Van de regen in de WuB

Ali As / 156 reacties

21-06-2018, 12:04

Aan de ontelbare obscure vaagchristelijke groepjes en clubjes mogen we een nieuwe loot aan de kromme distel toevoegen: Weg uit Babylon, afgekort WuB. Hoewel de beweging al enige tijd bestaat, timmert ze de laatste tijd flink aan de weg. En met behulp van een handjevol discipelen die veelal ooit tot de reformatorische kerken behoorden, zijn inmiddels ook onder ons bekende jongerenavonden geïnfiltreerd.

Met de meeste wonderlijke kronkelexegeses van Bijbelse profetieën probeert de club van WuB aan te tonen dat de roomse kerk de antichrist is. En niet alleen de Paus en zijn maten, maar in het verlengde daarvan ook de protestantse kerken. Zij hebben namelijk de meeste rituelen en gebruiken klakkeloos overgenomen. De reformatie is in feite mislukt. Tijd dus voor een überreformering, vindt WuB. Weg met de christelijke feestdagen, de kinderdoop, de zondagsrust en zelfs het kruis van Christus.

Wie de antichrist is staat helder omschreven in 1 Joh. 2:22, maar het kan natuurlijk zijn dat een buitenbijbelse openbaring de profeten van WuB iets anders heeft ingepreveld. Bepaalde geesten zitten achter de oortjes in een frequente fluistermodus.

De gebruikelijk route van dit soort pregnante doemdenkers, die al tijdig aangekondigd zijn in 2 Tim. 4, is opkomen, blinken en verzinken. Maar ondertussen richten ze wel de nodige schade aan. De druktemakers hebben weinig tijd voor serieuze zaken, zoals bekering en geloof of de blijvende strijd tegen het vlees (Rom. 7). Het nieuwe ‘leven’ moet vooral een eschatologisch, gearriveerd feestje zijn. Een derde weg, zeg maar. En dat staat weer in 2 Kor. 11:3. De weg van WuB.

De volgzame schare jaknikkers bestaat meestijds uit hen die na het afschudden -wraakpoepen heet dat- van de gereformeerde plak zich inmiddels al enige tijd gewenteld hebben in de grenzeloze nietszeggende oppervlakkige, leegheid en vrolijke massaliteit van afbrekers, doortrekkers, mozaïkjes en soortgelijke samensmeltingen, waar het Woord in zijn breedte en diepte wordt leeggepikt door wonderlijke vogels met kromme snavels, luid gesnater en een opzichtige verentooi. Ze zijn nu weer toe aan iets steviger kost: een flinke portie WuB met messiaanse mayo.

Zelfs met weinig (Bijbel)kennis is het vrij eenvoudig om het fundament onder WuB, dat het vooral moet hebben van complottheorieën, weg te blazen. Maar wie eenmaal gehersenspoeld is, in welke sekte dan ook, ontbeert de behoefte om net als de inwoners van Berea te onderzoeken of het klopt wat er beweerd wordt. Of, om met Jesaja te spreken: Mijn volk gaat verloren door een gebrek aan kennis. In 2 Tim. 4:3-4 zegt Paulus: Er komt een tijd dat de gezonde leer wordt veracht en er leraars worden gezocht die passen bij wat lekker in het gehoor ligt.

Maar wat beweert het antikerkclubje nu eigenlijk?

In de brochure “De antichrist ontmaskerd” openbaren de neo-profeten ons enkele van de bovennatuurlijke geestelijke inzichten die hen ten deel zijn gevallen. Vergeet Jozef, vergeet Daniël. Weg uit Babylon legt ons de dromen tot in detail uit. We weten nu precies hoe het zit met de Suebiërs, Allemaniërs en Herulen, om maar een paar van de tien hoorns van het beest uit de afgrond te duiden. Netjes worden ze opgesomd. Gemakshalve worden er ook maar een paar weggelaten, zoals bijvoorbeeld de Angelen, Juten en Friezen, want anders klopt het knip- en plakwerk natuurlijk niet meer. Dat er inmiddels al een West- en Oost-Romeins rijk bestond is WuB vermoedelijk ook ontgaan, want met en rond de Byzantijnse dynastie in het Oosten komen we aan nog veel meer hoorntjes en uitstulpinkjes.

Bovenstaande getalenteerde spreker legt vanaf minuut 18.30 de heidense oorsprong van het kruisteken en kinderdoop uit, vanaf 19:50 is de rekensom 666 aan de beurt.

Door wat te goochelen met lettercijfers in de latijnse (in andere talen klopt het niet) omschrijving van de Paus komen de neo-profeten tot de macabere optelsom: 666. Lastig... want kerkvaders ontdekten al andere namen door hetzelfde te becijferen met Hebreeuwse letters. En dan rollen er Romeinse keizers uit: Nero, Domitianus en Caligula. Maar goed, ook de kerkvaders deugen vanzelfsprekend niet. Anderen berekenen feilloos de namen van Napoleon en Hitler. Kortom, zoveel hoofden, zoveel onzinnigheden.

Mochten u en uw kind het verbondszegel aan het voorhoofd dragen, dan bent u helaas eveneens besmet met het teken van de antichrist. En dat zal ongetwijfeld alleen afgewassen kunnen worden met één of meerdere overdopen bij het obscure WuBje. Je kunt natuurlijk niet het risico lopen dat er ergens een duivels heel of half zesje blijft plakken.

Pasen, ook al zo’n feest van het beest. Niet de opstanding van Christus uit de dood, maar onze uittocht uit Egypte moet gevierd worden. De WuBianen vormen namelijk de stam Efraïm, vandaar dat ze ook recht hebben op het Bijbelse land. Over vervangingstheologie gesproken... Toegegeven, Egypte, daar gaan de laatste tijd wel veel Hollanders op vakantie. En als ze massaal terugkeren is dat toch iets om feestelijk te herdenken. De onbesneden wannabeejoden 2.0  hebben een uitgebreide handleiding online staan met plechtigheden -gelardeerd met een vaag christelijk sausje- die gehanteerd dienen te worden bij de toepassing van het ik-doe-het-zelf-feest. Daar kunnen de roomsen nog een puntje aan zuigen.

O ja, vergeet ook het kruis van Jezus. Dat is niets anders dan een vervormde T uit het oude Babylonië. Ook van de antichrist. De vernietiging van 6 miljoen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet de schuld van Adolf, maar van die vuile papen. Gedeelde smart gelukkig, want de evangelischen onder ons participeren eveneens in de dikke pech: de opname voor de grote verdrukking is een fabeltje. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, het groot onbijbels sprookjesboek heeft er weer een aantal kolderieke hoofdstukken bij.

Natuurlijk juichen we het aangekondigde vertrek van WuB naar het beloofde land wel van harte toe. Rond de Dode Zee is nog plek. Of, nog beter, de Sinaïwoestijn.

Tags in dit artikel:

sekte
Ali As op 21-06-2018, 12:04
156 reacties
Talithakummi
21-06-2018 / 19:33
Jammer dat dit liefdeloze stuk geplaatst wordt.
En dan ook nog onder een schuilnaam...
De Heere Jezus bidt tot Zijn Vader in de hof om eenheid..:"..opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij,Vader, en Mij en Ik in U, dat ook zij IN ONS EEN ZIJN(!!) ; opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt..." (joh 17)

Laten we in liefde met elkaar leven en ernaar streven een te zijn en voor elkaar te bidden (ook als eenheid ver weg lijkt).
In plaats van op onze broeders en zusters in Christus af te geven..
Dit stuk bouwt niet op...jammer..
Ga liever met zo'n 'zondagsrustontheiligend overgedoopt afbrekend mozaiekje' uit het antikerkclubje in gesprek.
Dan ontdek je dat je in dezelfde God van dezelfde Bijbel gelooft en schrijf op refoweb in hoeveel dingen je elkaar wel kan vinden.

Alias ik wens je oprecht Gods zegen bij de ontmoeting
tkraaij92
21-06-2018 / 21:12
Zo wat laten jullie jezelf kennen zeg Refoweb.
De schaamte voorbij.

Is dit omdat WegUitBabylon jullie uitnodigde om met een open bijbel om tafel te gaan en jullie dat niet aandurfden?

Jullie trekken overigens conclusies over WUB in dit stuk die zij niet trekken, maar dat heb je als je alles uit de context plukt.

Zij zeggen bijv. helemaal niet letterlijk dat ze Efraimieten zijn, misschien moet je is op hun uitnodiging ingaan.

Zij hebben bijvoorbeeld niets tegen het kruis zolang het niet verafgood wordt. Dat is in de RKK en haar voorgangers wel zo, of zijn jullie voorstanders van Relikwieën? Het wordt tijd dat jullie stoppen met halve waarheden over een ander te verkondigen.

Jullie halen weer één tekst uit de context over bijv. de antichrist. WUB heeft een brochure met 23 kenmerken. Als jullie dat nu ook is zouden gaan doen.

Dergelijke reacties verschijnen over het algemeen alleen als men te dicht bij de waarheid komt. Een kat in het nauw maakt rare sprongen en dat blijkt maar weer uit dit rare artikel.

Overigens ook de ´complimenten´ dat het anoniem is geschreven.

Groeten van een 25 jarige jongen die bereid is om het gesprek aan te gaan met degene bij jullie die de meeste bijbelkennis heeft, de koffie staat klaar....
gertvanvliet
21-06-2018 / 21:36
Beste Ali As,

Via deze weg wil ik u vragen om uzelf bekend te maken. Dit zodat we openlijk in gesprek kunnen gaan met de jongeren als luisteraar en toetser van Gods Woord. Hieruit zal blijken wie echt geeft om de schapen van de Goede Herder.

Ik maak me bekend als één van de 'profeten' van WUB. Ik draag met alle liefde deze schande omdat ik mag weten dat mijn ziel geborgen is in Christus Jezus Mijn Heer en Meester.

Luther streef naar Sola Scriptura. In navolging van Jezus Christus en Luther wil ik dit nu ook weer doen.

Ik hoop dat mijn uitnodiging wordt ontvangen en dat ik een reactie zal krijgen. Verder leg ik de keuze van jullie en mijn woorden terug in Gods handen.

Met vriendelijke groet,

Gert van Vliet
gertvanvliet89@hotmail.com
tkraaij92
21-06-2018 / 23:01
Waarom verwijt u overigens WUB een antikerkclubje te zijn terwijl jullie je zelf zo presenteren? ¨Het bestaan van Refoweb is een aanklacht tegen de plaatselijke kerken.” Zie https://cip.nl/.../66705.../Gx4HVQILAHskaB0RRxlMcRUUGQ
2me
21-06-2018 / 23:24
Spaar de moeite voor een gesprek. Het is paarlen voor de zwijnen. Mensen die zich laten indoctrineren door een of ander kerkelijk instituut staan niet open voor een gesprek.
Alleen de vragen al die gesteld worden aan refoweb zegt al iets over de achterban en het niveau. Ze zijn inderdaad verstrikt in een Refo Web.
Het zijn de wetten van mensen die het woord van God ontkrachten. En daar zijn er nogal wat van in het Refo-Web.
Bomans
22-06-2018 / 07:55
Allemaal onbekenden hier. De grote profeet stuurt zijn discipeltjes voor een kruistocht tegen Refoweb. Dat ze daar nog tijd voor hebben... De massale vlucht naar het beloofde land zou toch onderhand wel begonnen moeten zijn.
tkraaij92
22-06-2018 / 08:51
@bomans. Meen je dit nu? Volgens mij is Refoweb een kruistocht tegen WUB begonnen, moet je de zaken niet om gaan draaien. Zeg nu zelf, vind je dit echt een christelijk artikel?
Bomans
22-06-2018 / 09:15
Ahum @Kraaij, volgens mij is de kruistocht tegen de Nederlandse kerken van de Babylonsekte al enkele jaren geleden ingezet...

Bovendien is deze wonderlijke beweging volgens de Nederlandse wet strafrechtelijk te vervolgen. Beweren dat de katholieken verantwoordelijk zijn voor de Holocaust i.p.v. de Nazi's, zoals in jullie brochure staat, is in tweeërlei opzicht strafbaar. Nog naast het feit dat iemand die dit beweert enkele steekjes los heeft hangen... Ik zou daarover maar mijn mond houden als je straks je tent opzet bij de Jordaan.
tkraaij92
22-06-2018 / 09:49
@Bomans. Dat is altijd zo vreemd he. De reformatie mag allemaal. Hoe Luther over de RKK sprak maakt niet uit. Die kruistocht is in 1517 begonnen en wordt door de protestanten verheerlijkt. Maar o wee als de rollen omgedraaid lijken.

U kunt blijkbaar niet zo goed lezen, nergens staat in een brochure van WUB wat u nu beweert. Maar goed laten we het hier maar bij houden. Fijne dag verder.

Groeten van een sektelid.
Bomans
22-06-2018 / 10:25
@Kraaij Volgens mij besef je niet (dat mag ik tenminste hopen) wat jullie profeten allemaal roepen en schrijven. Lees je eigen brochures maar eens goed (https://weguitbabylon.nl/images/studies/Antichrist-volgens-de-Bijbel.pdf) en kijk bij punt 5.

Kort samengevat: weerzingwekkend en strafbaar. Loop maar eens door Yad Vashem, dan genees je wel.
tkraaij92
22-06-2018 / 10:43
@Bomans

Yas vashem ben ik 2x doorheen gelopen.
Je gaat toch niet op basis van deze brochure conclusies trekken.
Heb je het boekje doorgelezen waar naar verwezen wordt?

Of zijn de uitspraken van Hitler dat hij met het vermoorden van Joden het christendom waarschijnlijk wel een plezier zou doen bij jou onbekend?

Net zoals het Judensau wat heden ten dage op kerkgebouwen in Duitsland prijkt?

Of de foto's dat geestelijken uit de evangelisch lutherse kerk de hitlergroet doen in het openbaar.

Of de vriendschap tussen Hitler en de Paus?

Of dat Hitler dankbaar gebruik heeft gemaakt van de antimetische boek van Luther.

Wel is over nagedacht dat bijna heel europa kerkelijk was en juist hier de holocaust heeft plaatsgevonden? Hoe was dat mogelijk terwijl verreweg het grote deel 'christelijk' was.

Waarom stond er ''God mit uns'' op de gordel van de duitse soldaten?

Ga je me straks ook nog vertellen dat de kerkvaders aardig waren voor het Joodse volk?

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Het is er bij christenen haast met de paplepel ingegoten. De kerk droeg eeuwenlang anti-joodse ideeën uit en het resultaat is in de eenentwintigste eeuw nog duidelijk merkbaar. De kerk in plaats van Israël.

Nog steeds voelt een aanzienlijk deel van de christenen zich niet of amper verbonden met het Joodse volk. En dat is begrijpelijk als we in gaan zien hoe de kerk zich door alle eeuwen heen heeft gedragen tegenover Gods volk. Gods eerstgeboren zoon!

Niet alleen ongelovigen, maar ook wij christenen zijn ‘heidenen’. Lees de bijbel en het gaat altijd over Jood of heiden en niet over de kerk of heiden.

Romeinen 11:11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.

De Joden zijn gestruikeld zodat wij, gelovigen uit de heidenen, überhaupt de mogelijkheid hebben om zalig te worden. Een beetje bescheidenheid richting het Joodse volk is dus wel op zijn plaats. Als gevolg van onze zaligheid hebben we de bijbelse opdracht om de Joden jaloers te maken. Niets is minder waar gebleken, we hebben jammerlijk gefaald. Helaas!

Romeinen 11:18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.

Wees niet arrogant tegenover de natuurlijke takken, Israël. Zo simpel als de opdracht is, zo moeilijk is de uitvoering gebleken. De eerste gemeenten in de Bijbel bestonden grotendeels, zo niet helemaal, uit Joden. Dit veranderde al snel.

Kerkvaders

De uitspraken van de grondleggers van kerk en christendom sluiten op zijn zachtst gezegd niet echt aan bij Romeinen 11…

Ignatius van Antiochië (100 na Christus), zei:

¨Iedereen die op wat voor manier dan ook het Pesach/Paasfeest samen met de Joden viert wordt medeplichtig met hen die de Heer hebben gedood¨

Rond 140 na Christus verklaarde Justinus de Martelaar:

“De Geschriften zijn niet van jullie (Joden) maar van ons (heidenen).”

En in Rome predikte hij:

¨Joodse gebruiken zijn een straf van God naar aanleiding van hun aanbidding van het gouden kalf¨.

Origenes (250 na Christus), een uitspraak van deze kerkvader:

¨De loop van de geschiedenis zal uitwijzen dat de Joden door God zijn verworpen en dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen¨

Paul Sylvester (Paus van 314-335 na Christus) verklaarde de sabbat tot een dag van ‘afschuw voor de Joden’. Christenen behoorden de sabbat volgens hem niet te houden.

Johannes Chrysostomos (344-407 na Christus) stond bekend als zachtmoedig. Blijkbaar gold dat niet wanneer hij over de Joden sprak, enkele citaten:

¨Joden zijn erger dan wilde beesten en lager dan de verachtelijkste dieren¨

¨Ik haat de Joden, ik haat de synagoge¨

¨De synagoge is erger dan een boordeel, een demonentempel vol afgoderij¨

¨Het is de plicht van alle christenen om Joden te haten¨

¨Joden zijn geschikt voor de slacht¨

¨Ik haat de Joden, Gods vergeving is niet voor hen¨ [1]

Augustinus van Hippo (Bisschop en kerkvader, 354-430 na Christus), deed uitspraken als:

¨De Joden zijn moedwillig blind voor de Heilige Schrift¨

¨De Jood zal voor eeuwig de schuld dragen van de dood van Jezus¨ [2]

Petrus de Eerbiedwaardige (1094 na Christus) werd gezien als een voorbeeld voor de christelijke naastenliefde, maar de Jood was geen naaste van hem:

¨Ik twijfel er aan of een Jood menselijk is¨

¨Een Jood is een monsterachtig dier¨ [3]

De antisemitische uitspraken van de grondleggers van kerk en christendom sluiten op zijn zachtst gezegd niet echt aan bij Romeinen 11…..

De bekende Maarten Luther (1483 -1546 na Christus) heeft gestreden tegen Rome. Dat valt hem te prijzen. Zeer zeker heb ik bewondering voor Luther, voor de goede strijd die hij gestreden heeft. Echter ligt er een grote smet op de Reformatie. Toen pogingen van Luther om de Joden te bekeren mislukten, draaide zijn houding om als een blad aan een (olijf)boom.

Vlak voor zijn dood schreef Luther een boekje: De Joden en hun leugens. Adolf Hitler schreef in 1941 een boek en citeerde grote delen uit het boek van Luther. Hij hoefde er alleen maar op voort te borduren. Het antisemitische fundament was al gelegd door de kerkvaders. Wat citaten van Luther uit zijn boek:

¨Joden zijn: Gods- en profetenmoordenaars, bloedhonden, duivelskinderen, leugenaars, adderengebroed, volksverleiders, woekeraars, wurgers, rondlummelende schooiers¨

¨Joods eigenschappen zijn: blindheid, vervloekt, boosaardig, wraakzuchtig, gierig, begerig, lasterlijk, afgunstig, hoogmoedig, bezeten¨ [4]

Luther schreef ook:

¨Ten eerste moeten hun synagogen verbrand worden […..]¨

¨[….] Als mijn advies u niet past zoek dan een beter advies zodat u en ik verlosten van deze ondraaglijke duivelse last: De Joden¨ [5]

Hitler noemde Luther in ¨Mein Kampf¨: Één van de grootste Duitsers.

En in de 21 eeuw zijn we bovenstaande blijkbaar vergeten, we hebben als kerk het lef gehad om 2017 doodleuk het ¨Lutherjaar¨ te noemen. We doen alsof er niets gebeurd is. Een grote schande! Over onfatsoen gesproken…

De bijbel voorspelt: De Jood zal worden gedood.
Johannes 16:2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.

De bijbel heeft voorspelt dat men dacht God een dienst te bewijzen door de Joden te doden. Het is één van de profetieën in de bijbel waarvan ik zeer verdrietig ben dat deze is uitgekomen.

De kerk van Rome

Rond 135 na Christus bestond de kerk al voornamelijk uit niet-Joodse gelovigen, de heiden-gelovigen gingen hun eigen gang. Jeruzalem raakte zogezegd uit beeld en de blik werd voortaan op Rome gericht. [6]

In 298 na Christus was er sprake van de ´Grote vervolging´, deze begon onder leiding van keizer Diocletianus. Men mocht niet meer samenkomen, heilige boeken werden verbrand. Vele gelovigen (ook niet-Joden) overleefden het niet. [7]

Met de komst van Constantijn de Grote veranderde veel, in negatieve zin helaas. Een Romeinse vorst die zou erkennen dat Jezus de Verlosser een Jood was zou al tegenstrijdig zijn. Constantijn moest niets van de Joodse gemeente, begonnen in Jeruzalem, hebben.

Exodus 3:15b De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.

Dat de God nog steeds de God van Abraham, Izak en Jakob is was al lang vergeten. Het is voor eeuwig Zijn Naam! Hebben wij het er nog over? Of denken wij (onbewust) bij God misschien eerder aan Luther, Calvijn etc?

De weg vanuit Jeruzalem was al ingezet maar Constantijn zou ervoor zorgen dat er nieuw centrum kwam: Rome. Voortaan de stad van de heidense, christelijke sekte. Voor Jood en Jeruzalem was voorgoed geen plaats meer…

Ook was keizer Constantijn een fervent aanhanger van de Zonnegod ´Helius´, deze zou later genoemd worden: ´Deus sol invictus´ oftewel: ´De onoverwinnelijke zonnegod´. Dit is tevens de oorsprong van het christelijke kerstfeest, 25 december is de dag van de onoverwinnelijke zonnegod.

In 321 na Christus werd er door Constantijn een speciale wet uitgevaardigd, die luidde:

¨Alle ambtenaren van het rijk moeten op de eerste dag van de week het werk neerleggen ter ere van onze Heer, Deus sol invictus (zonnegod)¨ [8]

Men had zich al eerder afgezet tegen de viering van de bijbelse sabbat maar ten tijde van Constantijn werd het definitief: Zondag in plaats van Sabbat. ¨De Zondag moet als eerbiedwaardige dag voor de verering van de zon gevierd worden¨.

Tijdens het concilie van Nicea te 325 werden Joden geweerd, hiermee werden de Hebreeuwse wortels definitief doorgesneden. Romeinen 11 gold blijkbaar niet voor Rome en het christendom.. Tijdens deze Concilie werd het bijbelse Pesach afgeschaft. Hiervoor kwam het christelijke paasfeest in de plaats. Uiteraard mocht deze niet gevierd worden op dezelfde datum als het bijbelse Pesach. De bijbel, het boek geschreven door en in eerste instantie voor Joden werd steeds minder serieus genomen.

¨Want het zou buiten elke maatstaf ongepast zijn als wij op het heiligste aller feesten de gewoonten van de Joden zouden volgen. Laten we niets gemeen hebben met dat afschuwelijke volk¨ [9]

Vervulling profetie: Gods tijden en wetten afgeschaft

In het boek Daniël lezen we al dat er een macht zou komen die Gods ´Moadim´ (Moadim betekent: ´vastgezette tijden van God´ waar de sabbat en de andere bijbelse feesten dus onder vallen) af zou proberen te schaffen.

Daniël 7:25b Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen,

Helemaal afschaffen lukte natuurlijk niet want de bijbelse feesten en sabbat(ten) bleven bestaan, ze werden alleen niet meer door de meerderheid gevierd. Ook dit is nog steeds aan de orde van de dag. Het grootste gedeelte van de kerk ziet de zondag als de heilige rustdag.

Als feesten hebben we de heidense feesten zoals kerst (zonnegod), pasen (godin Astarte) en ga zo maar door. De bijbelse sabbat en feesten worden zeer beperkt gevierd en in Daniel 7:25b lezen we de reden. Gelukkig weten we ook dat er een tijd zal komen van verandering, bijvoorbeeld dat het loofhuttenfeest weer gevierd zal worden:

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Helaas zal niet iedereen mee gaan vieren, hierop reageert God:

17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.

Dus vraagt u zich maar alvast af, bent u bereid om kerst e.d. achter u te laten en in te ruilen voor het bijbelse loofhuttenfeest?

Constantijn introduceert hiërarchie in de kerk, een onbijbels principe wat vandaag de dag nog steeds zichtbaar is in de kerk.

Ook werd Jezus opeens onlosmakelijk gekoppeld aan Zijn moeder Maria. Dezelfde koppeling die we al in het oeroude babylon zagen herleeft weer. Astarte (Ishtar), Semiramis, Irene, Plutus, Tammuz. Aan dit rijtje afgoden werd Maria doodleuk toegevoegd.

Waar het in de bijbel over gemeentes met gelovigen gaat gaat het vanaf Constantijn over de kerk. Een religieus heidens machtsinstituut met bovendien een onbijbelse hiërarchie. Een kerk zonder Israël. De Joden hadden definitief afgedaan en de kerk heeft haar plaats ingenomen. De grootste dwaling aller tijden was definitief ingezet.

Onder keizer Theodosius I werd, rond het jaar 380, het christendom de officiële staatsgodsdienst van het Romeinse rijk. Het Christendom was de nieuwe religie. Dat terwijl de term ´Christendom´ nergens in de bijbel voorkomt. De wortels van het Christendom liggen dus helaas in Rome in plaats van in Jeruzalem, aan ons de taak om Rome gedag te zeggen en langzaam maar zeker weer terug te keren naar Jeruzalem, zijn wij hiertoe bereid? [10]

In het begin van de Romeins christelijke kerk was het verboden om met Joden om te gaan. Zowel zakelijk als privé, zakelijke connecties werden niet getolereerd en een huwelijk tussen een Jood en christen was uit de boze.

Tijdens het twaalfde concilie van Toledo zien we het besluit tot een nieuw verbod: Het verbod op de Joodse godsdienst:

¨Ruk de Joodse pest met wortel en tak uit¨ [11]

Koning Erwig krijgt bijval van de Roomse bisschoppen en mede hierdoor komt de wet tot stand. De Joodse godsdienst wordt verboden en alle Joden in Spanje krijgen het bevel om zich te laten dopen binnen een jaar. Zo niet dan was het gevolgd: Honderd zweepslagen, het uitrukken van het haar en alle persoonlijke bezittingen behoorden voortaan de staat toe. Hierop vluchtten veel Joden of doken onder.

Rome had de leiding in de verdrukking van de Joden. Paus Innocentius (1161-1216), wat ´onschuldig´ betekent deed zijn naam niet echt eer aan. Joodse kinderen werden met geweld weggeplukt bij hun ouders omdat ze per sé een christelijke opvoeding moesten hebben.

Ook moesten Joden aan bepaalde kledingvoorschriften voldoen om zich te onderscheiden van de rest van de bevolking, de voorlopers van de Jodenster. Joden werden steeds meer naar de onderste lagen van de maatschappij gedrukt. Honderden Joden pleegden zelfmoord als gevolg van hun benarde situaties. [12]

Ook werden Joden vals beschuldigd van alles en nog wat, bij deze een voorbeeld:

Op een winterdag in 1181 verdwenen drie jongens die op het ijs hadden gespeeld. Enkele christenen meldden zich en zwoeren te hebben gezien hoe Joden de drie jongens in een huis hadden gelokt en hadden geslacht alsof het offerdieren waren. Als gevolgd hiervan volgde er een proces tegen de Joden en liefst 300 Joden stierven op de brandstapel. Toen de winter voorbij was en het ijs ontdooide werden de drie lichamen van kinderen gevonden, ze waren niet geslacht maar simpelweg verdronken….. [13]

Kruistochten

Concilie van Clermont (26-11-1095)

Paus Urbanus II vraagt op dit concilie aan vorsten en ridders om Jeruzalem te ´bevrijden´, dit onder de leus: ¨God wil het¨. Hierop kwamen tienduizenden christenen in beweging. Voordat dit leger goed en wel gestructureerd was door Godfried van Bouillon hadden grote groepen zich al op de Joden geworpen. Kruisvaarders sleepten de Joden naar de kerk en vermoordde iedereen die zich niet wilde laten dopen. Dit vond plaats in Normandië, Frankrijk, Vlaanderen en in het Rijnland. Nadat de kruisvaarders over de Rijn trokken plunderden en moordden ze er lustig op los, drie maanden lang. [14]

Tussen 18 en 20 mei vielen 800 Joodse slachtoffers. Op 18 mei brak het plunderen en moorden los. Op 20 mei trokken de kruisvaarders naar de burcht van bisschop Adalbert, deze probeerde de Joden te overtuigen om zich te laten dopen om zo hun leven te redden, de Joden vroegen bedenktijd, toen de bedenktijd over was werd het vertrek geopend. Geen enkele Jood leefde nog, ze hadden allen zelfmoord gepleegd. De kruisvaarders ontdeden de doden van hun kleding en gooiden ze naakt in het graf…. [15]

Avondmaal na massamoord

15 juli 1099 was de dag waarop Jeruzalem werd veroverd. Het was een hevige strijd en overal lagen afgehakte handen, hoofden en benen in de straten. Volgens Raymond Aquila was het een passende bestraffing, over dezelfde Raymond gaat het verhaal dat hij, nadat een synagoge vol met Joodse vluchtelingen in brand was gestoken, citeerde: Psalmen 118: 24 Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. 25 Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed.

Meer dan 960 (!) Joden vonden de verbrandingsdood, naar aanleiding hiervan werd in de grafkerk het ´heilig´ avondmaal gevierd, ´gewoon´ om de massamoord te vieren. Godfried van Bouillon werd tot ´beschermer´ benoemd van deze heilige grafkerk, tot op de dag van vandaag is zijn zwaard daar te bewonderen. De schaamte ver, heel ver voorbij! Anno 2018 heeft men hier nog steeds geen afstand van genomen. [16]

Pogroms

Pogroms (= verwoesting) kwamen vooral in Rusland, Oekraïne en Polen voor. Tijdens de burgeroorlog van 1648-1654 duurde het niet lang voordat de agressievelingen zich tegen het Joodse volk keerden. 744 weerloze Joodse gemeenschappen werden verwoest, geschat wordt dat het aantal doden rond de 500.000 ligt. [17]

De Shoah/Holocaust

Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een Holocaust ooit mogelijk was in dat Christelijke Europa. Europa barstte van de kerken en haar christenen. Wanneer antisemitisme geen plaats had gehad in de ´kerk´ en in het leven van de christenen had Hitler nooit echt voet aan de grond kunnen krijgen, toch? Helaas, niets is minder waar gebleken. 6.000.000 moorden waarvan minimaal 1.000.000 op een kind.

Het christelijke Europa zweeg, juist daar waar ons gelovige gezicht moesten laten zien gaven we niet thuis. Het christendom faalde opnieuw en niet zo´n klein beetje ook. De Evangelische Luthers kerk steunde Hitler in al zijn gruwelijkheden. Foto´s van geestelijke leiders die de ´Sieg heil´ groet doen slaan we liever over, de waarheid is triest en tegelijkertijd impopulair. Toen de Joden vanuit de massagraven, in de laatste minuten van hun leven, naar de Duitse soldaten keken zagen ze op de gordels staan: ¨God mitt uns¨

Waar is het schaamrood op onze kaken?

Met bovenstaande in ons achterhoofd zult u begrijpen hoe het schaamrood ons op de kaken zou moeten staan als we bedenken dat vele kerkmensen denken dat ze nog steeds het ´hoofdproduct´ van God zijn. 24 jaar lang is mij geleerd dat heidenen mensen buiten de kerk zijn, een grote schande.

In veel reformatorische hoeken denken mensen dit nog steeds. Ook zijn er veel mensen die geloven in een opname-theorie voor de grote verdrukking. Het gros hiervan gelooft dat Israël nogmaals een verdrukking voor de kiezen krijgt zoals nooit tevoren, blijkbaar voldeed de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus niet aan de uitleg van de evangeliën.

Een theorie die afkomstig is van een Jezuïet, maar dat wil men liever niet weten. De 2-wegen leer is een grote gruwel maar past wel helemaal in het plaatje van de geschiedenis van het christendom. Elk jaar hebben we welgeteld één Israëlzondag, dan moet je ook nog is het geluk hebben dat je kerk daar aan meedoet ook. Straks in Gods Koninkrijk is het alleen maar Israël, niet één keer per jaar maar elke dag!

Waarom dan toch?

Gods hele heilsplan draait om Israël en uit genade mogen wij er als heidenen bij horen, waarom wordt dat vaak omgedraaid? Gods heilsplan draait zogenaamd om ons en een Jood mag daar bij gaan horen? Waarom weet de gemiddelde kerkganger zo weinig over de ´kerk´geschiedenis? Waarom weet bijna niemand dat er circa honderd miljoen Joden en bijbelgetrouwe gelovigen omgebracht zijn door met name de ´kerk´

Waarom heerst er in de reformatorische kringen veelal de opvatting: ¨de dominee heeft altijd gelijk¨? Waar staat het woordje dominee überhaupt in de bijbel? Waarom durfden we vorig jaar doodleuk het Lutherjaar te noemen en hoe kunnen we dit rijmen met de opdracht om het Joodse volk jaloers te maken? Waarom zien we de protestanten langzaam weer samenhullen met Rome (Zoals John Bunyan al voorspeld had).

Waarom blijft de reformatie vooral hangen in 1517 en durven we niet te blijven reformeren? Waarom weet bijna niemand dat de huidige kerkstructuur overeenkomt met de leer der Nicolaïeten waar de Bijbel tegen waarschuwt? Waarom hoor ik christenen de Islam bestempelen als religie van haat terwijl de ´kerk´ minimaal hetzelfde op haar geweten heeft?

Waarom zie ik (vooral jonge) mensen die gewoon de bijbel lezen keer op keer de discussie winnen van geleerde dominee´s en theologen over uiteenlopende theologische vraagstukken? Hoe kan dat in vredesnaam? Waarom noemen we onszelf christenen terwijl God ons in de hele bijbel aanspreekt met gelovigen en/of heiligen, het christendom komt in de bijbel gewoonweg niet voor, hoe kan dat?

Waarom durf ik mij geen christen meer te noemen, en dan met name als ik in Israël ben?! Waarom durven we zo slecht keuzes maken als het ons wat kost, onze populariteit, vriendengroep of positie in de familie? Waarom moet de waarheid vaak het onderspit delven als het lastig wordt? Waarom zijn we zo verschrikkelijk lauw? Waarom waarom?

https://wandelinhetlicht.com/2018/02/08/kerkgeschiedenis-dood-aan-de-jood/
Bomans
22-06-2018 / 11:03
@Kraaij Jouw profeet Gert van Vliet noemt in zijn reactie Jezus en Luther in één adem. Lees maar even terug. Hij schrijft zelfs een navolger van Luther te zijn. Misschien dat jullie het eerst maar onderling eens moeten worden alvorens je biezen(mandje) te pakken en naar het Midden-Oosten af te drijven.

En als het christendom, zoals je beweert, in de Bijbel niet voorkomt, dan deugt Paulus vast ook niet. Hij schrijft namelijk: "En het is geschied, dat zij een geheel jaar [samen] vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochie Christenen genaamd werden" (Hand. 11:26).

Misschien is het trouwens beter om aan bronvermelding te doen bij al deze beweringen i.p.v. het citeren van flauwekul uit je eigen boekjes en blaadjes.
gertvanvliet
22-06-2018 / 12:13
Beste dhr. Bomans,

Aan uw taalgebruik te zien bent u dezelfde als dhr. Ali As. Zeer opmerkelijk dat u uzelf geheim houdt. Heeft u wat te verbergen?

Om even in te gaan op uw aantijging m.b.t. Luther. Luther wilde terug naar Sola Scriptura en dit voorbeeld wil ik graag volgen in navolging van Mijn Redder en Verlosser.

Om een voorbeeld te noemen: Waarom viert u zondag terwijl God wat anders van ons verlangt?

Waarom laat u kinderen dopen terwijl de Heere Jezus Zelf de geloofsdoop heeft ondergaan?

Als u goed gesprek en een goede discussie wil op grond van Gods Woord, sta ik hier voor open. Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

Gert
tkraaij92
22-06-2018 / 13:01
Boomans

We volgen Luther in de goede dingen, niet in de slechte dingen.
Dus wel sola scriptura, geen antisemitisch gedachtegoed.

Als u de link had geopend had u overigens de bronnen gewoon kunnen lezen, niet uit onze eigen blaadjes....

Waarom bent u trouwens tegen 'overdopen'? Jullie zeggen dat de kinderdoop de besnijdenis heeft vervangen.
Dan werd Jezus dus ook overgedoopt, besneden als kind en gedoopt als volwassene.

Daarnaast zijn er:
- 0 voorbeelden dat er een baby besprenkeld wordt in de bijbel (Het dopen van gelovige kinderen in huisgezinnen is wat anders) Zie: https://wandelinhetlicht.com/2017/07/05/besprenkeling-van-babys-in-de-bijbel/
- 0 voorbeelden dat God de zondag instelt als nieuwe rustdagen, ter illustratie: In het boek handelingen wordt 8 keer vermeld dat men op de sabbat bijeenkomt (ook niet-Joden) en 1 keer dat men op de eerste dag van de week bijeenkomt
- 0 voorbeelden dat God kerst heeft ingesteld
- 0 voorbeelden dat God een instituut als Zijn Kerk beschouwt.

Daarnaast ben ik benieuwd of u bereid bent om het loofhuttenfeest te gaan vieren in Jeruzalem zoals Zacharia beschrijft. Aangezien Refoweb en u ons graag die kant op wil hebben.

Het zou toch prachtig zijn als we schouder aan schouder met u en de mensen van Refoweb de grote Koning zullen aanbidden in Jeruzalem.

Zach. 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Wat betekent bijvoorbeeld de volgende profetie voor u:

Micha 4: 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan
en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Hopelijk bent u erbij!:)
3parels
22-06-2018 / 13:48
Wat een misselijk liefdeloos stuk... Bah... Inhoudelijk klopt er ook niks van.

Mijn vraag is: heb je de Heere gevraagd voordat je dit schreef? Kan Jezus zijn handtekening onder jouw stuk zetten?

Ik laat het hierbij. Ziek word ik tegenwoordig van het veroordelen. Op sites waar men prat gaat op Sola Scriptura laat men overduidelijk zien niks van de bijbelse boodschap te begrijpen. Liefdeloosheid en verkettering zijn aan de orde van de dag.
En één ding weet ik wel dat de mensen van WUB de Heere kennen, Hem liefhebben en de liefde van Hem voor de wereld uitdragen. Hoe ik dat weet? Omdat ik ze zelf gesproken heb.
Mona
22-06-2018 / 13:56
Ali As,

Jouw spraak maakt je openbaar...
Je sarcasme is op dit forum zo duidelijk herkenbaar.
refoweb
22-06-2018 / 13:58
Beste Gert en Tobias,

Jullie komen zelf uit de reformatorische kerken dus de antwoorden op jullie 'vragen" zijn genoegzaam bekend. Veel van die antwoorden zijn overigens al 2000 jaar hetzelfde. Je moet van iets betere huize komen om dat te weerleggen.

Het gesprek gaat er inderdaad niet komen. Als jullie met een 'open bijbel' aan de slag gaan, leidt dat blijkbaar tot bizarre gevolgtrekkingen, complotten en verdachtmakingen.
tkraaij92
22-06-2018 / 14:03
Beste Refoweb,

Vind u niet dat u zelf exact voldoet aan wat u WUB verwijt wanneer WUB met een open bijbel aan de slag gaat?

2000 jaar dezelfde argumentatie wordt lastig als heel veel zaken in de laatste 500 jaar pas zijn gebeurd.

Maar dat terzijde, ik wens jullie een fijn weekend toe.
3parels
22-06-2018 / 14:10
@Gert,

Het zou beter zijn alleen Jezus te volgen ipv Jezus en oudvaders, want vaak is gebleken dat de oudvaders hoger op de ranglijst staan dan Jezus. Jezus zeht: word Mijn navolger.. en de rest moet je verlaten.
En daar bedoeld Hij mee dat je alleen Hem moet volgen en de rest op de tweede plek en dat je hen moet toetsen.
3parels
22-06-2018 / 14:32
@bomans,
Jouw toon is net zo zuur als die van het artikel. Lees de brief van Jakobus eens over de tong. Want alleen die Zijn Woord horen en doen volgen Jezus echt.

Lees ook deze columns

De Christelijke Gereformeerde ds. D. J. Klein Onstenk was een aantal jaren gevangenispredikant. In die hoedanigheid kwam...
9 reacties
11-06-2018
Het verslag van de lezing over het genadeverbond die ds. A. Schot voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studente...
geen reacties
28-05-2018
Amerika heeft zijn Amish, Nederland z’n refo’s. Gemeenschappelijk hebben ze dat buitenstaanders maar weinig snappen van ...
geen reacties
23-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering