Van de regen in de WuB

Ali As / 156 reacties

21-06-2018, 12:04

Aan de ontelbare obscure vaagchristelijke groepjes en clubjes mogen we een nieuwe loot aan de kromme distel toevoegen: Weg uit Babylon, afgekort WuB. Hoewel de beweging al enige tijd bestaat, timmert ze de laatste tijd flink aan de weg. En met behulp van een handjevol discipelen die veelal ooit tot de reformatorische kerken behoorden, zijn inmiddels ook onder ons bekende jongerenavonden geïnfiltreerd.

Met de meeste wonderlijke kronkelexegeses van Bijbelse profetieën probeert de club van WuB aan te tonen dat de roomse kerk de antichrist is. En niet alleen de Paus en zijn maten, maar in het verlengde daarvan ook de protestantse kerken. Zij hebben namelijk de meeste rituelen en gebruiken klakkeloos overgenomen. De reformatie is in feite mislukt. Tijd dus voor een überreformering, vindt WuB. Weg met de christelijke feestdagen, de kinderdoop, de zondagsrust en zelfs het kruis van Christus.

Wie de antichrist is staat helder omschreven in 1 Joh. 2:22, maar het kan natuurlijk zijn dat een buitenbijbelse openbaring de profeten van WuB iets anders heeft ingepreveld. Bepaalde geesten zitten achter de oortjes in een frequente fluistermodus.

De gebruikelijk route van dit soort pregnante doemdenkers, die al tijdig aangekondigd zijn in 2 Tim. 4, is opkomen, blinken en verzinken. Maar ondertussen richten ze wel de nodige schade aan. De druktemakers hebben weinig tijd voor serieuze zaken, zoals bekering en geloof of de blijvende strijd tegen het vlees (Rom. 7). Het nieuwe ‘leven’ moet vooral een eschatologisch, gearriveerd feestje zijn. Een derde weg, zeg maar. En dat staat weer in 2 Kor. 11:3. De weg van WuB.

De volgzame schare jaknikkers bestaat meestijds uit hen die na het afschudden -wraakpoepen heet dat- van de gereformeerde plak zich inmiddels al enige tijd gewenteld hebben in de grenzeloze nietszeggende oppervlakkige, leegheid en vrolijke massaliteit van afbrekers, doortrekkers, mozaïkjes en soortgelijke samensmeltingen, waar het Woord in zijn breedte en diepte wordt leeggepikt door wonderlijke vogels met kromme snavels, luid gesnater en een opzichtige verentooi. Ze zijn nu weer toe aan iets steviger kost: een flinke portie WuB met messiaanse mayo.

Zelfs met weinig (Bijbel)kennis is het vrij eenvoudig om het fundament onder WuB, dat het vooral moet hebben van complottheorieën, weg te blazen. Maar wie eenmaal gehersenspoeld is, in welke sekte dan ook, ontbeert de behoefte om net als de inwoners van Berea te onderzoeken of het klopt wat er beweerd wordt. Of, om met Jesaja te spreken: Mijn volk gaat verloren door een gebrek aan kennis. In 2 Tim. 4:3-4 zegt Paulus: Er komt een tijd dat de gezonde leer wordt veracht en er leraars worden gezocht die passen bij wat lekker in het gehoor ligt.

Maar wat beweert het antikerkclubje nu eigenlijk?

In de brochure “De antichrist ontmaskerd” openbaren de neo-profeten ons enkele van de bovennatuurlijke geestelijke inzichten die hen ten deel zijn gevallen. Vergeet Jozef, vergeet Daniël. Weg uit Babylon legt ons de dromen tot in detail uit. We weten nu precies hoe het zit met de Suebiërs, Allemaniërs en Herulen, om maar een paar van de tien hoorns van het beest uit de afgrond te duiden. Netjes worden ze opgesomd. Gemakshalve worden er ook maar een paar weggelaten, zoals bijvoorbeeld de Angelen, Juten en Friezen, want anders klopt het knip- en plakwerk natuurlijk niet meer. Dat er inmiddels al een West- en Oost-Romeins rijk bestond is WuB vermoedelijk ook ontgaan, want met en rond de Byzantijnse dynastie in het Oosten komen we aan nog veel meer hoorntjes en uitstulpinkjes.

Bovenstaande getalenteerde spreker legt vanaf minuut 18.30 de heidense oorsprong van het kruisteken en kinderdoop uit, vanaf 19:50 is de rekensom 666 aan de beurt.

Door wat te goochelen met lettercijfers in de latijnse (in andere talen klopt het niet) omschrijving van de Paus komen de neo-profeten tot de macabere optelsom: 666. Lastig... want kerkvaders ontdekten al andere namen door hetzelfde te becijferen met Hebreeuwse letters. En dan rollen er Romeinse keizers uit: Nero, Domitianus en Caligula. Maar goed, ook de kerkvaders deugen vanzelfsprekend niet. Anderen berekenen feilloos de namen van Napoleon en Hitler. Kortom, zoveel hoofden, zoveel onzinnigheden.

Mochten u en uw kind het verbondszegel aan het voorhoofd dragen, dan bent u helaas eveneens besmet met het teken van de antichrist. En dat zal ongetwijfeld alleen afgewassen kunnen worden met één of meerdere overdopen bij het obscure WuBje. Je kunt natuurlijk niet het risico lopen dat er ergens een duivels heel of half zesje blijft plakken.

Pasen, ook al zo’n feest van het beest. Niet de opstanding van Christus uit de dood, maar onze uittocht uit Egypte moet gevierd worden. De WuBianen vormen namelijk de stam Efraïm, vandaar dat ze ook recht hebben op het Bijbelse land. Over vervangingstheologie gesproken... Toegegeven, Egypte, daar gaan de laatste tijd wel veel Hollanders op vakantie. En als ze massaal terugkeren is dat toch iets om feestelijk te herdenken. De onbesneden wannabeejoden 2.0  hebben een uitgebreide handleiding online staan met plechtigheden -gelardeerd met een vaag christelijk sausje- die gehanteerd dienen te worden bij de toepassing van het ik-doe-het-zelf-feest. Daar kunnen de roomsen nog een puntje aan zuigen.

O ja, vergeet ook het kruis van Jezus. Dat is niets anders dan een vervormde T uit het oude Babylonië. Ook van de antichrist. De vernietiging van 6 miljoen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet de schuld van Adolf, maar van die vuile papen. Gedeelde smart gelukkig, want de evangelischen onder ons participeren eveneens in de dikke pech: de opname voor de grote verdrukking is een fabeltje. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, het groot onbijbels sprookjesboek heeft er weer een aantal kolderieke hoofdstukken bij.

Natuurlijk juichen we het aangekondigde vertrek van WuB naar het beloofde land wel van harte toe. Rond de Dode Zee is nog plek. Of, nog beter, de Sinaïwoestijn.

Tags in dit artikel:

sekte
Ali As op 21-06-2018, 12:04
156 reacties
Sammie2016
25-06-2018 / 07:24
Wie of wat is de antichrist?
Het Griekse woord heeft een tweeledige betekenis. Het kan slaan op wat anti of tegen Christus is, maar ook op een valse Christus, iemand in plaats van Christus.
Elke persoon, organisatie of groep die ten onrechte beweert Christus te vertegenwoordigen of de Messias te zijn of die Christus en zijn discipelen tegenwerkt, kan met recht een antichrist worden genoemd.
Sammie2016
25-06-2018 / 08:18
Babylon de Grote!
We kennen het oude Babylon, de stad gelegen aan de rivieren Tigris en Eufraat die een natuurlijke bescherming vormden voor de stad en haar bewoners.
De stad die duizenden religies kende, spiritisme, waarzeggerij en alles wat de ware God verafschuwt.

Maar wat is nu Babylon de Grote?
De term komt in het laatste boek van de Bijbel voor; lees Openbaring hoofdstuk 18.
In Openbaring 18 wordt ze een hoer genoemd, oei dat is niet fraai!
Er staat.... "De koningen van de aarde hebben seksuele immoraliteit met haar bedreven".
BdG doet het met alle machthebbers van de aarde!
Aangezien dat vele tientallen jaren gebeurt kunnen we hier niet over 1 hoer spreken, het is een hoer die 'haar diensten' vele honderden jaren heeft aangeboden aan de machthebbers van de aarde.
Wie past deze beschrijving?
Vele religies zijn rijk en machtig geworden doordat ze een innige relatie hebben met politieke heersers.
Je kan niet zeggen 1 religie maar vele.
Openbaring spreek over 'een woonplaats of stad' met inwoners, dus het is georganiseerd.
Wie zijn de inwoners?
"Ze is een woonplaats geworden van demonen en een plaats waar elke onreine geest en elke onreine en gehate vogel zich schuilhoudt", zegt Openbaring.

God zegt: "ga uit van haar mijn volk"
henkie
25-06-2018 / 08:34
Lukas 14: 26 over het afkeren van familie is een van de favoriete teksten van sekten, Tobias. Ik vind het vrij ernstig dat je de ravage die het aanricht volstrekt normaal vindt en daar openlijk voor uitkomt. Misschien moet je gewoon een kopje koffie met je familie gaan drinken in plaats van mensen van hier daarvoor uit te nodigen. Er lijkt me het een en ander recht te zetten voor je.

Ik denk verder dat de oudvaders zich zouden omdraaien in hun graf als ze zouden horen dat ze voor het karretje van Weg uit Babylon werden gespannen. Of ga je me vertellen dat die 23 zogenaamde kenmerken van de antichrist van hen afkomstig zijn? En ga je me vertellen dat zij zich wel thuis zouden voelen in de messiaanse kringen waarin jullie zitten?
WillemB
25-06-2018 / 10:18
@Refoweb, vriendelijk verzoek om alle reacties, inclusief het artikel te verwijderen. Ik denk dat iedereen kan constateren dat we op deze wijze ons hiermee als christelijk nederland behoorlijk verlagen tot een ordinaire partij moddergooien met Bijbelteksten in de hand.
tkraaij92
25-06-2018 / 17:49
Henkie, volgens mij heb je me verkeerd begrepen. Het is goed om te investeren in je familie, ook als ze anders denken dan jij.
Wat ik bedoelde te zeggen is dat je conclusie wat mij betreft te kort door de bocht is. Je kunt simpelweg niet Jezus de schuld geven van scheidingen in families. Dat is veel te kortzichtig. Hetzelfde bedoel ik met WUB. Je kunt niet WUB zomaar de schuld geven van dit soort moeilijk situaties.

Ik zeg heus niet dat ik een voorstander ben van spanningen in het huwelijk en noem alles maar op. Overigens kom ik elk weekend bij mijn familie, dus koffie drink ik genoeg met ze.

¨Messiaanse kringen waarin wij ons begeven¨, dat is vrij breed. Want ik voel me ook lang niet overal thuis in de messiaanse kringen. En de reformatoren denk ik ook niet.

Ik denk dat de reformatoren erg verdrietig zouden zijn om te merken dat veel ´protestanten´ niet meer protesteren tegen Rome.

De 23 kenmerken zijn o.a. m.b.v. literatuur van de Reformatoren tot stand gekomen. Lees bijvoorbeeld de schriftuitlegger van Charles Spurgeon.
Mona
25-06-2018 / 19:40
"Ik denk dat de reformatoren erg verdrietig zouden zijn om te merken dat veel ´protestanten´ niet meer protesteren tegen Rome".

Een opmerking naar mijn hart!
Ik denk dat we soms nog roomser zijn dan de Paus, want protesteren maakt je tegenwoordig gelijk verdacht.
Ik denk trouwens dat de reformatoren ook erg verdrietig zouden zijn om het sarcastische gehalte van dit reformatorische web.
Bomans
26-06-2018 / 10:43
Het is in ieder geval helder dat de discipelen van deze sekte en hun hijgende hielenlikkers de Bijbel vrij eenzijdig hanteren. Ik vrees een ernstig gebrek aan Bijbelkennis. Pappen en nathouden, lief zijn voor elkaar is geen Bijbelse liefde, maar getuigt van rabiate dwaasheid en het veroorzaken van stinkende wonden. Jezus gebruikte een zweep om het tempelplein te zuiveren. Sarcastische spot viel de Baälpriesters ten deel op de Karmel uit de mond van Elia. Paulus geeft nogal wat gemeenteleden over aan de satan of noemt ze kankergezwellen.

Bovendien noemen deze muiters zichzelf geen christenen, dus zijn het mijn broeders en zusters helemaal niet.

Deze column is een slap aftreksel van wat het eigenlijk zou moeten zijn. Dat is mijn kritiek er op. De hogepriesters en profeten van deze Babylonsekte moet je keihard aanpakken. Hun discipelen zijn gehersenspoeld, die weten niet beter. Deprogrammeren kan alleen door professionals.

Hoe kun je een beweging serieus nemen die beweert dat niet de Nazi's maar de RK-kerk de veroorzaker is van de Holocaust. Sekten proberen altijd de geschiedenis te herschrijven. Dit is nu zo'n pregnant voorbeeld. De bedenkers (en aanhangers) van deze bewering zijn rijp voor een dwangbuis in een gesloten psychische inrichting of tbs-kliniek. Om maar eens de taal van Elia te gebruiken.
Arjan
26-06-2018 / 10:58
Ik heb de fragmenten van deze groep op Youtube bekeken en wat me opvalt is dat het gaat over heel veel, maar niet oproept tot bekering en geloof in Jezus Christus.
Zullen we proberen elkaar niet de hele dag de maat te nemen over allerlei theorieën, maar dicht bij de schrift blijven?

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Onderwijzen en leren wat hij ons geboden heeft. "God lief hebben boven alles, en de naaste als uzelf".

Daarin is volgens mij erg weinig ruimte voor twistzaken. De boodschap is zo helder.
3parels
26-06-2018 / 12:44
Ik blijf me verbazen dat heren moderator nog niet ingrijpen. Waar andere topics megasnel gesloten worden, mag deze vol braakballen blijven bestaan. Kan deze nu snel afgesloten worden? Ik schaam mij zeer. Zou een ongelovige zoeker jaloers worden bij het openen van dit topic?

Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken.
Psalmen 34:13 SV1750
Sambalbij
26-06-2018 / 12:46
En nou graag op krassen naar Israel! ;)
Talithakummi
26-06-2018 / 13:18
@3parels,

dat komt omdat Henkie één van de beheerders is van refoweb.
Zie zijn mening hierboven.
WillemB
26-06-2018 / 13:22
Eens met 3parels.
Deleten deze spuugbak.
Als CIP er lucht van krijgt, komt die beerput er ook nog bij.
Je kunt menen de Bijbel aan je zijde te hebben, maar daarmee hoef je elkaars hersenen niet in te slaan.
Prisma23
26-06-2018 / 13:31
Sambalbij zegt "Het gaat pas echt eng worden als de sekte leider een ingeving krijgt dat het tijd is om naar Israel te verkassen. Een deel zal hem dan volgen en familie in vertwijfeling achter laten. "

Als het zo gaat valt het nog mee. Vaak neemt de eindbaas van zo'n sekte ook nog het geld en de vrouwen mee!
tkraaij92
26-06-2018 / 18:04
Beste Bomans.

Ondanks dat je mij en anderen uitmaakt voor kankergezwel en nog veel meer zal ik trachten een wat meer inhoudelijke reactie te geven.

Wij hebben nergens beweerd dat de Nazi´s niet verantwoordelijk voor de holocaust is. Er is alleen een antisemtisch fundament gelegd door het instituut de RKK. Cijfers wijzen gewoon uit dat, naar schatting, de RKK verantwoordelijk is voor meer dan 100 miljoen moorden op Joden en op christengelovigen.
Je moet alleen niet enkel de brochure lezen maar ook waar de brochure naar verwijst

Om een voorbeeldje te noemen:
In 1941 schreef Hitler een boek over het Jodenvraagstuk. Hij heeft hierin grote delen van Luthers boekje (niet dat Luther Rooms was) over de Joden aangehaald. Dit is verspreid in een oplage van 250.000 stuks.

Wat de Joden betreft, ik ga gewoon door met dezelfde politiek
die de katholieke kerk al 1500 jaar heeft aangenomen, toen ze de
Joden als gevaarlijk beschouwde en hen in getto’s stopte. … Ik
zie het gevaar van de vertegenwoordigers van dit ras voor kerk
en staat en misschien doe ik het christendom een groot plezier.”

Wij zeggen niet dat de RKK verantwoordelijk is voor de Holocaust. Maar er is wel een antisemitisch fundament gelegd. En als je denkt dat dat pas rond 1938 is ontstaan dan hoop ik dat je bereid bent om je te verdiepen in de kerkgeschiedenis.
tkraaij92
26-06-2018 / 18:07
Bomans,

Over het gebrek aan bijbelkennis.
Vorig jaar heb ik de PKN verlaten.
Wij hadden 2 dominee´s en ik heb daar meerdere gesprekken mee gehad.

Ik ben slechts 25 jaar en kende de bijbel beter dan mijn dominee. Hoe kan dat? Niet om op te scheppen maar als er ergens bijbelkennis mist dan is dat in de kerk, tenminste wel in de kerk waar ik vandaan kom en in de rest van mijn christelijk omgeving.

Maar goed dat zal deze gehersenspoelde jongeman ook wel verkeerd zien
tkraaij92
26-06-2018 / 18:15
Hoi Arjan,

Je hebt gelijk dat dat aan het bod komt, dat heeft te maken met dat het niet ons doel is als stichting.

Uiteraard heb je gelijk dat het begint bij wedergeboorte, heiligmaking etc.

De reden waarom wij doen wat we doen is omdat er behoorlijk wat groeperingen bezig zijn met het mensen tot de Heere Jezus leiden, en daar zijn we heel blij mee. Evangelisatie is erg belangrijk. Verschillende leden van WUB evangeliseren ook (individueel of met een andere organisatie) om het goede nieuws bekend te maken.

Echter zijn er weinig mensen of organisaties die oproepen om weg uit babylon te gaan.

De bijbel zegt dat er plagen gaan komen over Babylon en dat men daar uit weg moet gaan wanneer de tijd er is. Deze oproep wordt gedaan aan christenen. Dit hoor je bijna nergens. Vandaar dat wij ons wat meer op dat onderwerp focussen. Hopelijk is het nu wat duidelijker.

Openbaringen 18
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.
EvdV
26-06-2018 / 21:08
Speciaal lid geworden voor dit artikel. Werkelijk ONGELOOFLIJK wat de heren Prisma, Sambalbij en Bomans hier beweren. Prisma 23 is helemaal bizar! Hoe durft u na zulke bewoordingen zich zondag nog vroom te vertonen in de kerk??!! Echt gewoon niet te geloven! Hoe kun je mensen een kankergezwel noemen???? Wat ben je voor beheerder wanneer je daar niets aan doet??? Waar geloof je in wanneer je zulke uitspraken doet? Ik ga huilen wanneer mensen de ziekte kanker gebruiken voor zulke onzin! Echt van het padje af Prisma!! Je moet eens met de mensen praten van weg uit babylon of met mensen van messiaanse gemeentes. Dan merk je dat ze de liefde voor Jezus de Messias heel hoog hebben staan! En trouwens, voor alle duidelijkheid: Weg uit Babylon is geen gemeente! Weg uit babylon is een stichting. Verder heb je steeds meer messiaanse gemeentes met samenkomsten op sabbat. Deze gemeentes zijn echt groeiende, met veel jeugd en jonge gezinnen. Jeugd die op zoek zijn naar de waarheid en die in hun eigen kerken niet vinden. Jongeren worden kritisch. Hoe kun je de 7e dag rustdag houden terwijl je eigen kerk erop gebrand is dat zondag de 1e dag is. Hoe kun je dan elke zondag het sabbatsgebod voorlezen? Ik moet toegeven dat hier de refo's nog wel eerlijk in zijn, zondag is 1e dag, sabbat is de 7e dag van de week.
Waar ik me echt zorgen over maak: Waar zijn de vruchten van de reformatorische kerken? Mensen bang houden zodat ze niet aan het avondmaal gaan? Is dat wat Jezus bedoelde met "Doe dit tot Mijn gedachtenis"? Waar zijn jullie vruchten? Mensen die niet hardop durven te zeggen dat Jezus ook voor hen gestorven is en dat ze weten gered te mogen zijn van de dood? Enkel jullie eigen mensen achter gesloten deuren houden met een strakke, strenge leer. Is dat de opdracht om in de wereld te staan? Men steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten?? Wat doen jullie met de ontvangen talenten? Ga je daar mee handelen of begraaf je ze omdat de meester streng is? Nogmaals: Waar zijn jullie vruchten?? Ik kom zelf uit de reformatorische hoek, maar krijg steeds meer een echte afkeer van de reformatorische beweging. Van wat ik hier lees hoop ik oprecht dat je reformatorische kerk hard leeg loopt. En geloof me, ik ben nooit zo vijandig gezind, maar hier vraag je echt om. Belachelijk refoweb!
2me
26-06-2018 / 21:15
Wat een reacties en wat een nivo.....blijkbaar is weg uit babylon schot in de roos?
Als weg uit babylon zou ik aangifte doen, wegens smaad en laster, tegen Refoweb en tegen mensen die van hetzelfde nivo, of nog erger, reageren.
Wat ben ik blij dat ik gekeken heb in de refowereld, en vervolgens heel snel weer achter me gelaten heb! Beste keuze ooit. Gaan steeds meer mensen doen, blijft niks van over van die hele zuil. En dat is maar goed ook.
EvdV
26-06-2018 / 21:15
foutje, Bomans deed die ongelooflijk bizarre uitspraken!
Bomans
26-06-2018 / 21:20
Aha Kraaij, jullie brochure is dus maar de helft van de waarheid. Je hebt er nog een ander epistel bij nodig om deze te kunnen begrijpen. Een soort codex dus. Wat je dus probeert te zeggen is dat zonder de invloed van de rooms-katholieke kerk, de Holocaust nooit zou hebben plaatsgevonden. Begrijp ik dat goed? En als tweede: de eerste christenen in de Bijbel, die volgens jullie niet (maar volgens Paulus wel) bestaan hebben, zijn die ook door de roomsen vervolgd?

Lees ook deze columns

De Christelijke Gereformeerde ds. D. J. Klein Onstenk was een aantal jaren gevangenispredikant. In die hoedanigheid kwam...
9 reacties
11-06-2018
Het verslag van de lezing over het genadeverbond die ds. A. Schot voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studente...
geen reacties
28-05-2018
Amerika heeft zijn Amish, Nederland z’n refo’s. Gemeenschappelijk hebben ze dat buitenstaanders maar weinig snappen van ...
geen reacties
23-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering