Van de regen in de WuB

Ali As / 156 reacties

21-06-2018, 12:04

Aan de ontelbare obscure vaagchristelijke groepjes en clubjes mogen we een nieuwe loot aan de kromme distel toevoegen: Weg uit Babylon, afgekort WuB. Hoewel de beweging al enige tijd bestaat, timmert ze de laatste tijd flink aan de weg. En met behulp van een handjevol discipelen die veelal ooit tot de reformatorische kerken behoorden, zijn inmiddels ook onder ons bekende jongerenavonden geïnfiltreerd.

Met de meeste wonderlijke kronkelexegeses van Bijbelse profetieën probeert de club van WuB aan te tonen dat de roomse kerk de antichrist is. En niet alleen de Paus en zijn maten, maar in het verlengde daarvan ook de protestantse kerken. Zij hebben namelijk de meeste rituelen en gebruiken klakkeloos overgenomen. De reformatie is in feite mislukt. Tijd dus voor een überreformering, vindt WuB. Weg met de christelijke feestdagen, de kinderdoop, de zondagsrust en zelfs het kruis van Christus.

Wie de antichrist is staat helder omschreven in 1 Joh. 2:22, maar het kan natuurlijk zijn dat een buitenbijbelse openbaring de profeten van WuB iets anders heeft ingepreveld. Bepaalde geesten zitten achter de oortjes in een frequente fluistermodus.

De gebruikelijk route van dit soort pregnante doemdenkers, die al tijdig aangekondigd zijn in 2 Tim. 4, is opkomen, blinken en verzinken. Maar ondertussen richten ze wel de nodige schade aan. De druktemakers hebben weinig tijd voor serieuze zaken, zoals bekering en geloof of de blijvende strijd tegen het vlees (Rom. 7). Het nieuwe ‘leven’ moet vooral een eschatologisch, gearriveerd feestje zijn. Een derde weg, zeg maar. En dat staat weer in 2 Kor. 11:3. De weg van WuB.

De volgzame schare jaknikkers bestaat meestijds uit hen die na het afschudden -wraakpoepen heet dat- van de gereformeerde plak zich inmiddels al enige tijd gewenteld hebben in de grenzeloze nietszeggende oppervlakkige, leegheid en vrolijke massaliteit van afbrekers, doortrekkers, mozaïkjes en soortgelijke samensmeltingen, waar het Woord in zijn breedte en diepte wordt leeggepikt door wonderlijke vogels met kromme snavels, luid gesnater en een opzichtige verentooi. Ze zijn nu weer toe aan iets steviger kost: een flinke portie WuB met messiaanse mayo.

Zelfs met weinig (Bijbel)kennis is het vrij eenvoudig om het fundament onder WuB, dat het vooral moet hebben van complottheorieën, weg te blazen. Maar wie eenmaal gehersenspoeld is, in welke sekte dan ook, ontbeert de behoefte om net als de inwoners van Berea te onderzoeken of het klopt wat er beweerd wordt. Of, om met Jesaja te spreken: Mijn volk gaat verloren door een gebrek aan kennis. In 2 Tim. 4:3-4 zegt Paulus: Er komt een tijd dat de gezonde leer wordt veracht en er leraars worden gezocht die passen bij wat lekker in het gehoor ligt.

Maar wat beweert het antikerkclubje nu eigenlijk?

In de brochure “De antichrist ontmaskerd” openbaren de neo-profeten ons enkele van de bovennatuurlijke geestelijke inzichten die hen ten deel zijn gevallen. Vergeet Jozef, vergeet Daniël. Weg uit Babylon legt ons de dromen tot in detail uit. We weten nu precies hoe het zit met de Suebiërs, Allemaniërs en Herulen, om maar een paar van de tien hoorns van het beest uit de afgrond te duiden. Netjes worden ze opgesomd. Gemakshalve worden er ook maar een paar weggelaten, zoals bijvoorbeeld de Angelen, Juten en Friezen, want anders klopt het knip- en plakwerk natuurlijk niet meer. Dat er inmiddels al een West- en Oost-Romeins rijk bestond is WuB vermoedelijk ook ontgaan, want met en rond de Byzantijnse dynastie in het Oosten komen we aan nog veel meer hoorntjes en uitstulpinkjes.

Bovenstaande getalenteerde spreker legt vanaf minuut 18.30 de heidense oorsprong van het kruisteken en kinderdoop uit, vanaf 19:50 is de rekensom 666 aan de beurt.

Door wat te goochelen met lettercijfers in de latijnse (in andere talen klopt het niet) omschrijving van de Paus komen de neo-profeten tot de macabere optelsom: 666. Lastig... want kerkvaders ontdekten al andere namen door hetzelfde te becijferen met Hebreeuwse letters. En dan rollen er Romeinse keizers uit: Nero, Domitianus en Caligula. Maar goed, ook de kerkvaders deugen vanzelfsprekend niet. Anderen berekenen feilloos de namen van Napoleon en Hitler. Kortom, zoveel hoofden, zoveel onzinnigheden.

Mochten u en uw kind het verbondszegel aan het voorhoofd dragen, dan bent u helaas eveneens besmet met het teken van de antichrist. En dat zal ongetwijfeld alleen afgewassen kunnen worden met één of meerdere overdopen bij het obscure WuBje. Je kunt natuurlijk niet het risico lopen dat er ergens een duivels heel of half zesje blijft plakken.

Pasen, ook al zo’n feest van het beest. Niet de opstanding van Christus uit de dood, maar onze uittocht uit Egypte moet gevierd worden. De WuBianen vormen namelijk de stam Efraïm, vandaar dat ze ook recht hebben op het Bijbelse land. Over vervangingstheologie gesproken... Toegegeven, Egypte, daar gaan de laatste tijd wel veel Hollanders op vakantie. En als ze massaal terugkeren is dat toch iets om feestelijk te herdenken. De onbesneden wannabeejoden 2.0  hebben een uitgebreide handleiding online staan met plechtigheden -gelardeerd met een vaag christelijk sausje- die gehanteerd dienen te worden bij de toepassing van het ik-doe-het-zelf-feest. Daar kunnen de roomsen nog een puntje aan zuigen.

O ja, vergeet ook het kruis van Jezus. Dat is niets anders dan een vervormde T uit het oude Babylonië. Ook van de antichrist. De vernietiging van 6 miljoen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet de schuld van Adolf, maar van die vuile papen. Gedeelde smart gelukkig, want de evangelischen onder ons participeren eveneens in de dikke pech: de opname voor de grote verdrukking is een fabeltje. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, het groot onbijbels sprookjesboek heeft er weer een aantal kolderieke hoofdstukken bij.

Natuurlijk juichen we het aangekondigde vertrek van WuB naar het beloofde land wel van harte toe. Rond de Dode Zee is nog plek. Of, nog beter, de Sinaïwoestijn.

Tags in dit artikel:

sekte
Ali As op 21-06-2018, 12:04
156 reacties
gertvanvliet
27-06-2018 / 10:08
@Prisma23

U valt door de mand. Alleen beheerders van dit forum kunnen zien wie er nieuw is.

@Ervaringsdeskundige

Natuurlijk is de Heere Jezus het allerbelangrijkst. Vergeet niet dat Hij kwam om het Nieuwe Verbond te brengen voor Juda en Israël(Jer.31). Wij mogen weten uit genade bij Zijn volk te horen. Dit betekent niet dat we een op zichzelf staande club moeten zijn. We moeten onze levens heilige met het bloed van Christus.

Alle profeten profeteren over het Messiaanse Koninkrijk. Dit wordt ook wel het Koninkrijk der hemelen genoemd. Het Koninkrijk van God. Bij de eerste komst van Jezus verkondigde Hij het Evangelie van het Koninkrijk. Hij stierf voor de zonden van Zijn volk.

Handelingen 3

25 U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. 26 God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.

Om een voorbeeld te geven. In mijn oude kerk heb ik 24 jaar lang op zondag gehoord dat we de shabbat moeten vieren. Is dit geloofwaardig? Juist het geloof in Jezus Christus brengt u waarlijk terug in relatie met de God van Israël. De dwalingen beginnen je vanzelf tegen te staan. Daarom ben ik ook niet bang dat ware volgelingen van Jezus nu aan het denken zijn gezet door deze column van Ali As.

Het is een gevaar om WUB als een club te gaan zien. Wij staan achter de Woorden van Jezus uit Openbaring. Hij Zegt: 'Ga uit van haar Mijn volk.'

Ps. Openbaring is een boek met openbaringen van Jezus Zelf. Toch vreemd dat er in de Reformatorische hoek weinig uit gepreekt wordt....
Bomans
27-06-2018 / 10:11
Als je de kenmerken van een sekte bestudeert dan past Weg uit Babylon er perfect in.

1. De leider/leiders heeft/hebben absoluut gezag en worden niet weersproken.
-Hier kom ik binnekort uitgebreid op terug.

2. Ze creeëren een vijandsbeeld.
-De RK Kerk is het grote Babylon, de oorzaak van alle ellende in de wereld. En in het verlengde daarvan de gevestigde kerken, het nieuwe Babylon. De discipeltjes moeten natuurlijk wel ergens gerecruteerd worden.

3. De Bijbel bevat verborgen boodschappen.
-Het kruis van Christus blijkt een verwerpelijk martel werktuig en een verbouwde letter T uit het duivelse Bablylonië.
-Met wat knippen, plakken, puzzelen, verbouwen van Bijbelsteksten en de nodige fantasie springt het katholieke duveltje uit de hoed van de antichrist, terwijl de Bijbel zelf de antichrist helder omschrijft.

4. De historie wordt herschreven.
-De holocaust is niet veroorzaakt door de Nazi's.
-Het christendom bestaat niet.
-Er worden beweringen gedaan zonder enige historisch grond of bron. Een grappig voorbeeld is wel de tien koninkrijken die genoemd worden. Alles draait plots om een deel van Europa. De rest van de wereld is verdwenen.

5. Exclusiviteit.
-De sekteleden blijken wonderlijk genoeg onbesneden joden te zijn.
-Zij zullen, als ze het advies van de hogepriesters opvolgen, als enige ontsnappen aan Armageddon.

6. Ze zoeken een exclusief plekje ergens op de wereld, in dit geval Israël.
-In Nederland bestaat de kans dat de discipelen door eigen onderzoek of door invloed van anderen weer bij hun verstand raken. Om dat te voorkomen worden ze losgeweekt van familie en vrienden en dienen ze te verkassen, het liefst met en bij elkaar.

7. Discipelen met een psychisch of labiel verleden.
-De aanhangers hebben meestal geestelijke of psychische problemen gehad in het verleden. Dat kan zowel op kerkelijk terrein zijn of op persoonlijk/maatschappelijk vlak. Ze zoeken houvast, warmte, voorbeeldfiguren en zijn makkelijk te manipuleren.

8. Het creëren van een angstcultuur.
-De discipeltjes wordt angst aangejaagd met een naderend Armageddon. Alleen Weg uit Babylon kan ze redden door geloof te hechten aan de nieuwe leer, de sekteleiders en het opvolgen van hun opdrachten.
-Wie in de/een kerk blijft gaat verloren.

9. Fanatieke colportage.
-De sekte moet groeien. Dus wordt er met alle middelen en fanatiek geworven. Het liefst onder (labiele) jongeren, want die hebben relatief weinig Bijbelkennis en zijn makkelijk te manipuleren. Weg uit Babylon heeft zelfs een heuse Rattenvanger van Hamelen die al musicerend een kudde zombies achter zich aan trekt de christelijke kerken uit.

10. Halve waarheden.
-De beste leugen is er één die heel dicht bij de waarheid ligt. Zelfs de oudvaders worden dan (zij het eenzijdig, want van hun preken moeten ze niets hebben) te hulp geroepen.
-De Paus blijkt plotseling niet meer in Jezus te geloven (het fundament onder Weg uit Babylon).
-De aarde wordt niet in zijn geheel verwoest (in strijd met 2 Petr. 3:10).

11. Agressieve en massale aanval op critici van de leer.
-Zodra de sekte en hun leer wordt aangevallen, krijgen de discipelen de opdracht om zich en masse te richten op de aanvaller, waarbij de taken worden verdeeld.
-Een prachtig voorbeeld op dit forum, waar plotsklaps allemaal nieuwe reaguurders verschijnen die als knokploeg en klapvee dienen voor de hogepriesters en hun profeten.

Wordt vervolgd...
Prisma23
27-06-2018 / 10:23
Ervaringsdeskundige legt prima uit waarom clubjes als die WUBbies met alle middelen moeten worden worden bestreden.

Het zijn middelen die de satan inzet om de Kerk te bestrijden.

Iedere gelovige kent twijfels. Dat kan ook niet anders omdat God altijd groter is dan dat wij denken. Dus kunnen wij God op veel momenten niet begrijpen.

Die WUB-achtige sektes spelen hier op in door dingen heel stellig te beweren en zich af te zetten tegen de bestaande kerken dus tegen het werk van de Heilige Geest. De bestaande kerken (ook de RK-kerk) hebben zicht ontwikkeld door het geweldige werk van de Heilige Geest sinds Pinksteren. Dit zal doorgaan tot de wederkomst.

Het geven van fundamentalistische (schijn) zekerheid spreekt mensen aan die wel geloven maar veel heen en weer gegooid worden door twijfels. Je ziet dan vaak dat men even opleeft bij zo'n klubje om vervolgens binnen twee jaar te vervallen in ongeloof.
Een slimme aanpak van de satan.

Je kan die door de satan geïnspireerde klubjes vaak herkennen aan:
a. opbouw rond een zelfbenoemde leider/"profeet", bij WUB is dat W. Vervoerd.
b. veel zeuren om geld, zie webpage WUB
c. men is tegen iets, in geval van WUB de RK-kerk en de gebruikelijke zondagsvieringen.

Maar verder maakt ik mij weinig zorgen overigens. De satan is overwonnen. Dit kan je goed zien aan het feit dat dit soort klubjes meestal maximaal vijf jaar bestaan.

Kortom blijf uit de buurt van die soort klubjes. Probeer ze niet met argumenten te bestrijden waar daar zijn ze doof of te dom voor.
Ervaringsdeskundige
27-06-2018 / 12:12
Precies zo is het prisma
Even opbloei proberen heel bijbels te leven waardoor het lijkt als waarheid en vervolgens afzakking en verval. En dat vind ik zo erg en pijnlijk ik wil mensen hier voor bewaren en beschermen omdat ik weet hoe zwaar je ziel weegt voor de eeuwigheid.
Ervaringsdeskundige
27-06-2018 / 12:15
Gert jij zegt dat het een gevaar is om jullie als club te zien. Heb je ervaring? Ben jij niet gaan dwalen met hoe je de kerk ziet? En het toepast in woord dat is je gevaar geworden door er vandaan te gaan en er tegen aan te schoppen en nu alles af te keuren. Je pakt de mensen er niet op maar het werk van de Heere hij werkt in zondaars die graag naar een gebouw gaan waar mensen samen komen onder woord van de Heere. Maar omdat je het als instituut ziet ben je gaan dwalen. En heb de begrippen uit elkaar gehaald.
gertvanvliet
27-06-2018 / 12:44
Fijn dat u gewoon kan communiceren. Allereerst laat ik mij leiden door Gods Geest. Met vallen en opstaan, strijd en beproeving. Zoals elk kind van God.

Het draait helemaal niet om ons. Het draait alles om Gods wil en Zijn Zoon Jezus Christus. Onze mening doet er niet toe. Onze tradities doen er niet toe. Jezus volgen is niet anders dan Hem volgen in overgave aan Zijn Zoon en Zijn Woord.

Ik neem afstand van regels van mensen. Ik neem geen afstand van medevolgelingen van Jezus. Sterker nog ik bid regelmatig voor de mensen in de kerk. De Gemeente van Jezus groeide naar mate de fysieke vervolging toenam.

De antichrist is niet anders dan de bezorger van alle babylonische vermenging. Jezus leert ons in overgave te leven aan Gods Woord. Hij leert ons niet om in overgave te luisteren naar Rome en consorten.

Ik hoop dat ik vele mensen nog mag aansporen om Gods Woord te gaan lezen, in plaats van een mening te vormen over een bepaalde dogma. U bent het met me eens dat de kerk/gemeente de volgelingen van Jezus zijn? Heeft u dan een antwoord op de volgende vraag?

In de reformatorische wereld is er een grote bedekking m.b.t. het Evangelie. Vele durven niet te zeggen dat Jezus ook voor hun zonden is gestorven. Zij zijn geen volgelingen van Jezus. Dit gaat me aan het hart. Deze mensen zitten gevangen in dogma's van het instituut kerk.

Wat is volgens u de kerk? De gelovige of het instituut?
tkraaij92
27-06-2018 / 13:58
Bomans,

Je aantijgingen staan vol leugens, volgens mij ken je ons niet zo goed. En al helemaal niet onze standpunten over bijbelse thema's. Je verwoording is niet eens een slechte afspiegeling te noemen van onze overtuigingen.

Voor de rest ga ik het hierbij laten op dit forum.
Mochten er mensen in gesprek willen die in staat zijn om op een normale manier te communiceren dan ben ik per mail bereikbaar op tkraaij92@gmail.com
Bomans
27-06-2018 / 14:40
Jammer Kraaij, je visie op de Holocaust intrigeert me mateloos. En alle andere informatie komt gewoon van jullie eigen publicaties. Misschien moet je toch nog even blijven. Binnenkort kom ik nog met een paar interessante details over jullie hogepriesters.
Prisma23
27-06-2018 / 15:56
@Bomans;[/i] "Binnenkort kom ik nog met een paar interessante details over jullie hogepriesters."[\i]
Ik wil het niet weten... :-)
gertvanvliet
27-06-2018 / 16:52
@Bomans

Ik wacht af. Ben heel benieuwd
EvdV
27-06-2018 / 17:02
U hoort nooit geloofsverhalen? Nou misschien is het tijd om hier wat getuigenissen te delen.Ik ben benieuwd naar die van u en meneer Bomans en prisma.

Wij zijn nu ruim 3 jaar messiaans en 2,5 jaar geleden heb ik me laten volwassendopen door onderdompeling. En nee, bij de messiaanse gemeentes is de volwassendoop niet een eis om toe gelaten te worden. Sterker nog, je kan helemaal geen lid worden van de gemeente, (iig bij die van ons). Wanneer je geloofd in je verlossing door Jezus de Messias ben je automatisch lid van de wereldwijde gemeente van God. Dus nee, er zal ook niemand rijk worden van deze gemeentes.

Hieronder mijn getuigenis die ik mocht geven tijdens mijn doop:

Shalom gemeente, familie, vrienden.
(Korte persoonlijke intro en voorstelling van ons die ik nu even weglaat. Namen zijn om privacy redenen ingekort)
..........
Nu mag ik hier mijn getuigenis uitspreken. Ik kan vooral getuigen dat God mijn hele leven leidt. En dat Hij met ieder een andere weg gaat. De weg die God voor mij heeft zal absoluut niet uw weg zijn. Als ik naar mijn weg kijk dan zie ik overal Gods leiding in. God heeft het hele leven in de hand.
Ik heb geen spectaculair bekeringsverhaal. Ik ben nooit aan de drugs geweest, ik ben geen christenvervolger geweest, ik heb altijd een vrij rustig christen leventje gehad. Ik ben als baby netjes gedoopt, zoals toen de traditie was, en mijn ouders geloofden dat het goed was. Ik ben groot gebracht met het christelijk geloof, zowel door mijn ouders als later door het Reformatorische schippersinternaat waar ik woonde. Op mijn 16e belijdenis gedaan in de Hervormde kerk. Hoewel ik jong en rebels was wist ik altijd dat we een zorgzame Vader hebben die naar ons omziet. God heeft werkelijk alles in Zijn hand. In 2006 zijn A en ik getrouwd en zijn we gaan varen. Dat wij elkaar tegen zijn gekomen is een wonder. Het was op een zeilweekend waar we beide mee meegingen, en dat terwijl A helemaal niet van zeilen hield. Het leven ging niet altijd volgens het plan wat ik zelf voor ogen had, maar God weet de juiste weg. En juist in moeites en moeilijke momenten ervaar je Gods kracht. EN ik geloof ook dat ik juist moeilijke momenten nodig heb, daardoor weten we ons juist afhankelijk van Hem. In onze zwakheden kan Hij grote dingen doen.
Ergens rond mijn 20e liet mijn nicht zich volwassen dopen. Dit was voor mij de aanleiding om hier meer over na te denken. En al vrij snel had ik de overtuiging dat de volwassendoop de meest bijbelse is. Maar goed, ik was al gedoopt.... dus ja dan gaat dat niet meer. Achterin de oude bijbeltjes kan je nog de doopformulieren en de uitgebreide geloofsbelijdenis lezen. Daar gaat het over de "sekte der wederdopers". En daar wil je niet bij horen natuurlijk...
Toen we getrouwd waren hadden we samen wel duidelijk de overtuiging dat als er kinderen zouden komen dat we ze dan niet als baby zouden laten besprenkelen. Maar er kwamen geen kinderen, dus hier bleef het dan ook bij. U begrijpt wel, dat als er geen kinderen kwamen, hier ook wel moeite en verdriet bij kwam kijken. . Maar is het niet een veel groter genezing dat we het kunnen gaan accepteren? Al is het met vallen en opstaan? De moeite en verdriet is groot, maar Gods troost is vele malen groter. God weet wat het beste voor ons is. Als we onze zegeningen gaan tellen, als we letterlijk gaan tellen wat we allemaal wel hebben, dan kunnen we alleen maar danken. Natuurlijk blijven er gebedspunten, maar die doen we dan in dankbaar vertrouwen dat Hij het hoort en ziet.
Ons leven is één grote zegen. "Ik zal zegenen wie u zegenen, maar ik zal vervloeken wie u vervloekt". Dit is zo ongelooflijk waar. We houden van Israël, en we houden van de originele takken op de edele Olijf. We weten ons zo gezegend, ook met ons bedrijf. En God zegent ons ook op onze geloofsweg. Ik ben dankbaar dat God onze ogen geopend heeft voor de Sabbat en de Feesten. Dat is enkel Zijn werk. Hoe kwam dit zo? Ik heb een oom, en toen ik nog een klein jongetje was, zij hij dat eigenlijk zaterdag de rustdag was. Ik had dit ter kennisgeving aangenomen, maar ben het ook nooit vergeten. Ik wist wel van het bestaan van een groep af wat zich 7edags adventisten noemt, maar vond dat verder niet zo interessant. Zo'n anderhalf jaar geleden ging ons wereldje weer zo'n beetje op zijn kop. Ik las allemaal stukjes op internet over de Sabbath en de feesten. Ik kwam studies tegen op internet van W S, een messiaanse jood, die schreef dat de sabbat en feesten voor elke gelovige is. We kwamen in contact met C B, een bijbelleraar die voor ons een rots in de branding was, en die al onze vragen rustig beantwoordde. En ik las in de krant van Christenen voor Israël een stukje van ds Abma, Hervormde predikant hier in Gouda. Hij schreef zelfs dat de bijbelse rustdag op zaterdag is. Maar als hij dat zelfs zegt, iemand uit onze "eigen kring"... Waarom houden we dan de zondag? Ik werd lid van de facebookgroep messiaanse christenen, omdat daar zoveel interessante bijbelstudies waren. Daar kwam ik in contact met J R, een jongen die ik nog ken van vroeger van het internaat. Weer iemand uit onze "eigen kring". Bij alles wat ik vroeg, antwoordde hij kort en bondig: "Lees de bijbel"! Maar ik dacht dat ik de bijbel wel kon.... Maar hij had gelijk, zijn antwoord was de enige juiste. Door de Geest geleid, want God wist wat voor antwoord ik nodig had. Bijna chagrijnig van zijn korte en bondige antwoorden liet het me allemaal niet los. God gaat door met de reformatie! Al vrij snel kwamen we samen tot de conclusie dat de sabbath en feesten niet afgeschaft zijn. Dat ze niet enkel voor het joodse volk gelden, maar dat ze door iederéén , jood, griek, heiden gevierd mogen of moeten worden. Het zijn Gods feesten staat er in Leviticus 23:1. En iedereen die zich bij de Heere voegt dient de sabbat niet te ontheiligen staat er in Jesaja 56: 6. Een waarschuwing dus, de sabbath niet te ontheiligen! Want er is één wet die geldt voor alle mensen, staat er in Prediker 12:13.
In deze tijd leerde God ons dat we ook moeten doen wat we geloven. Leef je geloof. Dus als je geloofd dat de sabbat de rustdag is, houd die dan ook! Het getuigen wat je geloofd komt tot uiting in je doen en laten. Op deze manier zijn we getuigen. We hoeven ook alleen maar te getuigen, we hoeven niet te OVERtuigen. Dat kunnen wij niet. Dat kan God alleen. En zo kwam ook het laatste jaar het onderwerp "dopen" weer boven drijven. Ik heb nog eens de doopformulieren en de uitgebreide geloofsbelijdenis gelezen achterin de oude bijbeltjes. Daar las ik "dewijl nu de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen".... Ik kon dat niet terug vinden in de Bijbel. Ik dacht dat het verbond met Abraham om de jongetjes uit zijn geslacht te besnijden een eeuwigdurend verbond was. . Dus niet in plaats van..
Efeze 4:5 "één Heere, één geloof, één doop.
Ik ervoer steeds meer de roep om de doop door onderdompeling te doen. Het geheel wit wassen van de kleren. Het compleet uitdoen van de oude zondige mens en schoon gewassen door het bloed van Yeshua als nieuw mens weer opstaan. Daar is deze bijbelse doop het teken van. Yeshua liet zich ook dopen toen Hij groot was, en Hem wil ik volgen! Wat ben ik dankbaar dat God mij naar deze plaats gebracht heeft. Alle eer aan Hem!
In 1 Petrus 3 : 20- 21 gaat het over de ark van Noach en Gods geduld, de aarde wordt schoongewassen, de aarde gaat topje onder. En tegelijk een vraag aan God van een goed geweten. Dat ik geleid mag worden door Zijn Geest in mijn woorden en daden. Wilt u mij daarbij helpen? Daarom bent u nu ook mijn getuige. Als ik ergens de mist in ga dan vraag ik u om mij te corrigeren. We moeten elkaar ook vermanen als het nodig is. Hebreën 3:13
Een paar maanden geleden is mijn oma overleden. We hadden met haar heel goede gesprekken over het geloof. We begrepen elkaar. Ook begreep ze onze ideeën over de sabbath en de feesten. Nu we haar spullen op moesten ruimen bleek hoeveel studies en boeken ze had over de bijbelse feesten en over Gods plan met Israël. Oma was al jaren "messiaans". Wat een bemoediging! God gaat met ieder persoonlijk een andere weg.

Zo ook het volgende verhaal:
Enkele jaren geleden kwam er in de haven van Duisburg een tanker binnen. Het schip had een paar uren over in de planning en "heel toevallig" was er nog een ligplaats vrij recht voor de Nederlandse kerk. De gelovige schipper had een matroos via een stichting aan boord. De matroos was aan de drugs geweest en het was allemaal ellende in zijn leven. De matroos kwam vroeger wel in de kerk maar daar had hij nu ook niks meer mee. De schipper zat te zoeken op internet naar informatie over de kerk in duisburg. Daar zag hij dat er ene dominee M voorging. Heeé , maar die ken ik van vroeger in K zei de matroos. Gevolg dat de matroos deze keer wel mee wilde naar de kerk. Tijdens de preek viel de matroos de dominee in de rede.. Hij ging de dominee vragen stellen.. De dominee deed een schietgebedje om wijsheid en geduldig ging de dominee met hem in gesprek.. De jongen trok het niet meer, en moest even buiten een luchtje scheppen. God had zich met hem bemoeid! Afgelopen pinksteren waren we op de sha'vuot conferentie. Daar kwam ik die schipper weer tegen. Jij bent die schipper die toen en toen in de kerk kwam met die matroos.... Ja, dat klopt! De matroos is weer goed terecht gekomen, God heeft zijn leven weer op de rails gezet. En de schipper die tijdens het varen tv zat te kijken zag elke keer allemaal programma's over het jodendom, over de sabbat en over de feesten. Alles wat daar gezegd werd vond hij zo bijbels klinken dat hij ook de feesten is gaan vieren en zodoende op de sha'vuot conferentie terecht kwam.
God is goed, Hij laat niet los wat Zijn hand begonnen is. God gaat met ieder een persoonlijke weg. Ik geloof niet dat de reformatie stopt in 1648. De gedachten van de reformatie werden bepaald niet met open armen ontvangen in kerkenland. Zo worden ook de discussies over sabbat en feesten niet met open armen ontvangen in kerkenland. Ik geloof dat we in de eindtijd leven. Het 1000jarig vrederijk staat voor de deur. De 6 werkdagen, de 6000jaar wereldgeschiedenis zit er bijna op. Het begint al te schemeren, de Sabbat begint bijna. De wereld staat in brand, geruchten van oorlogen, aanslagen, mensen die radeloos en op de vlucht zijn, burgeropstanden, verwarring wereldwijd. Er staan grote dingen te gebeuren, het is allemaal voorspeld in de bijbel. God gaat Zijn volk weer verzamelen, dwars door alles heen. Alle stammen, Hij vergeet er geen.
We worden opgeroepen onze levens te heiligen. Openbaring 22:14 zegt: "zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. " In andere vertaling staat ipv de geboden doen, " de kleren wit wassen". Wat past dit dan weer mooi bij het dopen. Onze levens heiligen, Zijn geboden doen, onze kleren wit wassen, dit zijn actieve daden die we mogen doen uit dankbaarheid omdat we zoveel genade ontvangen hebben om niets! Zo moeten we klaar staan voor als Hij wederkomt.
Gezegend zijt Gij, Heer onze God, God van Abraham, Izaak en Jakob, God van Israël, Koning van het heelal, U die ons heeft opgedragen het zout der aarde te zijn en een licht in de wereld, in de Naam van Yeshua onze joodse Messias kunnen we dit beamen.

Amen
Prisma23
27-06-2018 / 17:20
@EvdV
Wat een egocentrisch verhaal. Het gaat alleen over "ik" en "wij".
Maar dat hoort bij sekten als WUB, het is eigenbelang in plaats van het belang van God en Zijn Koninkrijk (BGT "Nieuwe Wereld")
EvdV
27-06-2018 / 17:56
Ik hoor graag uw perfecte verhaal, Prisma!
EvdV
27-06-2018 / 18:00
En Prisma, wub is helemaal geen gemeente. Blijkt dat u totaal niet op de hoogte bent. Wub is een stichting die los staat van elke gemeente! En daarbij, ik zit niet eens in die stichting!
tkraaij92
27-06-2018 / 18:28
Bomans.

Ik heb maar één rabbi en dat is Jezus, dus ik weet niet over wie je het wil gaan hebben maar ik volg geen enkel persoon op deze wereld.

Mocht je serieus willen bomen over de holocaust dan kun je me dus mailen.
Prisma23
27-06-2018 / 19:59
zo en nu even echt belangrijke dingen:
a. Duitsland is uitgeschakeld
b. Ik ga een kopje koffie drinken
huibertus
27-06-2018 / 23:44
EvdV
De kinderen van Abraham zijn verbondskinderen,bezegeling daarvan is de
besnijdenis, de gelovigen uit heidenen zijn ook Abrahams zaad en erfgenamen
Galaten 3 vs 29,zij delen in de beloften gelijk als Izak Galaten 4vs28
m.a.w de kinderen van gelovigen zijn ook verbondskinderen,nu mogen
naar uw mening joodse kinderen wel een bezegeling ontvangen het zij
besnijdenis of doop, maar de kinderen van ons gelovigen uit de heidenen,
moeten wachten tot ze zelf wat aanbieden n.l het geloof ,zo maakt u een twee
deling bij verbondskinderen n.l kinderen en stiefkinderen.
Joodse kinderen onvoorwaardelijk in het verbond,
Kinderen van gelovigen uit de heidenen helemaal niet in het verbond,
of voorwaardelijk
EvdV
28-06-2018 / 11:21
Huibertus. Ten eerste: Abraham was geen jood. Ten tweede: Joden zijn wel Israël, maar Israël is niet enkel de joden. Joden zijn stam. Juda, Benjamin en deel Levi, en een aantal die uitgesloten zijn vanuit de andere stammen en vreemdelingen die volgens de joodse regels officieel joods geworden zijn. Maar dit is nog lang niet heel Israël.! Er zijn er nog veel meer. God weet wie ze zijn enverwijderd waar ze zijn. Jezus zal ze allemaal verzamelen, lees de profeten. En dan over de besnijdenis. Paulus legt uit in Galaten (dacht ik even uit mn hoofd) dat het verbond met Abraham niet vervangen is door het sinai verbond. Dus wanneer wij kinderen mogen zijn van Abraham kun je ook je kind op de 8e dag besnijden. Dit is zoals u het ook zegt. De baby besprenkeling is nooit een teken van het verbond geworden in de bijbel, dat is enkel menselijke uitleg. Maar goed, eigenlijk wil ik deze discussie helemaal niet voeren. Ik geloof dat eerst het evangelie verteld moet worden. Ik heb verder niks geen bekeringsverhaal gelezen. Geef je hele leven aan Jezus, geloof Hem op zijn Woord dat Hij jou verlost heeft! Neem de beker der verlossing aan. Hij wast u schoon zodat u op een dag in witte kleren voor God kan verschijnen. Doe het nu! Doop, zondag of sabbat is wat dat betreft allemaal bijzaak.
W
28-06-2018 / 12:36
Zonder me te willen verliezen in allerlei details: clubs als 'WUB' zijn nabij de verdwijning. Dat bewijst de opkomst en verdwijning van tal van dergelijke one day flies wel. Voeg je in de hoofdstroom van de Kerk der eeuwen en wees veilig bij God. Het bestaan van de kerk tot nu toe is voor mij een bewijs en teken van de Geest.

Naast bovenstaande is er door elke fatsoenlijke theoloog (wat een vak is mensen!) volgens mij gehakt te maken van de ideeën van WUB.
Johan100
28-06-2018 / 12:41
En de hoop beschaamt niet, omdat de Liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, die ons is gegeven. Rom. 5 : 5.

Waar is de liefde, mensen?

Het lijkt soms wel Ajax-Feyenoord hooliganisme...

Mensen die naar de maan afgeschoten mogen worden, etc.

Lees ook deze columns

De Christelijke Gereformeerde ds. D. J. Klein Onstenk was een aantal jaren gevangenispredikant. In die hoedanigheid kwam...
9 reacties
11-06-2018
Het verslag van de lezing over het genadeverbond die ds. A. Schot voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studente...
geen reacties
28-05-2018
Amerika heeft zijn Amish, Nederland z’n refo’s. Gemeenschappelijk hebben ze dat buitenstaanders maar weinig snappen van ...
geen reacties
23-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering