Van de regen in de WuB

Ali As / 156 reacties

21-06-2018, 12:04

Aan de ontelbare obscure vaagchristelijke groepjes en clubjes mogen we een nieuwe loot aan de kromme distel toevoegen: Weg uit Babylon, afgekort WuB. Hoewel de beweging al enige tijd bestaat, timmert ze de laatste tijd flink aan de weg. En met behulp van een handjevol discipelen die veelal ooit tot de reformatorische kerken behoorden, zijn inmiddels ook onder ons bekende jongerenavonden geïnfiltreerd.

Met de meeste wonderlijke kronkelexegeses van Bijbelse profetieën probeert de club van WuB aan te tonen dat de roomse kerk de antichrist is. En niet alleen de Paus en zijn maten, maar in het verlengde daarvan ook de protestantse kerken. Zij hebben namelijk de meeste rituelen en gebruiken klakkeloos overgenomen. De reformatie is in feite mislukt. Tijd dus voor een überreformering, vindt WuB. Weg met de christelijke feestdagen, de kinderdoop, de zondagsrust en zelfs het kruis van Christus.

Wie de antichrist is staat helder omschreven in 1 Joh. 2:22, maar het kan natuurlijk zijn dat een buitenbijbelse openbaring de profeten van WuB iets anders heeft ingepreveld. Bepaalde geesten zitten achter de oortjes in een frequente fluistermodus.

De gebruikelijk route van dit soort pregnante doemdenkers, die al tijdig aangekondigd zijn in 2 Tim. 4, is opkomen, blinken en verzinken. Maar ondertussen richten ze wel de nodige schade aan. De druktemakers hebben weinig tijd voor serieuze zaken, zoals bekering en geloof of de blijvende strijd tegen het vlees (Rom. 7). Het nieuwe ‘leven’ moet vooral een eschatologisch, gearriveerd feestje zijn. Een derde weg, zeg maar. En dat staat weer in 2 Kor. 11:3. De weg van WuB.

De volgzame schare jaknikkers bestaat meestijds uit hen die na het afschudden -wraakpoepen heet dat- van de gereformeerde plak zich inmiddels al enige tijd gewenteld hebben in de grenzeloze nietszeggende oppervlakkige, leegheid en vrolijke massaliteit van afbrekers, doortrekkers, mozaïkjes en soortgelijke samensmeltingen, waar het Woord in zijn breedte en diepte wordt leeggepikt door wonderlijke vogels met kromme snavels, luid gesnater en een opzichtige verentooi. Ze zijn nu weer toe aan iets steviger kost: een flinke portie WuB met messiaanse mayo.

Zelfs met weinig (Bijbel)kennis is het vrij eenvoudig om het fundament onder WuB, dat het vooral moet hebben van complottheorieën, weg te blazen. Maar wie eenmaal gehersenspoeld is, in welke sekte dan ook, ontbeert de behoefte om net als de inwoners van Berea te onderzoeken of het klopt wat er beweerd wordt. Of, om met Jesaja te spreken: Mijn volk gaat verloren door een gebrek aan kennis. In 2 Tim. 4:3-4 zegt Paulus: Er komt een tijd dat de gezonde leer wordt veracht en er leraars worden gezocht die passen bij wat lekker in het gehoor ligt.

Maar wat beweert het antikerkclubje nu eigenlijk?

In de brochure “De antichrist ontmaskerd” openbaren de neo-profeten ons enkele van de bovennatuurlijke geestelijke inzichten die hen ten deel zijn gevallen. Vergeet Jozef, vergeet Daniël. Weg uit Babylon legt ons de dromen tot in detail uit. We weten nu precies hoe het zit met de Suebiërs, Allemaniërs en Herulen, om maar een paar van de tien hoorns van het beest uit de afgrond te duiden. Netjes worden ze opgesomd. Gemakshalve worden er ook maar een paar weggelaten, zoals bijvoorbeeld de Angelen, Juten en Friezen, want anders klopt het knip- en plakwerk natuurlijk niet meer. Dat er inmiddels al een West- en Oost-Romeins rijk bestond is WuB vermoedelijk ook ontgaan, want met en rond de Byzantijnse dynastie in het Oosten komen we aan nog veel meer hoorntjes en uitstulpinkjes.

Bovenstaande getalenteerde spreker legt vanaf minuut 18.30 de heidense oorsprong van het kruisteken en kinderdoop uit, vanaf 19:50 is de rekensom 666 aan de beurt.

Door wat te goochelen met lettercijfers in de latijnse (in andere talen klopt het niet) omschrijving van de Paus komen de neo-profeten tot de macabere optelsom: 666. Lastig... want kerkvaders ontdekten al andere namen door hetzelfde te becijferen met Hebreeuwse letters. En dan rollen er Romeinse keizers uit: Nero, Domitianus en Caligula. Maar goed, ook de kerkvaders deugen vanzelfsprekend niet. Anderen berekenen feilloos de namen van Napoleon en Hitler. Kortom, zoveel hoofden, zoveel onzinnigheden.

Mochten u en uw kind het verbondszegel aan het voorhoofd dragen, dan bent u helaas eveneens besmet met het teken van de antichrist. En dat zal ongetwijfeld alleen afgewassen kunnen worden met één of meerdere overdopen bij het obscure WuBje. Je kunt natuurlijk niet het risico lopen dat er ergens een duivels heel of half zesje blijft plakken.

Pasen, ook al zo’n feest van het beest. Niet de opstanding van Christus uit de dood, maar onze uittocht uit Egypte moet gevierd worden. De WuBianen vormen namelijk de stam Efraïm, vandaar dat ze ook recht hebben op het Bijbelse land. Over vervangingstheologie gesproken... Toegegeven, Egypte, daar gaan de laatste tijd wel veel Hollanders op vakantie. En als ze massaal terugkeren is dat toch iets om feestelijk te herdenken. De onbesneden wannabeejoden 2.0  hebben een uitgebreide handleiding online staan met plechtigheden -gelardeerd met een vaag christelijk sausje- die gehanteerd dienen te worden bij de toepassing van het ik-doe-het-zelf-feest. Daar kunnen de roomsen nog een puntje aan zuigen.

O ja, vergeet ook het kruis van Jezus. Dat is niets anders dan een vervormde T uit het oude Babylonië. Ook van de antichrist. De vernietiging van 6 miljoen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet de schuld van Adolf, maar van die vuile papen. Gedeelde smart gelukkig, want de evangelischen onder ons participeren eveneens in de dikke pech: de opname voor de grote verdrukking is een fabeltje. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, het groot onbijbels sprookjesboek heeft er weer een aantal kolderieke hoofdstukken bij.

Natuurlijk juichen we het aangekondigde vertrek van WuB naar het beloofde land wel van harte toe. Rond de Dode Zee is nog plek. Of, nog beter, de Sinaïwoestijn.

Tags in dit artikel:

sekte
Ali As op 21-06-2018, 12:04
156 reacties
EvdV
28-06-2018 / 13:02
Theologie een vak???? Gelukkig gebruikt God de meest simpele mensen die geleid worden door Heilige Geest. Je hoeft écht niet eerst het vak theologie te studeren om Gods woord te begrijpen. Gods Woord is toegankelijk voor iedereen!
Prisma23
28-06-2018 / 17:09
Theologie een vak????

https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/763-waarom-theologie-aan-de-universiteit-hoort
Sambalbij
28-06-2018 / 23:20
Oei, waar ben ik aan begonnen. De beerput gaat nu echt helemaal open. Opa Verwoerd, grondlegger van dit alles, was ook helemaal van het padje en een zelfbenoemde profeet. Hij stond met enkele aanhangers zelfs op het punt om naar Israel te vertrekken. De historie herhaalt zich, zo lijkt.

https://www.refoforum.nl/forum/viewtopic.php?p=152163#p152163
EvdV
29-06-2018 / 06:49
Oké, ik ben het er mee eens dat er heel veel theologie nodig is om uit te leggen dat de sabbat naar de zondag verhuist is, dat de kerk in plaats van Israël gekomen is en dat de baby doop in plaats van besnijdenis gekomen is. Dat je het evangelie predikt maar dat er weinig zijn die weten dat ze behouden zijn.
Maar om Gods woord te verstaan heb je geen theologie studie nodig. Mozes was niet goed gespraakt. En Petrus en Johannes, Hand 4:13
Prisma23
29-06-2018 / 10:31
@EvdV,
Dat was een mooie overdeterminatie EvdV, ik mag je wel!
huibertus
29-06-2018 / 15:24
EvdV reactie op uw reactie 28-6 11.21
U moet mij niet na laten zeggen van wat u zegt,n.l dat gelovigen uit de
heidenen hun kinderen op de 8ste dag mogen laten besnijden,maar niet mogen laten dopen m.a.w het verbond mag wel door besnijdenis maar niet door doop ,daar ook besneden kinderen geen verschil weten tussen linker
of rechterhand zo blijft u een tweedeling maken in de verbonds beloften
Zo heb ik het in de Pinkster rede niet gehoord wel u komt de belofte toe
en uw kinderen. dat werd al zichtbaar in Handelingen 10 hele gezinnen
werden gedoopt.Ik lees niet dat ze een mes bij zich hadden voor de
kleintjes om die te besnijden of moesten die toch uit het verbond blijven?
Of waren het allemaal gezinnen zonder kleine kinderen?
EvdV
29-06-2018 / 16:55
Huibertus, ik lees ook nergens dat de babydoop in plaats van besnijdenis is gekomen. Áls dat zo is, waarom doop je dan meisjes?? Nergens lees ik dat de babydoop een teken is van het verbond. Sterker nog, jullie leggen een menselijke eis op om bij de gemeente te kunnen horen, net zoals de farizeese joden deden in Hand15:1. En wanneer je gewoon de volwassendoop doet, dan draag je de babytjes ook op aan God voor de gemeente. Dus wij laten de kinderen ook tot Hem komen. Wij staan ze net zo goed niets in de weg. Ik wens jullie allen veel zegen in jullie zoektocht verder. Ga met Hem, geef je leven aan Hem en weet je verlost van de zondeschuld door Zijn bloed! Wij gaan de sabbat in. Mooi moment deze discussie te stoppen. Alles is wel gezegd denk ik. Sjabbat Sjalom en de zondaghouders wens ik een goede zondag! Hopelijk tot weerziens in het nieuwe Jeruzalem!
Prisma23
29-06-2018 / 19:09
Tja, vanuit het Griekse denken naar de Joodse tradities kijken, dan krijg je van die grappige dingen als WUB.

EvdD lees Our Father Abraham van Marvin R. Wilson eens!

https://www.christianbook.com/father-abraham-jewish-roots-christian-faith/marvin-wilson/9780802804235/pd/0423

(is wel theologie, sorry...)
Jedidjas
29-06-2018 / 19:58
Beste mensen,

Allereerst wil ik net als vele andere even kwijt dat ik geschrokken ben van de liefdeloze reacties van sommige mensen. Ik mis zo het " de een uitnemender achten dan de ander" zoals de Bijbel ons voorhoudt. Het weerhoudt mij ook enigszins om te reageren, omdat ik bang ben ook zo'n hatelijke of cynische opmerking aan mij gericht te krijgen.

Ik wil even reageren op de huisgezinnen die genoemd worden.
Ik kom zelf uit een rechtse gemeente met kinderdoop. Een paar jaar terug heb ik besloten om de bijbel opnieuw te gaan lezen alsof ik hem voor het eerst in handen heb. (kan ik iedereen aanbevelen, wat een ontdekkingen!)
Het viel mij op dat er niemand gedoopt werd voordat hij/zij tot geloof kwam. Tot nu toe heb ik geen een bijbels voorbeeld hiervan kunnen vinden. Ik zie alleen bijbelse voorbeelden van een geloofsdoop. Van de huisgezinnen staat namelijk stuk voor stuk beschreven dat het gelovigen waren:
Hand 2:41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt..
Hand 8: 12Maar toen zij Filippus geloofden , die het evangelie vh koninkrijk v God en vd Naam v Jezus Christus verkondigde , werden zij gedoopt , zowel mannen als vrouwen.
hand 8: 36: Kamerling: Wat verhinderd mij om gedoopt te worden?
37: Als u met heel uw hart gelooft is het geoorloofd.
hand 9: 17: Anannias legt Saulus de handen op: " opdat u ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden.
vs 18: meteen vielen als het ware de schellen van zijn ogen en onmiddelijk werd hij weer ziende en hij stond op en werd gedoopt.(als doop ipv besnijdenis zou zijn, waarom wordt saulus dan als besnedene ook nog gedoopt?)
Handelingen 10:2 (over Cornelius) een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde.
10:44 -47de Heilige Geest viel op allen die het Woord hoorden, spraken vreemde talen en maakten God groot..
10:47: Petrus:" kan iemand nu nog het water weren, zodat deze mensen evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?"
refoweb
29-06-2018 / 20:04
Bij de reactiemogelijkheid staat uitdrukkelijk: "Let op: reacties die niets met het artikel te maken hebben, worden door de moderators verwijderd."
We gaan het hier dus niet over de doop hebben en dat wordt verwijderd.
Bomans
29-06-2018 / 20:48
De bekende truc van sekteleden om maar niet aan hun verleden herinnerd te worden, Sambalbij. Daar houden ze hun mond liever over. En over de Holocaust krijg ik ook maar steeds geen antwoord. Tekenend...

Weg uit Bablyon blijkt dus de business van de familie Verwoerd te zijn. Opa Verwoerd (boer) profeteerde zo'n 30 jaar geleden na wonderlijke buitenbijbelse visioenen al dat het Armageddon ("Vliedt uit het Noorderland") op het punt van aanbreken stond. Veel zielepieten verkochten hun bezittingen en bleven later met de brokken zitten toen het grote vertrek naar Israël toch niet doorging. De hogepriesters vlogen elkaar vervolgens in de haren en de club in Boskoop klapte uit elkaar.

Papa Verwoerd ("Weg uit Babylon") probeert het nu opnieuw met een paar hogepriesters en hun profeten. Minstreel zoonlief zorgt als Rattenvanger van Hamelen voor nieuwe zieltjes. Bijster intelligent ben je niet om daar opnieuw in te trappen.
Prisma23
29-06-2018 / 21:16
@Bomans,
Dat voor de tip. WUB is blijkbaar een erfelijke afwijking!

https://www.refoforum.nl/forum/viewtopic.php?t=5036

https://stichting-promise.nl/bijbelstudie-geestelijke-kennis/terug-naar-de-sabbat.htm

citaat:
"Kritiek komt er uit joodse hoek. Orthodoxe joden zitten niet te wachten op zo’n verschuiving. Ga niet ‘joodje spelen, wordt geen kopieerder’. Een rabbijn meent dat de evangelischen alleen datgene uit het jodendom pikken wat hen past, wel sabbat en feesten, maar geen joodse spijswetten of kledingvoorschriften."
Bomans
29-06-2018 / 21:44
Het wordt nog grappiger Prisma. Opa Verwoerd beweerde dat hij van de stam Zebulon was. Zijn zoon behoort tot de stam Efraïm. Rara, hoe kan dat? ;-)
blijblij
30-06-2018 / 16:03
Het blijft nu wel lang stil aan de overkant......
Prisma23
30-06-2018 / 16:36
de overkant is aan het zoeken naar "... en hij gewon Henk Verwoerd"
tkraaij92
30-06-2018 / 17:04
Goed, alsnog maar een reactie van mijn kant dan.

Bomans: Je mocht me mailen als je mijn visie wilde weten hoe ik het zag over de holocaust. Is niet in 2 zinnen uit te leggen, vandaar dat er wordt verwezen naar het e.e.a. Ik heb nog geen mail gehad.

Wat betreft er in Boskoop is gebeurd is inderdaad niet altijd even Koosjer. Ik ben er niet bij geweest natuurlijk maar iemand als profeet zien lijkt me op zijn zachtst gezegd niet dicht bij de waarheid liggen. Daar distantieer ik me in ieder geval van.

Wat betreft Efraïm wordt het hier wel wat verdraaid, er is nimmer beweerd dat men vleselijk afstamt van Efraïm. Even voor jullie info: Met Efraïm worden de 10 stammen bedoeld, valt Zebulon dus ook onder, is verder niet belangrijk maar even voor de goede orde.

Bij de zegen van Jakob over Efraim en Manasse staat er bij Efraim dat hij tot een volheid van volken zou worden. In de grondtekst staat hier ''Goyim''. Dat is het Hebreeuwse meervoud voor heidenvolken.

Geestelijk ben je een medeburger van Israël.
Dat heeft niets met een zweverige rare gedachte te maken, de bijbel zegt het zelf.

Efeze 2: 12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.
13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.
14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,

Als je wedergeboren bent moet je dus één kunnen zijn met een (in Jezus) gelovende Jood.

Je identiteit ligt in Jezus. Waar je vleselijk van afstamt is niet meer belangrijk. Of je nu Amerikaan, Belg, Jood, Nederlander of Duitser bent. Je hoort of bij de wereldwijde gemeente van Jezus of niet.

Overigens kom ik vrijwel elke zondag ook nog in een christengemeente in Ermelo, alhoewel ze daar over bepaalde zaken heel anders denken zijn dat erg fijne broers en zussen. Krijg nogal sterk het idee dat men denkt dat we gevangen zitten in een bepaald systeem.
tkraaij92
30-06-2018 / 17:14
Bomans:
Wat betreft je link van Stichting Promise, er staan best wat waarheden in zoals:

"In een te stellige brochure van de Immanuël-gemeente wordt al in het begin gesteld: ”Wist u dat Uw bereidheid om de ware Sabbatdag heilig te houden -heilig gemaakt door God - rechtstreeks invloed heeft of U eeuwig leven in Gods Koninkrijk zal worden verleend of niet?”"
Helaas gebeurd het dat mensen denken door het vieren van de sabbat toegang te verkrijgen tot het Koninkrijk. Uiteraard ben ik het daar niet mee eens, is ook niet te onderbouwen vanuit de bijbel.

Wel vind ik het bijzonder dat men concludeert dat vanaf Handelingen de christenen bijeenkwamen op de eerste dag. Er zijn (aanzienlijk) meer teksten te vinden dat men bijeenkwam op de sabbat dan op de eerste dag, en dan heb ik het over niet-Joden.

Vaak is men van mening dat de oorsprong de de opstanding van Jezus is. Die moet dus iedereen die in Jezus geloofd vieren.

Maar een messiasbelijdende Jood hoeft dat dan weer niet. Dan maak je dus een onderscheid in de gemeente van Jezus. Een messiasbelijdende Jood gelden dus andere dingen voor dan een christen.

---

10 geboden/woorden nog geldig?

Er zijn mensen die aangeven dat we tien woorden/geboden niet meer gelden voor ons als heidenen (heidenen zijn niet-Israëlieten). Maar als we concluderen dat het niet meer geldt dan mogen we dus ook vloeken, moorden en stelen en noem het maar op. Vaak meent men dan: Ja, maar omdat de Heilige Geest in mij woont wil ik vanuit mezelf niet meer liegen en vloeken. Dat klopt helemaal! Maar waarom geldt dat dan weer niet voor het vierde gebod?

2 Korintiërs 3:3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.

We weten allemaal dat op de twee stenen tafelen 10 woorden/geboden van God staan. Het verschil is dat het nu niet meer de letter van buitenaf (op steen) is maar op ons hart geschreven is. Waarom maken we hier dan vaak opeens 9 woorden/geboden van? Als het op ons hart wordt geschreven is het geen moeten maar een hartsverlangen om het voor de Heere te doen:)

Samenkomst op eerste dag van de week in Handelingen

In het boek Handelingen lezen we over acht samenkomsten op de sabbat, slechts één keer lezen we dat men samenkomt met op de eerste dag van de week. Gek genoeg is voor velen deze ene keer leidend en laat men de andere acht samenkomsten (op sabbat) links liggen.

Maar we gaan nu kijken naar die ene keer waar men een keer op de eerste dag van de week samenkomt.

Handelingen 20:7 En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht.

Overigens staat er ook gewoon bij waarom ze die dag samenkwamen. Let op het woordje ´omdat´, Paulus wilde een dag later vertrekken.

Is het dan heel raar om de dag ervoor het brood te willen breken met broeders en zusters? Het breken van het brood is trouwens niet verbonden aan een bepaalde dag. Het heeft geen bijbelse gronden dat dit per sé in een kerkdienst moet, Jezus zelf stelde het avondmaal tenslotte gewoon in toen Hij samen was met zijn discipelen, niet tijdens een speciale dienst o.i.d.

Daarnaast begint een dag in de bijbel wanneer het bij ons avond is. En uit de context kunnen we opmaken dat de bijeenkomst zeer waarschijnlijk in de avond is geweest:

Handelingen 20:8 En er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeenwaren. 9 En een zekere jongeman, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild.

Er waren lampen en iemand valt in slaap nadat Paulus heel lang sprak, hoe logisch is het dat dit overdag gebeurd? Dus mochten we echt consequent willen zijn en onze wekelijkse samenkomst op deze tekst baseren, laten we dan vanaf nu op zaterdagavond bijeenkomen…

Samenkomsten op de sabbat in Handelingen

In het boek Handelingen staan veel meer meldingen over het bijeenkomen op de sabbat in het NT dan het bijeenkomen op de eerste dag van de week:

Handelingen 13:44 En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen.

Handelingen 15:21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.

Handelingen 16:13 En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren.

Handelingen 17:2 En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften.

Handelingen 18:4 En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen.

Let overigens ook op de landen/steden waar christenen samenkwamen op de sabbat:

Handelingen 13:14 En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië; en zij gingen op de dag van de sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten.

Pisidië ligt in het huidige (Zuid-Westen van) Turkije, zeker niet in Israël dus.

Handelingen 16: 12 En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad.

Het zal voor niemand onbekend zijn dat Macedonië niet in Israël ligt.

Handelingen 17:1 En zij namen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was.

Handelingen 17:4 En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen.

Thessalonica ligt in het noorden van het huidige Griekenland, overigens waren er hier niet alleen Joden aanwezig, zoals u hierboven in vers 4 kunt lezen.

Er staat in het NT nergens een sabbatsgebod.

Dit is helemaal waar. Maar het is goed om te beseffen dat de apostelen toen alleen het eerste/oude testament hadden en daaruit predikten. De brieven van de apostelen waren afhankelijk van de situatie in de gemeentes. Zolang de kwestie van sabbat of zondag niet speelt wordt er ook niks over gezegd dus het is vrij logisch dat er niet over gesproken werd door de apostelen.

Daarnaast staat er ook nergens dat de sabbatdag is afgeschaft, en dat de sabbatdag niet is afgeschaft als rustdag kunnen we opmaken uit o.a. de volgende verzen.

Lucas 23:56 En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod.

Overeenkomstig het sabbatsgebod rustte men, en dit werd gedaan door gelovigen in Jezus. Het is goed om te beseffen dat men rustte op de sabbat nadat Jezus aan het kruis riep: ´Het is volbracht!´


Sabbatsprincipes toegepast op andere dagen

Hebben we er ook wel is over nagedacht hoe krom het is dat veel mensen die niet achter de sabbat staan wel de sabbatsprincipes hanteren zoals: Niet kopen/verkopen of rusten. Als men vrij is van de sabbat is men ook vrij van de wetten/principes. Die gelden alleen op de sabbat. In geen enkel geval op een andere dag.

Waarom denkt men wel vrij van de sabbat te zijn maar niet van de principes?


Jezus heeft het over moeilijkheden die gaan komen in Mattheus 24, moeilijkheden die na de opstanding van Jezus zouden plaatsvinden:

Matteüs 24:20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.

Ongeacht de discussie of dit over de jaren 70 gaat of dat dit nog moet gaan gebeuren, wat vaststaat is dat dit veel later zou gebeuren dan de dag dat Jezus opstond uit de dood. Dus Jezus ging er gewoon vanuit de sabbat geldig bleef, dit in tegenstelling tot aannames waar veel christenen zich heden ten dage op baseren

Velen mensen willen doen laten geloven dat de reden van de zondagsviering is is dat Jezus opgestaan zou zijn op de eerste dag. In dat geval moet men ook eerlijk zijn en hier concluderen dat Jezus de mist in ging en hier een fout maakte door het hier over de sabbat te hebben en niet over de zondag.
Prisma23
30-06-2018 / 18:36
En wat heeft de kerk (wie en wat dat dan ook maar is) de afgelopen 2000 jaar dan niet van de Heilige Geest mogen leren?
Wij hebben nu Gods Woord en de Geest die ons leren!
tkraaij92
30-06-2018 / 23:15
Prisma.

Leg simpelweg de kerkgeschiedenis naast de de waarheid van het Woord. Dan heb je het antwoord.
EvdV
01-07-2018 / 08:33
Prisma, als die kerk zo zuiver was, waarom was er dan 500jaar geleden een reformatie nodig? Reformatie heeft een berg, en vooral de kern van ons behoud, goed gemaakt. Maar er zijn wat zaken blijven liggen. Overigens Luther had ook niks met kerstfeest en wilde dan als toegift het geboorteverhaal dan op één zondag laten behandelen. Verder niks. De reformatoren zijn er niet aan toe gekomen om alles recht te zetten. En anti semitisme zat ook in de weg. Ik verwacht dat het vandaag wat stil zal zijn aan de overkant...

Lees ook deze columns

De Christelijke Gereformeerde ds. D. J. Klein Onstenk was een aantal jaren gevangenispredikant. In die hoedanigheid kwam...
9 reacties
11-06-2018
Het verslag van de lezing over het genadeverbond die ds. A. Schot voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studente...
geen reacties
28-05-2018
Amerika heeft zijn Amish, Nederland z’n refo’s. Gemeenschappelijk hebben ze dat buitenstaanders maar weinig snappen van ...
geen reacties
23-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering