Van de regen in de WuB

Ali As / 156 reacties

21-06-2018, 12:04

Aan de ontelbare obscure vaagchristelijke groepjes en clubjes mogen we een nieuwe loot aan de kromme distel toevoegen: Weg uit Babylon, afgekort WuB. Hoewel de beweging al enige tijd bestaat, timmert ze de laatste tijd flink aan de weg. En met behulp van een handjevol discipelen die veelal ooit tot de reformatorische kerken behoorden, zijn inmiddels ook onder ons bekende jongerenavonden geïnfiltreerd.

Met de meeste wonderlijke kronkelexegeses van Bijbelse profetieën probeert de club van WuB aan te tonen dat de roomse kerk de antichrist is. En niet alleen de Paus en zijn maten, maar in het verlengde daarvan ook de protestantse kerken. Zij hebben namelijk de meeste rituelen en gebruiken klakkeloos overgenomen. De reformatie is in feite mislukt. Tijd dus voor een überreformering, vindt WuB. Weg met de christelijke feestdagen, de kinderdoop, de zondagsrust en zelfs het kruis van Christus.

Wie de antichrist is staat helder omschreven in 1 Joh. 2:22, maar het kan natuurlijk zijn dat een buitenbijbelse openbaring de profeten van WuB iets anders heeft ingepreveld. Bepaalde geesten zitten achter de oortjes in een frequente fluistermodus.

De gebruikelijk route van dit soort pregnante doemdenkers, die al tijdig aangekondigd zijn in 2 Tim. 4, is opkomen, blinken en verzinken. Maar ondertussen richten ze wel de nodige schade aan. De druktemakers hebben weinig tijd voor serieuze zaken, zoals bekering en geloof of de blijvende strijd tegen het vlees (Rom. 7). Het nieuwe ‘leven’ moet vooral een eschatologisch, gearriveerd feestje zijn. Een derde weg, zeg maar. En dat staat weer in 2 Kor. 11:3. De weg van WuB.

De volgzame schare jaknikkers bestaat meestijds uit hen die na het afschudden -wraakpoepen heet dat- van de gereformeerde plak zich inmiddels al enige tijd gewenteld hebben in de grenzeloze nietszeggende oppervlakkige, leegheid en vrolijke massaliteit van afbrekers, doortrekkers, mozaïkjes en soortgelijke samensmeltingen, waar het Woord in zijn breedte en diepte wordt leeggepikt door wonderlijke vogels met kromme snavels, luid gesnater en een opzichtige verentooi. Ze zijn nu weer toe aan iets steviger kost: een flinke portie WuB met messiaanse mayo.

Zelfs met weinig (Bijbel)kennis is het vrij eenvoudig om het fundament onder WuB, dat het vooral moet hebben van complottheorieën, weg te blazen. Maar wie eenmaal gehersenspoeld is, in welke sekte dan ook, ontbeert de behoefte om net als de inwoners van Berea te onderzoeken of het klopt wat er beweerd wordt. Of, om met Jesaja te spreken: Mijn volk gaat verloren door een gebrek aan kennis. In 2 Tim. 4:3-4 zegt Paulus: Er komt een tijd dat de gezonde leer wordt veracht en er leraars worden gezocht die passen bij wat lekker in het gehoor ligt.

Maar wat beweert het antikerkclubje nu eigenlijk?

In de brochure “De antichrist ontmaskerd” openbaren de neo-profeten ons enkele van de bovennatuurlijke geestelijke inzichten die hen ten deel zijn gevallen. Vergeet Jozef, vergeet Daniël. Weg uit Babylon legt ons de dromen tot in detail uit. We weten nu precies hoe het zit met de Suebiërs, Allemaniërs en Herulen, om maar een paar van de tien hoorns van het beest uit de afgrond te duiden. Netjes worden ze opgesomd. Gemakshalve worden er ook maar een paar weggelaten, zoals bijvoorbeeld de Angelen, Juten en Friezen, want anders klopt het knip- en plakwerk natuurlijk niet meer. Dat er inmiddels al een West- en Oost-Romeins rijk bestond is WuB vermoedelijk ook ontgaan, want met en rond de Byzantijnse dynastie in het Oosten komen we aan nog veel meer hoorntjes en uitstulpinkjes.

Bovenstaande getalenteerde spreker legt vanaf minuut 18.30 de heidense oorsprong van het kruisteken en kinderdoop uit, vanaf 19:50 is de rekensom 666 aan de beurt.

Door wat te goochelen met lettercijfers in de latijnse (in andere talen klopt het niet) omschrijving van de Paus komen de neo-profeten tot de macabere optelsom: 666. Lastig... want kerkvaders ontdekten al andere namen door hetzelfde te becijferen met Hebreeuwse letters. En dan rollen er Romeinse keizers uit: Nero, Domitianus en Caligula. Maar goed, ook de kerkvaders deugen vanzelfsprekend niet. Anderen berekenen feilloos de namen van Napoleon en Hitler. Kortom, zoveel hoofden, zoveel onzinnigheden.

Mochten u en uw kind het verbondszegel aan het voorhoofd dragen, dan bent u helaas eveneens besmet met het teken van de antichrist. En dat zal ongetwijfeld alleen afgewassen kunnen worden met één of meerdere overdopen bij het obscure WuBje. Je kunt natuurlijk niet het risico lopen dat er ergens een duivels heel of half zesje blijft plakken.

Pasen, ook al zo’n feest van het beest. Niet de opstanding van Christus uit de dood, maar onze uittocht uit Egypte moet gevierd worden. De WuBianen vormen namelijk de stam Efraïm, vandaar dat ze ook recht hebben op het Bijbelse land. Over vervangingstheologie gesproken... Toegegeven, Egypte, daar gaan de laatste tijd wel veel Hollanders op vakantie. En als ze massaal terugkeren is dat toch iets om feestelijk te herdenken. De onbesneden wannabeejoden 2.0  hebben een uitgebreide handleiding online staan met plechtigheden -gelardeerd met een vaag christelijk sausje- die gehanteerd dienen te worden bij de toepassing van het ik-doe-het-zelf-feest. Daar kunnen de roomsen nog een puntje aan zuigen.

O ja, vergeet ook het kruis van Jezus. Dat is niets anders dan een vervormde T uit het oude Babylonië. Ook van de antichrist. De vernietiging van 6 miljoen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet de schuld van Adolf, maar van die vuile papen. Gedeelde smart gelukkig, want de evangelischen onder ons participeren eveneens in de dikke pech: de opname voor de grote verdrukking is een fabeltje. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, het groot onbijbels sprookjesboek heeft er weer een aantal kolderieke hoofdstukken bij.

Natuurlijk juichen we het aangekondigde vertrek van WuB naar het beloofde land wel van harte toe. Rond de Dode Zee is nog plek. Of, nog beter, de Sinaïwoestijn.

Tags in dit artikel:

sekte
Ali As op 21-06-2018, 12:04
156 reacties
3parels
22-06-2018 / 19:52
Waarom reageer je niet op mijn schriftgedeelte uit Mattheüs?
En waarom men ook niet mag zeggen voor elkaar te bidden, is mij een vraag. Paulus is daar duidelijk over: bidt voor elkaar. En natuurlijk doe ik dat in mijn binnenkamer. Gelukkig doet de dominee t wel in t openbaar, anders zou er van de eredienst niet veel terecht komen.
3parels
22-06-2018 / 19:56
Het is mijn vraag of je bid voor WUB!!!
henkie
22-06-2018 / 20:43
Dit soort clubjes laat een ongekend spoor van vernieling achter. Lees bijvoorbeeld:
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/25945/man-geobsedeerd-door-messiaanse-gemeenten
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/24517/geloof-van-man-wordt-extremer
3parels
22-06-2018 / 20:49
Mmm... En hier zitten er ook een paar die een spoor van vernieling achter laten. Weer een trap tegen sabbatgemeentes of Messias belijdende kerken.

Alles staat en valt met de liefde en gebed. Elkaar zaken opdringen in huwelijk, vriendschap of wat dan ook... Dat werkt nooit. Ruzie erover maken ook niet.

En stel... Dat zij van WUB nou toch gelijk blijken te hebben???
Talithakummi
22-06-2018 / 21:07
Ook de joodse gemeenten zijn messiaans...
3parels
22-06-2018 / 21:16
Inderdaad... Zij denken dat Hij nog moet komen... Wij weten dat Hij is gekomen...

Wij als gereformeerden zijn ook Messias belijdend... Jezus is een Jood... Het feit dat kinderbijbels Hem met blond haar tekenen is duidelijk hoe men Jezus ziet... Blank... Westers...
De kerk heeft geen zicht op Israël en de verbonden die God met hen sloot. Wij als gelovigen uit de heidenen mogen delen in hun zegen. Dat hebben zij van de sabbatsgemeentes goed gezien. Laten we Abrahams zaad liefhebben omdat uit hen het Zaad is voortgekomen.. we hebben alles aan de God van Israël te danken, zullen we dan Gods volk niet hoog achten? Laten we tot schuldbelijdenis komen ipv onze handen in onschuld te blijven wassen.
Sambalbij
22-06-2018 / 22:24
vroeg ik me in eens af: waarom mag de muzikale component van dit wubje als een veredelde rattenvanger van hamelen op diverse christelijke bijeenkomsten zoals die van heart cry en jijdaar een omlijstend (fluit)concertje geven?
Talithakummi
22-06-2018 / 23:44
Mooi die eensgezindheid op die avonden. Net als op vakantie..

Zullen we het voorbeeld van de Heere Jezus maar volgen:
joh 17:20 (gebed in Gethsemané)
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

Ik moedig iedereen die nog wil reageren aan om eerst op je knieën deze situatie aan de Heere God voor te leggen. Hij die alle harten doorziet en onze verlangens maar ook onze vragen kent.
Hij die ons zo goed kent.
En dan nog steeds zoveel van ons houdt dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een IEDER die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Een IEDER...
Niet alleen de mensen van het juiste clubje of kerkverband.
Het doet Hem verdriet dat we zo met elkaar omgaan.
Let op dat de wereld naar ons kijkt...
Laten we hen niet weghouden van de Heere door dit ongepaste gedrag.

Als je zo naar je naasten mag leren kijken als de Heere van ons vraagt moedig ik diegenen die hier ongepast over hun broeders en zusters schrijven aan hun lelijke woorden terug te trekken.
Gij geheel anders...
3parels
23-06-2018 / 09:56
@sambalbij

Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe.
1 Johannes 2:9 SV1750

Wie hier denkt dat we elkaar met scheldcanonades en hatelijkheden, doodwensen mogen bekogelen moet de bovenstaande tekst eens ter harte nemen.

De muziek van Christian Verwoerd is bijbels... En kan daarom de toets van het Woord doorstaan. God heeft zijn muziek voor velen tot zegen laten zijn. Let op wat je tong doet!

Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezes godsdienst is ijdel.
Jakobus 1:26 SV1750
hans0166
23-06-2018 / 12:16
@ 3 parels, je blijft maar herhalen dat alles in liefde besproken en gedaan moet worden, maar zodra ze mogen hakken op RK en anderen is dezelfde liefde nergens te vinden.
RK is nét zo Christelijk als de Reformatorischen, en nét zo Christelijk als deze WuB groep. Of je het nu eens met de leer van die stromingen, of niet.

Maar dan mag het wel? .. denk dat je een verloren zaak aan het verdedigen bent. Als ze zélf die liefde niet laten zien, zullen ze die ook niet terug ontvangen.
Vanzelfsprekend mag je ingaan op de verschillen en anders denken, maar zodra je de antichrist kaart gaat uitdelen, zet je jezelf buiten spel.

De meeste messiaanse bewegingen hebben een duidelijk sektarische inslag, ben ik hier ook bang voor.
We zien op het forum ook van deze posts, het is eng, uitsluitende theologie, terwijl het christendom INsluitende theologie is. Weten alles beter, en met een stortvloed van losgerukte bijbelteksten overschreeuwen ze alles.
3parels
23-06-2018 / 14:45
@hans,

Fijn dat je in normale woorden reageert, zonder scheldkanonnades of doodwensen... Daar gaat het mij hier om. Dat je normaal praat en bedenkt dat er bij WUB ook kinderen van God zijn. Evenals in sabbatsgemeentes en messiaanse kerken (zijn we trouwens allemaal toch).
Het gaat er mij om dat je best wat mag vinden, maar je kunt toch fatsoenlijk blijven? De toon van het artikel geeft aan dat men neer kijkt op hen, zichzelf hoogmoedig erboven stelt, zichzelf ruimte gunt voor de meest vreselijke aantijgingen. Lees alle reacties van boman en prisma en die van sambalbij niet te vergeten maar eens. Dat past de gelovigen niet, hun tong zo te laten gaan.

En over de uitspraken van WUB over de RK... volgens mij worden zij door onze oudvaders ook van gruwelijke afgoderij beticht. Dat staat zelfs in onze formulieren. De RK heeft ons 1200 jaar lang in het duister gehouden, ons de Bijbel onthouden en ons gruwelijk vervolgd toen de reformatie doorbrak. En nog steeds hebben we ons niet helemaal ontdaan van Rome, de kerk als instituut en alle instellingen in de kerk die door Rome zijn bedacht... we hebben ons gedeeltelijk los gemaakt maar nog niet helemaal.
Je kunt het eens zijn met WUB over Rome of niet... dat mag... je mag kritiek op hen hebben... dat mag allemaal... maar het doodwensen en uitschelden en wat hier dan ook allemaal voorbij is gekomen is een christen-onwaardig. Moeten wij op deze manier Israel tot jaloersheid verwekken met onze verdeeldheid, haat zaaiend gedrag en openbare aantijgingen?

Fijn dat jij het christendom een insluitende godsdienst vindt... volgens mij wordt dit in refoNL niet zo gepraktiseerd. Wanneer je maar iets van de norm afwijkt wordt je verketterd in refoNL en mag je niet meer aan het avondmaal. Vind jij dat insluitend? Dat begon al bij Contantijn: de doop of de doop... de heidenen werden gedwongen hun godsdiensten op te geven en Constantijn goot er een christelijk sausje over, zodat we met zijn allen zgn. één christelijke deur konden... De kruistochten ontstonden en men ging met geweld met het jodendom afrekenen en het beloofde land innemen, want dat kwam ons nu toe.
Ook tijdens de reformatie was men niet zo insluitend... iedereen die voor de geloofsdoop was werd tot de dood toe vervolgd, Gods volk Israel werd dood gewenst enz...
En zo komt openbaar dat men niet zo vredelievend is. Terwijl de Bijbel ons anders leert. Leert de Bijbel ons alles maar voor zoete koek te slikken? Nee... je mag staan voor wat de Bijbel ons leert. Maar mag je degenen die je bestrijden vervolgen of dood wensen, verketteren of uitschelden?? Nee.. doe als Jezus: Hij bad voor hen en had liefde voor hen. Hij keerde hen de andere wang toe ipv terug te schelden.

Als WUB volgens jou niet zo vredelievend is zouden we hen juist met veel liefde moeten behandelen om vurige kolen op hun hoofd te stapelen. Dat is wat de Bijbel ons leert.

Romeinen 12
12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.
14 Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.
15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.
16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.
17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.
21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

En toets het artikel en alle nare reacties dan aan dit bijbelgedeelte…. het spreekt voor zich. Wat WUB doet daar gaat het niet om... wat doen wijzelf?
hans0166
23-06-2018 / 18:05
"De RK heeft ons 1200 jaar lang in het duister gehouden, ons de Bijbel onthouden"

dit is echt een protestantse mythe, het is niet waar, de gewone man heeft tot 1564 gewoon de bijbel kunnen lezen, alleen vanaf dat jaar waren er zoveel misleidende vertalingen in omloop dat er een stop op werd gezet, min of meer dezelfde reden waarom de Statenvertaling tot stand kwam, want vertalingen in de landstaal waren al enkele eeuwen beschikbaar.
Over de vervolgingen ga ik het niet eens hebben, daar heeft de reformatie ook geen schone handen in.
"Constantijn goot er een christelijk sausje over"
zonder Constantijn waren we er niet geweest, maar zonder zouden we de bijbel canon niet hebben, geen kerk, maar terug kunnen we ook niet, want dan móet je ook terug naar de oorspronkelijke bijbel, en die zag er heel wat anders uit. Bij de nieuwe reformatoren van de huidige tijd wil men wel terug, maar niet zonder de 16 en 17e eeuwse opvattingen.
Weg uit Babylon?... ja goed. Ik doe mee, maar dan echt zónder de SV, HSV of welke dan ook, weg met de dogma's, terug naar de Schrift alleen, wég met Paulus, wég met alles na Jezus. Dán heb je dé reformatie.
Sambalbij
23-06-2018 / 18:08
Het gaat pas echt eng worden als de sekte leider een ingeving krijgt dat het tijd is om naar Israel te verkassen. Een deel zal hem dan volgen en familie in vertwijfeling achter laten.
Benthe
23-06-2018 / 22:57
sinds lange tijd weer eens een kijkje op refoweb genomen, en wauw zeg, wat een niveau, wat een liefdeloosheid.
Ik heb me (nog ) niet verdiept in de stichting wub, maar zie in de gauwigheid wel bijbelse dingen voorbijkomen
en hoe daarop gereageerd word is echt niet te geloven, vooral omdat deze site refo web heet
prisma durft ook heel veel te zeggen en citeert in dit verband de tekst uit een psalm , zou ik niet haten die U haten
Je durft nogal te oordelen en past deze tekst ook verkeerd toe, zoals parel zo duidelijk uitlegt. maar daar ga je gemakshalve maar niet op in.
Het zou jullie sieren mensen van refoweb als je eens wat meer rekening zou houden met wat God in zijn Woord zegt over oordelen.
Jullie zijn er blijkbaar zo overtuigd van dat de mensen van wub ongelovigen zijn, dat jullie dat durven. Al zou ik het niet met hen eens zijn , zou ik nooit zo durven oordelen en praten
Wie heeft jullie als rechters aangesteld? Of denken jullie dat de Heere blij is met zon collum?

Ik laat het hierbij en hoop van harte dat jullie deze dingen biddend overdenken en niet weer zulke hatelijke spottende collums plaatsen
tkraaij92
24-06-2018 / 10:59
Waarom heeft de protestantse hoek zo´n moeite als men op staat tegen Rome?

Waarom noemen jullie jezelf protestant? Een protestant protesteert tegen Rome.

@Wat betreft de RKK vergelijking. Jullie wensen hier de dood toe aan WUB, of iig een armzalig leven. Dat is op de persoon zelf spelen. WUB wenst niemand van de RKK iets dergelijks toe.

@Sambalbij. Hoeveel bijbelteksten wil jij hebben dat de heidenvolken samen zullen stromen naar Jeruzalem, heeft niks met een ingeving te maken.

@Prisma. Als jij denkt dat het begrijpen van God een grote zonde is waarom gooi je je bijbel dan niet weg?

@Henkie. Helaas kan het soms heel moeilijk zijn. Maar de waarheid is net zo goed dat het geloof in Jezus verdeeldheid zal brengen in families, ga je Jezus nu ook beschuldigen dat Hij een spoor van vernieling heeft achtergelaten?

@Hans Zodra de antichristkaart wordt uitgedeeld zet je jezelf buitenspel? Dan snap ik niet dat men de reformatoren zo hoog heeft staan in protestants NL, en de kerkvaders die ongeveer allemaal van dezelfde mening hebben als WUB: Rome is de antichrist:

Wanneer komen jullie langs voor een kopje koffie? Emmeloord, Ermelo of we spreken ergens wat af.
3parels
24-06-2018 / 11:15
Wat voor mij noodzaak is in deze tijd moet is het onderzoek. Alles in de kerk onderzoeken. Wegdoen wat onbijbels is en behouden wat goed is. Dus alles op één hoop vegen, dat is niet wat ik bedoel. We moeten zuiveren en het slechte eruit gooien.

Hans: De RK heeft de mensen trouwens wel onder een deksel gehouden. In die tijd konden alleen de monniken en de geestelijken lezen. De gewone man had geen Bijbel al zouden ze kunnen lezen. Een bijbel was handgeschreven bv en zo duur dat geen mens dat kon betalen. De priesters preekten in t Latijns.. geen mens die er iets van begreep. En alles wat zij de mensen leerden was grotendeels onbijbels.
huibertus
24-06-2018 / 14:56
tkraaijs2
Zolang de r.k het apostolicum in hun belijdenisschriften heeft staan
zou ik zo maar niet willen beweren dat zij is de antichrist
Ook in de p.k.n zijn er voorgangers die Jezus als Gods zoon
loochenen, maar dat is niet de grondslag van de p.k.n
tkraaij92
24-06-2018 / 16:03
Huibertus.

Dus als, wie ook de antichrist moge zijn volgens een ander, maar het apostolicum in de belijdenisgeschriften heeft staan kan het niet de antichrist zijn?

Dit is de Roomse versie:
1. Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.

2. En in Jezus Christus,
Zijn enige Zoon, onze Heer;

Dit de protestantse:
1. Ik geloof in één God en Vader Almachtig, die hemel en aarde maakte, en de zee en al wat daarin is;

2. en in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer;
die vlees geworden is uit de maagd tot ons behoud;

Zie je wat mist bij Rome? Het geloof in Jezus dat ons behoud.
Daarmee loochenen ze dus Jezus. (1 Joh. 2:23)
hans0166
24-06-2018 / 17:42
"quote 3 parels" :De RK heeft de mensen trouwens wel onder een deksel gehouden. In die tijd konden alleen de monniken en de geestelijken lezen. De gewone man had geen Bijbel al zouden ze kunnen lezen. Een bijbel was handgeschreven bv en zo duur dat geen mens dat kon betalen. De priesters preekten in t Latijns.. geen mens die er iets van begreep. En alles wat zij de mensen leerden was grotendeels onbijbels. "

dit is dus grote onzin, er konden wel degelijk mensen lezen. De preken waren nooit in het latijn, en de kerken stonden juist bekend om hun scholen en bibliotheken. en wat er geleerd werd?.. ik denk niet dat je erbij was.
tkraaij92
24-06-2018 / 18:09
De antichrist volgens de reformatoren e.a.:

Maarten Luther (1483 - 1546.).
"niets dan het koninkrijk van Babylon en van de eigenlijke antichrist, want wie is de man van de zonde en de zoon des verderfs, maar hij die door zijn leringen en zijn verordeningen de zonde en bederf van de zielen in de kerk verhoogt, terwijl hij toch in de kerk zit alsof hij God was? Al deze voorwaarden zijn al vele eeuwen vervuld door de pauselijke tirannie. "(Martin Luther, First Principles, pp. 196-197)

Johannes Calvijn (1509 - 1564).
Hoewel het wordt erkend dat Rome ooit de moeder van alle kerken was, was het vanaf de tijd dat het de zetel van de antichrist was, opgehouden te bestaan zoals het vroeger was. Sommige mensen vinden ons te streng en censurerend wanneer we de Roomse Paus als Antichrist zien. Maar degenen die van mening zijn, denken niet dat ze dezelfde aanklacht van verdenking tegen Paulus zelf in brengen, naar wie we spreken en wiens taal we aannemen ... Ik zal kort laten zien dat (Paulus 'woorden in II Thess. ) alleen maar zo geïnterpreteerd kan worden dat het op het pausdom slaat.(Institutes of the Christian Religion, Vol.3, p.149)

Charles Spurgeon (1834 - 1892)

"Het is de beloofde plicht van elke christen om tegen de antichrist te bidden en over wat de antichrist geen gezonde man is, zou een vraag moeten stellen. Als het niet het pausdom in de kerk van Rome is, is er niets in de wereld dat men kan noemen met die naam. Als er een tint en een schreeuw voor Antichrist zou worden uitgegeven, zouden wij deze kerk zeker op verdenking moeten nemen, en het zou zeker niet opnieuw worden losgelaten, want het beantwoordt zo precies de beschrijving. "

"Het pausdom is in tegenspraak met het Evangelie van Christus en is de Antichrist, en we zouden ertegen moeten bidden. Het zou het dagelijkse gebed van elke gelovige moeten zijn dat de Antichrist als een molensteen in de vloed en voor Christus zou worden geworpen, omdat het Christus verwondt, omdat het Christus van Zijn glorie berooft, omdat het sacramentele werkzaamheid in de plaats van Zijn verzoening plaatst, en een stuk brood opheft naar de plaats van de Verlosser, en een paar druppels water in de plaats van de Heilige Geest, en een een feilbare man zoals wijzelf als de plaatsvervanger van Christus op aarde, als we ertegen bidden, omdat het tegen Hem is, zullen we de personen liefhebben hoewel we hun fouten haten: we zullen hun zielen liefhebben, hoewel we een afkeer hebben van hun dogma's, en zo zal de adem van onze gebeden gezoet worden, omdat we ons gezicht naar Christus keren als we bidden. " (Michael de Semlyen, All roads leads to Rome)

John Knox (1505 - 1572)
Ja, om het in duidelijke woorden te zeggen; opdat wij ons niet onderwerpen aan Satan, denkend dat wij onszelf onderwerpen aan Jezus Christus, want wat uw Romeinse kern betreft, zoals het nu bedorven is, en het gezag daarvan, waarop de hoop op uw overwinning staat, ik twijfel er niet meer aan dat het is de synagoge van Satan, en het hoofd daarvan, de paus genaamd, om die man van de zonde te zijn, van wie de apostel spreekt. "(John Knox, The History of the Reformation of Religion in Scotland, p.65)


Flacius, 1570
"De zesde en laatste reden voor onze scheiding van de paus en zijn volgelingen is deze: door vele geschriften van onze kerk, door het goddelijk geïnspireerde Woord, door profetieën over de toekomst en door de speciale kenmerken van het pausdom, is het overdadig en grondig bewezen dat de paus met zijn prelaten en geestelijken de echte ware grote antichrist is, dat zijn koninkrijk het echte Babylon is, een nooit ophoudende fontein en een moeder van alle afschuwelijke afgoderij. " (Flacius, Etliche Hochwichtige Ursachen und Grunde, warum das siche alle Christen von dem Antichrist ... absondern sollen)

Georg Nigrinus (1530 - 1602)
"De jezuïeten beweren erg beledigd te zijn en hebben mijn verklaringen als een belediging en godslastering opgevat door het pausdom te brandmerken als de antichrist waarvan Daniel, Paulus, Petrus, Johannes en zelfs Christus profeteerden. Maar dit is even waar als het is dat Jezus is de Messias, en ik ben bereid om het zelfs te laten zien door hun eigen definitie van het woord 'antichrist'. " (Vertaald uit "Nigrinus, Antichrists Grundliche Offenbarung" fol. 6v.)

"Deze jezuïet beweert verder dat het pausdom geen antichrist kan zijn omdat het pausdom al eeuwen standhoudt, maar dat de antichrist verondersteld wordt slechts 3 1/2 jaar te regeren ... Maar niemand twijfelt vandaag dat Daniël over YEAR-DAYS sprak, niet letterlijke dagen ... De profetische tijdsperiodes van tweeënveertig maanden, 1260 dagen, 1, 2, 1/2 keer zijn profetisch, en volgens Ezechiël 4 moet een dag een jaar worden ingenomen. " (Vertaald uit "Nigrinus, Antichrists Grundliche Offenbarung" fols.28v. 29r.)

Thomas Cranmer (1489 - 1556)
"Waarvan het Rome volgt om de zetel van de Antichrist te zijn, en de paus om zelf heel antichrist te zijn, ik zou hetzelfde kunnen bewijzen door vele andere heilige geschriften, oude schrijvers en sterke redenen." (Works by Cranmer, vol.1, pp.6-7)

Lees ook deze columns

De Christelijke Gereformeerde ds. D. J. Klein Onstenk was een aantal jaren gevangenispredikant. In die hoedanigheid kwam...
9 reacties
11-06-2018
Het verslag van de lezing over het genadeverbond die ds. A. Schot voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studente...
geen reacties
28-05-2018
Amerika heeft zijn Amish, Nederland z’n refo’s. Gemeenschappelijk hebben ze dat buitenstaanders maar weinig snappen van ...
geen reacties
23-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering