomst, traditie, cultuur en omgeving spelen altijd een rol. Vergelijk het met de diverse messiaanse gemeenten in ons land die elkaar de tent uitvechten. Weinig nieuws onder de zon, zullen we maar zeggen.

O ja, ik krijg nog een antwoord van je op mijn vraag over de Holocaust.
tkraaij92
26-06-2018 / 22:01
Misschien moet je zelf geen conclusies trekken zonder duidelijk vragen.

Maar ik heb wel weer genoeg gereageerd voor vandaag.
Maar je wil nog wat weten over de holocaust? Dan krijg je daar morgen antwoord.

Je hoort mij overigens niet zeggen dat messiaanse gemeentes perfect zijn. Integendeel.
Het gaat niet om het zeiken op de refozuil. Het gaat erom op men bereid is uit babylon te gaan om geen deel te hebben aan haar plagen, we doen het heus niet voor onze lol. Denk je dat wij het leuk vinden om op deze manier onze avonden te vullen?
gertvanvliet
26-06-2018 / 22:32
Ik ben echt geschrokken van de diepe haat die ik proef uit de reformatorische hoek. Waar is de liefde voor de Heere Jezus en Zijn Woord? Waar? Waar is het zicht op het aankomende Koninkrijk.

Ik moet denken aan het gouden kalf. De Israëlieten bouwden een gouden kalf om de Heere te dienen omdat zij te lang moesten wachten op Mozes en waren de hoop op het Beloofde Land kwijt. Zo is dit in deze tijd hetzelfde. Velen mensen hechten meer waarde aan hun kerk dan aan het aankomende Koninkrijk. God is bezig met het terugbrengen van de Joden en velen mensen zitten vast in hun kerk terwijl Gods Koninkrijk aanstaande is.

Ik zou iedereen in liefde willen vragen om Gods Woord te gaan lezen zonder dogma's.
Talithakummi
26-06-2018 / 22:44
als beheerder van een christelijke site zou ik me schamen wat hier door een aantal mensen zoals Bomans gezegd wordt....
Niet alleen voor de mensen die dit lezen, maar ook schamen tegenover God...
Er is door diverse mensen gevraagd dit te stoppen..
Of schrijven jullie onder meerdere namen dan alleen Henkie ook zelf...
Zodra er vanuit de Bijbel aangewezen wordt hoe we met elkaar om behoren te gaan, lijkt het geschut weer te beginnen, ja zelfs nog erger te worden.

Ook ik neem afstand hiervan.
Ik wil me als christen niet identificeren met mensen die zo hatelijk doen.
Sambalbij
26-06-2018 / 22:53
Ik begin toch een buitengewone interesse te ontwikkelen voor dit clubje wub. Als ik de sites van Gert van Vliet en Tobias Kraaijeveld lees dan zie ik dat ze pas een paar jaar bij deze organisatie zitten. Ook nog maar enkele jaren geleden in de wereld leefden. Corrigeer me als ik fout zit. Het is toch wel opvallend dat zij dan als buikspreekpoppen naar voren worden geschoven door wub. Zijn ze nog goed te sturen? Overenthousiast misschien? Profileringsdrang? Trappen alleen mensen die de organisatie nog niet zo goed kennen in dit verhaal? Vragen ten over. Antwoorde mag.
Prisma23
26-06-2018 / 23:04
@EvdV
Speciaal een RefoWeb account gemaakt voor dit onderwerp?
En dan loze of suggestieve dingen posten? Bijvoorbeeld, hoe weet jij dat Prisma23 een man is?
Ervaringsdeskundige
26-06-2018 / 23:05
Als eerste wil ik zeggen dat ik jammer vind hoe het stukje is geschreven. Maar ik ben er wel mee eens. Helaas merk ik in mijn omgeving hoe veel impact dit heeft. Mensen worden uit elkaar gerukt door deze sekte. Ze zeggen ook wel dat refo mensen hatelijk antwoorden maar kijk eens na je zelf. Hoe jullie alles aanvallen at een filmpje zeg. Heb net gebroken hart na gekeken. Waar ik in geloof mijn kind heb mogen dopen en veel uit mag putten zeggen jullie dat het merk teken is. Vreselijk ik hoop dat jullie vergeving aan de Heere vragen. Voor zulke dingen wat jullie uit dragen. De heilige geest heeft zo rijk gewerkt in verleden en jullie gooien alles over boord. Waarom kijken jullie naar de fouten die mensen hebben gemaakt? Kijk naar de rijke dingen die de Heere heeft gewerkt. En focus je daar op. Ga je op fouten van mensen letten dan ga je dwalen wat jullie zeker doen. Jullie trekken mensen mee en zaaien verdeeldheid. Een ding wil ik nog zeggen de satan kan ook komen als engel des lichts. Toets de hele bijbel en zoek lijnen. Kijk niet na een gedeelte of een tekst. Als je alles letterlijk neemt loop je keer in de knoop. Echt mensen word niet mee gevoerd door deze club. Want Erwin zo velen die erna helemaal los van God en gebod zijn geraakt. Je moet je laten groeien in dingen er om heen maar laat je groeien in het geloof in Christus en Zijn werk.
EvdV
27-06-2018 / 05:27
Bomans, Bent u een volgeling van Jezus? Hebt u Hem al aangenomen als verlosser en is Hij uw Hogepriester tussen u en God de Vader? Heeft u de Heilige Geest ontvangen? Weet u zich gered door het Bloed van het Lam? Is Geloofd u dat God de Enige, Hoogste en Eeuwige macht is in de hemel? Kortom, is uw ziel gered van de dood? Geloofd u dat Gods Woord het enige betrouwbare Woord is?
Wanneer uw antwoord "ja" is, en dat hoop ik, dan begrijp ik echt uw verwensingen en haat niet. Wanneer uw antwoord "nee" is dan lijkt het me eerder noodzaak dat u hieraan werkt dan aan zulke azijnpisserij op je mede gelovigen. Maak het met God in orde, het is nu nog genade tijd!
tkraaij92
27-06-2018 / 07:27
@Sambalbij.

Het klopt dat Gert en ik er slechts een jaar bij zitten.
Als je denkt dat wij worden gestuurd dan heb je het goed mis, doen we uit ons zelf. Dat overleggen we ook niet met de rest, we houden ze alleen af en toe een beetje op de hoogte

En dat heeft te maken dat de rest wat ouder is en niet zo actief op het internet.
Als jij denkt dat wij blindelings achter de rest van WUB aanlopen dan hoop ik dat je bereid bent om is in het echt kennis te maken.

Krijg sterk het idee dat je denkt dat Gert en Ik marionetten zijn van de rest.
tkraaij92
27-06-2018 / 07:36
Wij vallen geen mensen persoonlijk aan, daar zit het grote verschil.

Ons wordt hier een dor woestijnleven gewenst door de columnist. In de reacties zijn we o.a. overgegeven aan de satan en kankergezwellen.
Hier wordt op de man gespeeld en niet op onze overtuigingen.

Daarnaast is de verplichte doop die als het merkteken wordt genoemd anders dan de besprenkeling die u als baby hebt gehad.
De doop was verplicht voor een Jood omdat men anders niet in een gilde mocht en niet kon kopen of verkopen.

Was dat toen u besprenkeld was ook zo? Dat u besprenkeld moest worden zodat u of u ouders handel konden drijven?
Het is belangrijk daar onderscheid in te maken.

Wij focussen ons niet graag op was mis is gegaan, maar omdat er weinig kennis is over wie babylon nu is zijn we genoodzaakt om er aandacht aan te besteden, doe wij ook liever niet hoor.

Ooit zal de roep er komen om weg te trekken zodat we geen deel hebben aan haar plagen, en als het zo is zoals vrijwel niemand weet wat babylon nu echt inhoudt wordt dat lastig.

Je zegt dat er mensen door WUB los van God en zijn gebod zijn geraakt. Wat bedoel je daarmee, heb je voorbeelden?
Ervaringsdeskundige
27-06-2018 / 08:14
Nou het is wel appart er worden dingen gezegd en vervolgens is het later nee zo word niet bedoelt maar zo
Valt mij wel op dat jullie heel erg vinden dat je bepaalde dingen moet zeggen maar waar is de opdracht van de Heere? Daar moet je door geleid worden. Wat Hij zegt en niet wat jij zegt moet verkondigt worden.
Ik bedoel er mee te zeggen dat er mensen in de W u b zijn gaan geloven en daarna helemaal van geloof zijn afgeraakt en nergens meer aam doen en alles over boord gooien. Dus is het een stap naar ongeloof. Klinkt hard maar ik bedoel het uit liefde. Ik heb mensen hier niet voor over en al helemaal niet dat de eer van de Heere er aan gaat. Want het is op een nette manier en doen alsof bijbels is maar het is mensen verleiden. En overigens deze mensen word gewoon zo gekweekt dat ze haat krijgen tegenover reformatoren maar wel appart dat ze de refo web zo goed in gaten houden en overal zo op reageren en willen strijden. Toch lig er dan diep op bodem van hun hart iets dat trekt. Ja klopt omdat ze tegen deze mensen in willen gaan omdat ze toch voelen dat niet helemaal klopt van hun zelf. En je kunt mij vertellen dat dat niet zo is jongen. Maar het is zo anders ben je niet zo erg actief op refo web. Laat dan deze mensen met rust en ga verder met je club. Want ik begin echt misselijk te worden er van. Door jullie gaan huwelijken kapot. Je zorgt voor verdeeldheid. Dat is het doel vam satan en niet van Christus.
Ervaringsdeskundige
27-06-2018 / 08:14
Nou het is wel appart er worden dingen gezegd en vervolgens is het later nee zo word niet bedoelt maar zo
Valt mij wel op dat jullie heel erg vinden dat je bepaalde dingen moet zeggen maar waar is de opdracht van de Heere? Daar moet je door geleid worden. Wat Hij zegt en niet wat jij zegt moet verkondigt worden.
Ik bedoel er mee te zeggen dat er mensen in de W u b zijn gaan geloven en daarna helemaal van geloof zijn afgeraakt en nergens meer aam doen en alles over boord gooien. Dus is het een stap naar ongeloof. Klinkt hard maar ik bedoel het uit liefde. Ik heb mensen hier niet voor over en al helemaal niet dat de eer van de Heere er aan gaat. Want het is op een nette manier en doen alsof bijbels is maar het is mensen verleiden. En overigens deze mensen word gewoon zo gekweekt dat ze haat krijgen tegenover reformatoren maar wel appart dat ze de refo web zo goed in gaten houden en overal zo op reageren en willen strijden. Toch lig er dan diep op bodem van hun hart iets dat trekt. Ja klopt omdat ze tegen deze mensen in willen gaan omdat ze toch voelen dat niet helemaal klopt van hun zelf. En je kunt mij vertellen dat dat niet zo is jongen. Maar het is zo anders ben je niet zo erg actief op refo web. Laat dan deze mensen met rust en ga verder met je club. Want ik begin echt misselijk te worden er van. Door jullie gaan huwelijken kapot. Je zorgt voor verdeeldheid. Dat is het doel vam satan en niet van Christus.
Ervaringsdeskundige
27-06-2018 / 08:29
Dit gebeurt er als je bij deze mensen terecht komt.
Je karakter word heel erg verandert. Je word heel fel en vooral hoogmoedig. Volgens mij is de bijbel heel duidelijk over geestelijk hoogmoed.
Mensen gaan het alleen ook maar hebben over wat fout is bij christenen. Dus weer hoogmoed want zijweten het beter.
Ik hoor deze mensen nooit maar dan ook nooit over hoe de Heere werkt in hun leven en dan bedoel ik op moment zelf niet een ervaring van jaar terug of eerste bekering. Want de Heere werkt door. Deze mensen hoor ik nooit over twijfel en dalen in geloof. Hoor nooit oproep tot bekering
Nooit het werk van de drie enige God.
Bijbel roept erg op om bezig te zijn met de dingen van hier boven. In de hemel want daar is de Heere. Nee ze zeggen dat er geen hemel is want straks komt het allemaal hier.
Hoe zit het dan met ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
De Heere zegt ik ga heen om je plaats te bereiden. En is naar de hemel gegaan. Maar nee volgens hun bestaat de hemel niet
Ik wil jullie als tip geven verkondig de daden van de Heere.

Lees ook deze columns

De Christelijke Gereformeerde ds. D. J. Klein Onstenk was een aantal jaren gevangenispredikant. In die hoedanigheid kwam...
9 reacties
11-06-2018
Het verslag van de lezing over het genadeverbond die ds. A. Schot voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studente...
geen reacties
28-05-2018
Amerika heeft zijn Amish, Nederland z’n refo’s. Gemeenschappelijk hebben ze dat buitenstaanders maar weinig snappen van ...
geen reacties
23-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering