Van de regen in de WuB

Ali As / 156 reacties

21-06-2018, 12:04

Aan de ontelbare obscure vaagchristelijke groepjes en clubjes mogen we een nieuwe loot aan de kromme distel toevoegen: Weg uit Babylon, afgekort WuB. Hoewel de beweging al enige tijd bestaat, timmert ze de laatste tijd flink aan de weg. En met behulp van een handjevol discipelen die veelal ooit tot de reformatorische kerken behoorden, zijn inmiddels ook onder ons bekende jongerenavonden geïnfiltreerd.

Met de meeste wonderlijke kronkelexegeses van Bijbelse profetieën probeert de club van WuB aan te tonen dat de roomse kerk de antichrist is. En niet alleen de Paus en zijn maten, maar in het verlengde daarvan ook de protestantse kerken. Zij hebben namelijk de meeste rituelen en gebruiken klakkeloos overgenomen. De reformatie is in feite mislukt. Tijd dus voor een überreformering, vindt WuB. Weg met de christelijke feestdagen, de kinderdoop, de zondagsrust en zelfs het kruis van Christus.

Wie de antichrist is staat helder omschreven in 1 Joh. 2:22, maar het kan natuurlijk zijn dat een buitenbijbelse openbaring de profeten van WuB iets anders heeft ingepreveld. Bepaalde geesten zitten achter de oortjes in een frequente fluistermodus.

De gebruikelijk route van dit soort pregnante doemdenkers, die al tijdig aangekondigd zijn in 2 Tim. 4, is opkomen, blinken en verzinken. Maar ondertussen richten ze wel de nodige schade aan. De druktemakers hebben weinig tijd voor serieuze zaken, zoals bekering en geloof of de blijvende strijd tegen het vlees (Rom. 7). Het nieuwe ‘leven’ moet vooral een eschatologisch, gearriveerd feestje zijn. Een derde weg, zeg maar. En dat staat weer in 2 Kor. 11:3. De weg van WuB.

De volgzame schare jaknikkers bestaat meestijds uit hen die na het afschudden -wraakpoepen heet dat- van de gereformeerde plak zich inmiddels al enige tijd gewenteld hebben in de grenzeloze nietszeggende oppervlakkige, leegheid en vrolijke massaliteit van afbrekers, doortrekkers, mozaïkjes en soortgelijke samensmeltingen, waar het Woord in zijn breedte en diepte wordt leeggepikt door wonderlijke vogels met kromme snavels, luid gesnater en een opzichtige verentooi. Ze zijn nu weer toe aan iets steviger kost: een flinke portie WuB met messiaanse mayo.

Zelfs met weinig (Bijbel)kennis is het vrij eenvoudig om het fundament onder WuB, dat het vooral moet hebben van complottheorieën, weg te blazen. Maar wie eenmaal gehersenspoeld is, in welke sekte dan ook, ontbeert de behoefte om net als de inwoners van Berea te onderzoeken of het klopt wat er beweerd wordt. Of, om met Jesaja te spreken: Mijn volk gaat verloren door een gebrek aan kennis. In 2 Tim. 4:3-4 zegt Paulus: Er komt een tijd dat de gezonde leer wordt veracht en er leraars worden gezocht die passen bij wat lekker in het gehoor ligt.

Maar wat beweert het antikerkclubje nu eigenlijk?

In de brochure “De antichrist ontmaskerd” openbaren de neo-profeten ons enkele van de bovennatuurlijke geestelijke inzichten die hen ten deel zijn gevallen. Vergeet Jozef, vergeet Daniël. Weg uit Babylon legt ons de dromen tot in detail uit. We weten nu precies hoe het zit met de Suebiërs, Allemaniërs en Herulen, om maar een paar van de tien hoorns van het beest uit de afgrond te duiden. Netjes worden ze opgesomd. Gemakshalve worden er ook maar een paar weggelaten, zoals bijvoorbeeld de Angelen, Juten en Friezen, want anders klopt het knip- en plakwerk natuurlijk niet meer. Dat er inmiddels al een West- en Oost-Romeins rijk bestond is WuB vermoedelijk ook ontgaan, want met en rond de Byzantijnse dynastie in het Oosten komen we aan nog veel meer hoorntjes en uitstulpinkjes.

Bovenstaande getalenteerde spreker legt vanaf minuut 18.30 de heidense oorsprong van het kruisteken en kinderdoop uit, vanaf 19:50 is de rekensom 666 aan de beurt.

Door wat te goochelen met lettercijfers in de latijnse (in andere talen klopt het niet) omschrijving van de Paus komen de neo-profeten tot de macabere optelsom: 666. Lastig... want kerkvaders ontdekten al andere namen door hetzelfde te becijferen met Hebreeuwse letters. En dan rollen er Romeinse keizers uit: Nero, Domitianus en Caligula. Maar goed, ook de kerkvaders deugen vanzelfsprekend niet. Anderen berekenen feilloos de namen van Napoleon en Hitler. Kortom, zoveel hoofden, zoveel onzinnigheden.

Mochten u en uw kind het verbondszegel aan het voorhoofd dragen, dan bent u helaas eveneens besmet met het teken van de antichrist. En dat zal ongetwijfeld alleen afgewassen kunnen worden met één of meerdere overdopen bij het obscure WuBje. Je kunt natuurlijk niet het risico lopen dat er ergens een duivels heel of half zesje blijft plakken.

Pasen, ook al zo’n feest van het beest. Niet de opstanding van Christus uit de dood, maar onze uittocht uit Egypte moet gevierd worden. De WuBianen vormen namelijk de stam Efraïm, vandaar dat ze ook recht hebben op het Bijbelse land. Over vervangingstheologie gesproken... Toegegeven, Egypte, daar gaan de laatste tijd wel veel Hollanders op vakantie. En als ze massaal terugkeren is dat toch iets om feestelijk te herdenken. De onbesneden wannabeejoden 2.0  hebben een uitgebreide handleiding online staan met plechtigheden -gelardeerd met een vaag christelijk sausje- die gehanteerd dienen te worden bij de toepassing van het ik-doe-het-zelf-feest. Daar kunnen de roomsen nog een puntje aan zuigen.

O ja, vergeet ook het kruis van Jezus. Dat is niets anders dan een vervormde T uit het oude Babylonië. Ook van de antichrist. De vernietiging van 6 miljoen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet de schuld van Adolf, maar van die vuile papen. Gedeelde smart gelukkig, want de evangelischen onder ons participeren eveneens in de dikke pech: de opname voor de grote verdrukking is een fabeltje. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, het groot onbijbels sprookjesboek heeft er weer een aantal kolderieke hoofdstukken bij.

Natuurlijk juichen we het aangekondigde vertrek van WuB naar het beloofde land wel van harte toe. Rond de Dode Zee is nog plek. Of, nog beter, de Sinaïwoestijn.

Tags in dit artikel:

sekte
Ali As op 21-06-2018, 12:04
156 reacties
hans0166
01-07-2018 / 09:12
De reformatoren wílden de weg die jullie ingeslagen zijn helemaal niet. Span de geschiedenis toch niet zo voor je eigen karretje. De oorspronkelijke reformatoren wilden zelfs niet eens uit de RK stappen, dat is pas het gevolg van veel latere acties ( van beide zijden )

De kerk is in een constante staat van for- en reformeren, niet alleen 500 jaar geleden, maar al zo'n tweeduizend jaar. Dat dit proces in de huidige reformatorische hoek tegengehouden wordt, is helaas een feit. Maar om nou net als WuB, te shoppen in andere religies en dat als voortgang in de protestantse reformatie te zien werkt voor mij echter niet. Het Messiaanse Jodendom, is zeker Christelijk, zijn onze broeders, maar is níet hetzelfde als het Westerse Christendom.

Wat het stagneren van de reformatie met anti-semitisme te maken heeft is me eigenlijk wel een beetje raadsel.

Kijk zo komt er van de "overkant" toch nog een berichtje... de term "overkant" laat overigens zien dat je zo gewenste eerbied en acceptatie ook bij jezelf niet zo heel diep zit.
EvdV
01-07-2018 / 10:14
Dat "overkant" was een reactie op blij blij en Prisma op de vorige pagina.
gertvanvliet
01-07-2018 / 13:06
Beste allemaal,

Jullie kunnen discussiëren en beschuldigingen doen aan het adres van Weg uit Babylon. Dit heeft geen zin als er niet inhoudelijk op deze bijbelstudies in wordt gegaan.

Ik zal proberen een kort en bondige uitleg te geven wat wij(velen volgelingen van Jezus) ontdekt hebben in Gods Woord.

Wij geloven dat Israël voor eeuwig Gods volk is. Wij geloven dat in de volheid van de tijd God Zijn Zoon heeft gegeven voor de zonden van Zijn volk. Israël is na Salomo in twee stukken gevallen. Juda en Israël. Dit wordt ook wel Juda en Efraïm genoemd. Uit Juda(Joden) is zoals beloofd de Messias voortgekomen. Opdat door Hem de wereld gezegend zou worden tot vergeving van zonden en bekering.

Het nieuwe verbond is gegeven aan Juda en Israël. De kerk als vervanger van Israël zien is niet zoals Gods Woord zegt. Het is aan ons om ons hetzelfde als Ruth te scharen bij Zijn volk uit genade alleen.

‘Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,’
‭‭Jeremia‬ ‭31:31‬ ‭HSV‬‬
http://bible.com/1990/jer.31.31.hsv

Het ultieme plan van God heeft Paulus voor ons samengevat en onthuld.

‘Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog ), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.’
‭‭Romeinen‬ ‭11:25-28‬ ‭HSV‬‬
http://bible.com/1990/rom.11.25-28.hsv

Als we ons apart zien van Israël loop je al Gods beloftes mis. Vandaar dat wij ons richten op de boodschap Weg uit Babylon. Niet om jullie te verwarren maar om jullie uit genade terug te roepen tot Gods plan met Israël. De kerk heeft geen toekomst. Israël heeft de toekomst en dat allemaal door Jezus de Koning der Joden.

Wij geloven niet in de besnijdenis na wedergeboorte. Wij staan achter de geloofsdoop, dat is de eerste geloofsopdracht na wedergeboorte. Wij geloven dat het bloed van Jezus het eeuwige verbondsteken is. Wij geloven dat er voor Jood en heiden alleen redding is door geloof in de Heere Jezus. Wij geloven dat Gods Koninkrijk zal aanbreken als Jezus terugkomt in Jeruzalem. Wij geloven dat de 10 geboden inclusief het vierde gebod geschreven wordt in ieders hart door het geloof in Jezus Christus onze Heer.

Ik wil graag afsluiten met twee bijbelgedeeltes. Ik bid dat er velen ogen mogen open gaan. Jezus kwam zoals bekend bij jullie als de Goede Herder. Dit was al ruim daarvoor geprofeteerd door de profeet Ezechiël. Hopelijk zal dit jullie ogen openen voor Gods plan met de mensheid.

‘Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de water stromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE.’
‭‭Ezechiël‬ ‭34:11-15‬ ‭HSV‬‬
http://bible.com/1990/ezk.34.11-15.hsv

De Heere Jezus zegt:

‘Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.’
‭‭Johannes‬ ‭10:9-12‬ ‭HSV‬‬
http://bible.com/1990/jhn.10.9-12.

Onze toekomst ligt in Israël zoals Ezechiël zegt. Gods Koninkrijk!

‘En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.’
‭‭Openbaring‬ ‭21:2-3‬ ‭HSV‬‬
http://bible.com/1990/rev.21.2-3.hsv
henkie
01-07-2018 / 14:31
"Ik verwacht dat het vandaag wat stil zal zijn aan de overkant..."

@EvdV, u heeft een wat vreemd beeld van de zondag als rustdag en herdenkingsdag van de opstanding van de Heere Jezus. Dat heeft weinig met het wetticisme van het houden van de sabbat te maken.

@GertvanVliet, de toekomst ligt in Israel, zeg je. Wanneer is het tijd om te gaan en wie bepaalt dat? Als je te laat bent, krijg je een nucleaire aanval op je dak en wordt 1/3 van het Westen weggevaagd, begrijp ik. Dus weinig reden om met een vertrek te wachten...
huibertus
01-07-2018 / 14:41
Gertvanvliet
Ik verwacht de terug komst van Jezus op de dag dat Hij in de Keneset wordt
gerehabiliteerd,dan zal Irael tot zijn bestemming komen.
Nu hebben wij te maken met een kerk die de sabbath heeft weg gedaan,
terecht of niet terecht, en met Israel die Jezus als verlosser heeft weg gedaan.
Zolang dat zo is voel ik mij toch thuis in de kerk.
gertvanvliet
01-07-2018 / 14:53
@huibertus

Dan zal u blij worden van mijn bericht. In Israël komen steeds meer Joden tot geloof in de Heere Jezus en in de rest van de wereld komen steeds meer mensen tot besef dat we terug moeten naar de Waarheid.

Jezus heeft gezegd: Ik kom pas terug als jullie zeggen gezegend is Hij die komt in de Naam van de HEERE.

Wist u dat de vijf wijzen en vijf dwazen allemaal Jezus verwachten? Je moet dus genoeg olie hebben om op de bruiloft te komen.
gertvanvliet
01-07-2018 / 14:56
@henkie

‘De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken; en alle einden der aarde zien het heil van onze God. Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga uit haar midden weg, reinig u, u die de heilige voorwerpen van de HEERE draagt! Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan, want de HEERE zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn.’
‭‭Jesaja‬ ‭52:10-12‬ ‭HSV‬‬
http://bible.com/1990/isa.52.10-12.hsv

U moet God vertrouwen en geloven. Dat is het enigste wat God van u vraagt.
tkraaij92
01-07-2018 / 15:32
Henkie:

Tijd om te gaan is niet aan ons, we hebben alleen waakzaam te blijven.

We weten bijvoorbeeld ook het feit dat Jezus terugkomt, maar niemand weet de exacte tijd, daarom is het zaak dat we hem iedere dag verwachten. De vraag is dus niet wanneer maar of men bereid is om te gaan.

Er zijn genoeg bijbelteksten die duidelijk maken dat de heidenvolken naar Israël zullen gaan.

Zacharia 2:
10 Juich en verblijd u, dochter van Sion,
want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen,
spreekt de HEERE.
11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen.

Zacharia 14:
16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Jeremia 3
17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.

Jesaja 14
1 Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van Jakob voegen.

Jesaja 2

2 Het zal in het laatste der dagen geschieden
dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan
als de hoogste van de bergen,
en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.

3 Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan,
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Jesaja 35
10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.
huibertus
01-07-2018 / 16:23
gertvanvliet
Ik word pas echt blij als ze in de Keneset zeggen Gezegend is Hij Die komt
in de naam van Den HEERE.
tkraaij92
01-07-2018 / 21:10
Bomans:

https://www.trouw.nl/home/protestantse-kerk-neemt-afstand-van-jodenhaat-luther~a710a23a/

Ik citeer: ¨Daarmee droegen ze volgens historici bij aan het klimaat waarin de Holocaust kon ontstaan. ¨

Misschien snap je mijn visie op de holocaust nu beter..
gertvanvliet
02-07-2018 / 20:27
@huibertus

Daar kijk ik ook naar uit. Gods Woord zegt dat God de bedekking weg zal halen en dat is beetje bij beetje bezig.

Ik ben hier zelf een gereedschap voor geweest. Ik heb mede door de boodschap van Weg uit Babylon en het aanwijzen van de Messias in het Oude Testament al een paar Joodse mensen tot geloof zien komen. Niet uit mijn kracht, maar uit de kracht van onze Heer en Meester.

Als we het Joodse volk tot jaloersheid willen verwekken moeten we net als de verloren zoon schuld bekennen voor al onze ‘kerkse’ afgoderij wat gebaseerd is op traditie en kerkvaders. Helaas verhogen velen verloren zonen zich boven de oudste zoon. U zou uzelf eens af moeten vragen wat de vader hiervan vindt?
schaapje
03-07-2018 / 12:51
Mona schreef

Ali As jouw spraak maak je openbaar, je sarcasme is op dit forum zo duidelijk herkenbaar.


Inderdaad duidelijk herkenbaar!
Maar bedankt voor de video ik heb mijn horizon weer kunnen verbreden.
huibertus
03-07-2018 / 14:35
gertvanvliet
Veel verloren zonen stellen zich boven de oudste zoon,nu moeten wij ons zelf afvragen wat de vader hiervan vindt,zo stelt u het..
Allereerst vindt de vader dat er verzoening moet plaats vinden.
Dat kunt u lezen in Lukas 15, daar staat een verloren zoon met zijn oudste
broeder, hun vader heeft ze beiden hartstochtelijk lief,maar nu het probleem
de oudsten zoon kan zo maar niet over het verleden van zijn broer heenstappen,wat doet de vader?Hij bidt zijn oudsten zoon of hij daar over
heen wilt stappen,want het feest van de verzoening moet door kunnen gaan
Deze geschiedenis heeft een open einde.Maar ik ga er maar van uit dat ook
de oudsten zoon gezwicht is of gaat zwichten voor de liefde van zijn vader
henkie
07-07-2018 / 13:09
Beste Gert en Tobias,

Ik zie jullie reactie en mijn vraag bijna letterlijk terugkomen bij een debatavond in 1996:
https://www.digibron.nl/search/detail/012de4792dce1180d1b608f8/kerk-mist-licht-als-ze-toekomst-verwaarloost
De lijn naar de zelfbenoemde profeet en jullie in 2018 is overduidelijk. Ik vind dat eng, mede gezien het feit dat de grondlegger er al vaak aantoonbaar naast zat en bizarre ideeën had.

Verder is het tijdstip wel erg vaag omschreven. Zal het in de praktijk niet gewoon zo gaan dat een van de voormannen zegt een aanwijzing van God te hebben gehad en dat de rest volgt? Concreet: als Wim Verwoerd aangeeft dat hij in een droom de opdracht heeft gekregen om te emigreren, gaan jullie dan mee?
tkraaij92
07-07-2018 / 13:35
Hoi Henkie,

Dat Wim Verwoerd veel overtuigingen die heeft die wij vanuit de bijbel ook hebben wil niet zeggen dat we elkaar nu klakkeloos volgen. Wim is net als ieder ander mens een mens van vlees en bloed en maakt dus net zo goed fouten als jij en ik. Het zou nogal naïef zijn om naar Israël te gaan wanneer Wim Verwoerd dat zou gaan zeggen. Dus concreet: Ik ga niet wanneer Wim Verwoerd dat zegt, wanneer wel dat weet ik ook niet en misschien zijn de teksten uit de bijbel pas van toepassing op een generatie na mij dus dat vind ik niet

Je kunt dat een vaag antwoord vinden en dat is je goed recht. Maar zo zijn er meer dingen in de bijbel. We weten dat Jezus terugkomt maar niet het exacte tijdstip. Waarom niet? Omdat de bijbel dat niet zegt. Dat moet dan in jouw ogen ook vaag zijn?

Zo is het ook met het feit dat de heidenvolken naar Israël zullen trekken, de bijbel zegt dat het gebeurd dus is het zo, de bijbel geeft geen exacte tijd dus daar kan ik je geen antwoord op geven. Bij deze herhaling van mijn eerdere reactie:

------------------------------------------------------------------------------------------
Zacharia 2:
10 Juich en verblijd u, dochter van Sion,
want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen,
spreekt de HEERE.
11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen.

Zacharia 14:
16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Jeremia 3
17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.

Jesaja 14
1 Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van Jakob voegen.

Jesaja 2
2 Het zal in het laatste der dagen geschieden
dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan
als de hoogste van de bergen,
en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.

3 Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan,
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Jesaja 35
10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals eerder gezegd kan ik niet achter alles staan wat er in de geschiedenis is voorgevallen. Ik sta ook niet achter alle antwoorden in het artikel wat je stuurde.

Maar de eenheid met (gelovige) Joden is bijbels vrij makkelijk te onderbouwen, zoals ook eerder gestuurd, bij deze nogmaals:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Efeziërs 2
13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. 14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, 15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken,
16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Henkie, ik heb ook een vraag voor jou.
Wat betekenen bovengenoemde bijbelteksten voor jou?
tkraaij92
07-07-2018 / 13:37
¨Vind ik niet¨ moet zijn ¨Weet ik niet¨ in de reactie hierboven.

Lees ook deze columns

De Christelijke Gereformeerde ds. D. J. Klein Onstenk was een aantal jaren gevangenispredikant. In die hoedanigheid kwam...
9 reacties
11-06-2018
Het verslag van de lezing over het genadeverbond die ds. A. Schot voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studente...
geen reacties
28-05-2018
Amerika heeft zijn Amish, Nederland z’n refo’s. Gemeenschappelijk hebben ze dat buitenstaanders maar weinig snappen van ...
geen reacties
23-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering