Evangeliseren taboe op refobeurs

Ali As / 40 reacties

25-07-2016, 11:40

“We kopen niet aan de deur en bekeerd zijn we ook al.” Voordat internet een grote vlucht nam, was dit een veelgelezen boodschap bij menig deurbel. Het was in de tijd dat Jehovagetuigen nog via de brievenbus (wat is dat ook al weer?) je woning binnenslopen en Volkswagen Kevers als warme Opel Kadetjes over de lopende band rolden. Die goeie oude tijd. De Wachttorenactivisten verplaatsen zich inmiddels liever al googlend en via cookies over de digitale snelweg en ook andere luxe ‘onmisbaarheden’ kunnen vrij prettig online geshopt en aan huis bezorgd worden.

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Zo niet de wondere wereld van gezins-, huishoud- en andere beurzen. Hoewel ook daar flink de klad in dreigt te komen, draaien vooral refonementen nog flinke omzetten. De organisatoren van Wegwijs, Familiedagen, Naar Buiten en last but nog least De Duikenburgse Dagen zijn dan ook bepaald niet van plan om hun kalkoen met gouden eieren te braden, noch om ze ook maar één eitje minder te laten poepen. Pecunia non olet, wisten de Romeinen al. En ook in de Bijbelbelt hebben de euries bepaald geen naar geurtje.
 
Het “houdt wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme” wordt wel erg letterlijk opgevat, zo moesten de initiatiefnemers van “Ben ik wel Uitverkoren” dezer dagen aan den lijve ondervinden. Hun oproep voor vrijwilligers om te evangeliseren op de aanstaande refobuitenbeurzen kan rekenen op de hoon, smaad en het veto van de weledelgestrenge marktmeesters. Jezus is best, maar wel voor het lest. Uit angst dat de klandizie de nodige discussie uit de weg gaat en dus maar liever gaat pootje baden in Ouddorp of kleer’n kiek’n in Staphorst, maakt Erdee Media Groep bij monde van haar eigen krant helder en duidelijk dat alleen uitverkoop en geenszins uitverkiezing welkom is op de naarbuitenbeurs. ‘Fijnzinnig’ wordt in een nieuwsbericht doorverwezen naar louter pregnante publicaties van kerkgenootschappen die mede vanwege dit onderwerp dwars doormidden zijn gescheurd. Ervaringsdeskundigen dus, zeg maar. Klanten zitten volgens EMG niet te wachten op persoonlijke geloofsvragen. 

Ga maar op De Dam evangeliseren, vindt het RD. Dat ondertussen een niet onaanzienlijk deel van de abonnees het besterft van angst omdat ze niet uitverkoren (denken te) zijn, is redactie en commentator vermoedelijk ontgaan. Of toch misschien omdat het muntje aangenamer in het kistje klinkt? “Ik ben niet uitverkoren, dus ik maak me maar vast gereed voor de hel”, zei eens een hoogbejaarde dame tegen een predikant van de Ger. Gem. tijdens huisbezoek. Gelukkig had ze wel voldoende gezinsbeurzen bezocht in haar leven...
 
Het kan ook anders, bewees de organisatie van de laatste Familiedagen in Gorinchem. Tijdens dat evenement riepen vrijwilligers van de stichting Jijdaar! de refobezoekers op tot geloof en bekering en werden folders van “Ben ik wel Uitverkoren” uitgedeeld. Veel mooie en vruchtbare gesprekken waren het gevolg. Na afloop van de beursdagen lag er bij de organisatie slechts één klacht. 

Ali As op 25-07-2016, 11:40
40 reacties
Mona
25-07-2016 / 13:36
"Het kan ook anders, bewees de organisatie van de laatste Familiedagen in Gorinchem. Tijdens dat evenement riepen vrijwilligers van de stichting Jijdaar! de refobezoekers op tot geloof en bekering en werden folders van “Ben ik wel Uitverkoren” uitgedeeld. Veel mooie en vruchtbare gesprekken waren het gevolg. Na afloop van de beursdagen lag er bij de organisatie slechts één klacht."

Vreemd dat er hierover geen hetze is ontstaan. Die is er nu wel.
Hoe kan dat?
Omega
25-07-2016 / 14:31
@Mona In komkommertijd hebben kranten de neiging om zaken nogal eens flink op te blazen en aan te zetten.
Jaleco
25-07-2016 / 21:15
De reden dat EMG niet blij is met deze actie is dat er mogelijk polarisatie ontstaat. JijDaar heeft ook weleens op Wegwijs gestaan. Persoonlijk heb ik er een fijn gesprek gehad, maar ik kan me herinneren dat er heftige discussies in de gangpaden gevoerd werden. Je moet je afvragen of je als organisatie een mini-oorlog wil hebben op de beursvloer.
Behoudende christenen weten doorgaans heel goed van alle kritiek van JijDaar en HeartCry. De bladen van de behoudende kerkgenootschappen worden regelmatig gevuld met kritiek op de kritiek van linkerzijde.
Het advies van de commentator is daarom niet slecht: de predikanten zouden dit thema op moeten pakken. Als op basis van deze artikelen dit ook zou gebeuren (dat predikanten zich meer over dit thema gaan buigen), dan is dat toch alleen maar winst?
Ik ken ook iemand die zo'n boekje kreeg op de Familiedagen: ze zei: ik heb het gelezen, maar ik raak er helemaal van in de war. Wat moet ik nu geloven? Zover ik weet, heeft ze geen klacht ge-uit. Doorgaans klagen mensen meer tegen elkaar dan tegen de organisatie van een beurs.

@Omega het is dan wel vakantietijd, maar komkommertijd is het bepaald niet (nieuws te over).
Omega
25-07-2016 / 21:31
@Jaleco Het is komkommertijd in kerkelijk Nederland ;-)

"Ben ik wel Uitverkoren" staat los van HeartCry en Jijdaar! Bovendien stikt het er van zendingsorganisaties op refobeurzen, boeken m.b.t. de uitverkiezing te over, geloofpsalmen galmen je tegemoet (hoe vaak komt daarin de uitverkiezing niet ter sprake?). Maar dat is lekker veilig, op afstand. Je kunt er omheen lopen en er afstand van nemen. Dat wordt anders als iemand aan je vraagt of je al met Christus verbonden bent. Bekeert u en gelooft het evangelie, riep Jezus. Vermoedelijk zou hij op Wegwijs gestenigd worden. De werkelijkheid is dat (ook refo)beurzen willen verkopen, geld moet rollen en alles wat dat verhindert kan beter geweerd worden. En als mensen in discussie gaan, hebben ze geen tijd om de beurs te trekken. Dat is het probleem.

Heel goed dat mensen in verwarring worden gebracht. Dat ze gaan nadenken over leer en leven en niet dominee en kerk, maar de Bijbel als spiegel gaan gebruiken.
CrA
26-07-2016 / 09:47
Waarom huren ze geen stand?
Jaleco
26-07-2016 / 11:04
@Omega
Je hebt nogal een karikatuur van de beurzen. Ik weet dat je er geweest bent en komt, daarom vraag ik me af hoe die karikatuur er komt.
Ik weet dat: 'Ben ik wel Uitverkoren' er los van staat, de boodschap is inhoudelijk wel hetzelfde.
Wat bedoel je met "het stikt er van de zendingsorganisaties"? http://www.naarbuiten.nu/deelnemers/ Woord en Daad (zij verkopen producten (geen boeken) ten goede van Woord en Daad), Leger des Heils, HVC, Trans World Radio en je zou Stéphanos en nog onder kunnen scharen. Dit zijn de zendingsorganisaties onder ruim 150 standhouders (5 à 6 dus).
Ik kom zelf al jaren op de beurs, nog nooit ben ik de 'uitverkiezing' tegen het lijf gelopen. Ja, als je een boek wilt kopen van een behoudende predikant, dan kun je er terecht. Maar ik heb ook het mooie boek van JC Ryle 'heiligmaking' bij 'Om Sions Wil' zien liggen (Wegwijs 2016) en het boek 'De Bron van zaligheid' van Mc Cheyne bij Boekhandel Ritmeester (Wegwijs 2014). Jazeker kun je er omheen lopen. Maar dan is dat ook je eigen keus.
Ik zou het ook heel irritant vinden als behoudende predikanten mij hun uitverkiezing op de beursvloer op zouden dringen. Ik ken hun boodschap, ik vind het onbijbels dus ik doe er verder niets mee.
Je conclusie dat Jezus op refo-beurzen gestenigd zou worden vind ik erg kort door de bocht.
Jazeker, op refo-beurzen moet geld ook rollen. Natuurlijk! Ook refo's moeten eten en hun huizen betalen en goed doen aan de armen. Dat is wat anders dan asociaal veel winst maken. En dat wordt er niet gemaakt. EMG is een bedrijf zonder winstoogmerk en heeft een veel lager rendement dan anderen bedrijven, zoals bijvoorbeeld TMG.
Geweldig, zo'n refo-beurs voor goede doelen. Woord en Daad hoeft niet uit te leggen wat ze doen, ze hebben een naam en er wordt gekocht, ook met oog op het doel.
Het is onzin dat mensen geweerd worden omdat de beurs anders geen geld kan trekken. Als een bezoeker eenmaal binnen is, dan verdient EMG geen cent meer aan die bezoeker. Als je als standhouder bij de ingang staat te folderen, word je hier ook op aangesproken. Dat mag alleen bij je stand.
De opmerking van CrA is daarom beter: waarom huren ze geen stand?
henkie
26-07-2016 / 15:50
Ze mogen geen stand huren, of begreep ik dat verkeerd? Dat ze niet mogen folderen zonder stand lijkt me logisch.
Jaleco
26-07-2016 / 16:21
@henkie

"Cees Hovius, hoofd beurs­organisatie van de Erdee Media Groep (EMG) en verantwoordelijk voor de beurs Naar Buiten, heeft de oproep op Facebook gezien. Hij geeft aan dat niemand zich heeft gemeld om te evangeliseren. „Als dat wel het geval zou zijn, zouden wij gezegd hebben dat de beursvloer niet de plek is voor polariserende missionaire activiteiten. In de oproep wordt een oordeel geveld over de gereformeerde gezindte. Dat is precies onze doelgroep, en die polarisatie zoek ik niet. We zoeken juist de verbinding met elkaar.” Dat mensen zich onder een andere organisatie aanmelden en dan brochures verspreiden, is niet de bedoeling, zegt Hovius. „Zodra we hier kennis van nemen, gaan we in gesprek.”Je zou tussen de regels door kunnen lezen dat ze geen stand mogen huren, je zou ook op kunnen maken dat er na een paar afspraken wel een mogelijkheid hiertoe is.

Ik zou zeggen: stel de vraag aan Cees Hovius voordat je een oordeel velt.
Omega
26-07-2016 / 19:51
@Jaleco Ik ben een trouwe bezoeker van refobeurzen en daar gaat het m.i. maar om één ding: geld verdienen. Dat is geen karikatuur, maar dat zijn helaas de feiten. Dat is overigens ook iets wat de organisatie van Wegwijs/NaarBuiten ruimhartig toegeeft. En op zich is daar niks mis mee, indien er ook ruimte is voor het evangelie. En behoudens van evangelie-met-commerciële-component (boekenverkoop, ledenwerving) mag helaas van vrije woordverkondiging geen sprake zijn. Dat is vreemd, zeker als je beseft dat dit een uitgelezen plek is om tienduizenden mensen op te roepen tot geloof en bekering en zo een geluid te laten horen dat in eigen kerk of kring verboden is of eenzijdig wordt belicht.

Het vreemde is dat je wel alles te weten komt (en uitgelegd krijgt) over de nieuwste Opel, de politiehondenfokvereniging, het meest kostbare hoedje, maar je mensen niet mag vragen of ze al wedergeboren zijn. Een beweging als "Ben ik wel Uitverkoren" brengt overigens wel deze laatste vraag en niet zozeer de uitverkiezing an sich ter sprake. Immers, een wedergeboren mens is immers uitverkoren.

Ik begrijp best dat het prikkelt bij de organisatie. Het is natuurlijk ook bepaald geen reclame dat er op een christelijke beurs mensen rondlopen die geen levende relatie hebben met Degene waar ze naar vernoemd zijn. Nep-christenen dus. Aanhangers van satan. Want dat is namelijk de consequentie als ze nog geen vergeving van zonden hebben ontvangen zegt Christus. Er is, voorzover ik weet, geen derde weg (hoewel velen in onze kring dat wel denken of in ieder geval hopen). Wat een ellendig bestaan heb je dan: je wilt niet bij de duivel horen, maar je hebt ook geen levende relatie met Jezus...

Ik zou het overigens geweldig vinden als predikanten uit de rechterflank mij zouden aanspreken op een beurs. Dat opent de weg tot gesprek cq dialoog. Maar het punt is dat deze mensen daar niet op zitten te wachten omdat hun visie op de uitverkiezing tevens de kerkleer is. En je stelt je eigen kerk niet ter discussie. Die is namelijk boven iedere verdenking verheven. Je moet maar eens opletten hoe vaak mensen reageren met: "Maar onze dominee zegt..." Niet het Woord wordt aangehaald, maar de dominee of een oudvader (die vervolgens ook nog eens uit z'n verband wordt getrokken).

Mocht je trouwens behoefte hebben om eens met de vrijwilligers van "Ben ik wel Uitverkoren" te spreken, ga je gang. Ze hebben een eigen stand (nr. 1011 volgens mij) op de Duikenburgse Dagen in Echteld. Ze staan in ieder geval op het veld. Ik heb ze vanmorgen zien staan. Jan Bor staat met HVC wat verderop bij het restaurant.

Dan nog een opmerking over je reactie aan Henkie, waar Hovius spreekt over "polariserende missionaire activiteiten." Het evangelie is namelijk altijd missionair en altijd polariserend... zegt het Woord. De joden (en ook refo's?) een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Uit de woorden van Kees Hovius blijkt al trouwens helder genoeg dat de zeer confronterende Jezus ("Gij zijt kinderen uit uw vader de duivel") niet toegelaten zou worden op Wegwijs/NaarBuiten.
Jaleco
26-07-2016 / 20:40
Beste Omega,

Met deze reactie wil ik graag afsluiten.
Dat het op de beurzen gaat om geld verdienen, is heel logisch. Maar het gaat er niet alleen om geld verdienen. Ik weet van standhouders die leverancier zijn, maar voor hun plezier een Naar Buiten beurs draaien om af en toe in contact te komen met particulieren.
Het is zeker een uitgelezen moment vanuit het gedachtegoed van "ben ik wel uitverkoren". Maar laten ze dat in alle eerlijkheid en openheid doen.
Gewoon inschrijven als deelnemer en niet via internet oproepen tot evangelisatie onder bezoekers. Is dat niet hoogmoedig? Er wordt kort door de bocht vanuit gegaan dat een groot deel het Evangelie niet kent en niet gered is. Dat zou best kunnen, maar wie zegt dat? Wie zegt dat de bezoekers van de beurzen vooral uit de behoudende gemeenten komen?

De vraag van : bent u wel wedergeboren, is een heel persoonlijke. Ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die dit niet prettig vinden. Stel je voor dat je bent gered, je zit in een behoudende gemeente en je worstelt met de prediking. Dan stapt er iemand op je af van een gedachtegoed waar je twijfels bij hebt en die opent de aanval met de vraag: bent u wedergeboren? Ik zou zelf geprikkeld reageren.
Overigens vragen christenen dat nauwelijks onder elkaar. Dus waarom dan wel ineens op een beurs waarbij je je gesprekspartner nauwelijks kent?!

Je conclusies over de organisatie zijn echt onzin. Het heeft niets met wel of geen reclame te maken dat er christenen rondlopen die wel of niet gered zijn. Overigens komen op Naar Buiten ook mensen die uit de omgeving komen en niet kerkelijk gebonden zijn.
Overal waar ik loop, ook in de kerk, zijn er mensen die niet gered zijn. Ook binnen een organisatie als EMG werken mensen die niet gered zijn. Ja zelfs onder Jezus discipelen was er één die niet gered was.

Soms lijkt het wel een soort oorlog van de ene tegen de andere leer. Vind je het gek dat zij met de hakken in het zand gaan met dit soort activiteiten? Laten we liever bidden dat de ogen van deze predikanten open gaan en dat ze moed hebben om hun leer te laten varen en alleen Jezus aan het woord te laten. En laten we ze met alle liefde tegemoet gaan.

Ik ben niet van plan om naar de Duikenburgse Dagen te gaan. Mocht ik ze op Naar Buiten tegen het lijf lopen, dan is een goed gesprek altijd welkom.
Mocht je ook gaan, ik hoop er woensdag te zijn.

PS: jij mag het laatste woord ;-).
Omega
27-07-2016 / 09:16
@Jaleco Ik heb geen behoefte aan het laatste woord. Alleen aan het uit de weg ruimen van misverstanden.

1. "Ben ik wel Uitverkoren" werkt eerlijk en open. Ze roepen niet op tot evangelisatie, maar ze vragen om vrijwilligers. Bovendien huren ze gewoon een stand op de Duikenburgse Dagen. Wegwijs/Naar Buiten is voor hen te duur (wie sponsort?). Maar al zouden ze dat niet doen, dan nog is daar m.i. niks mis mee. Paulus schrijft aan de Korinthiërs: "maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen." Jezus zegt in een van zijn gelijkenissen: "Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde." Het is namelijk een zaak van leven en dood. Een commerciële beurs doet daar niets aan af.

2. Er wordt niet gezegd dat een groot deel van de beursbezoekers het evangelie niet kent. Dat zou wel heel vreemd zijn. Het gros vertoeft immers iedere zondag meerdere malen onder het Woord. Maar dat het merendeel daarvan niet gered is weet jij net zo goed als ik. De avondmaalstafels blijven leeg in de rechterflank. Men geeft in gesprekken zelfs (vaak onbewogen) toe niet behouden te zijn.

3. Ook wordt er niet gevraagd "bent u wel uitverkoren?", maar "bent u al behouden?" Daar gaat het namelijk om. En wat is er mis mee om elkaar als broeders en zusters daarop te onderzoeken? Misschien is de les wel dat we dat eens vaker zouden moeten doen, ook op andere plaatsen. Ik zou het een grote zegen vinden als mensen dat aan mij zouden vragen. Dat opent de weg om te getuigen van mijn Redder en Zaligmaker. En in de praktijk zijn mensen uit de afgescheiden kerken minder beschroomd dan je denkt, zowel in positieve als in negatieve zin. Dat hoor je nog wel een keer van me ;-)

4. Ik vind het bepaald geen reclame voor mijn kerk dat er in mijn gemeente nog mensen onbekeerd zijn. En ik schaam me voor mezelf en mijn broeders en zusters dat er in de gereformeerde gezindte velen nog in diezelfde staat verkeren. Ik mag van harte hopen dat de organisatie zich dat ook aantrekt. Wonderlijk genoeg is er concurrentie toegestaan op Wegwijs op allerlei terreinen. SGP en CU, RD en ND. Toch in alle gevallen een wereld van verschil. Maar de strijd tegen het ongeloof mag er niet gevoerd worden. Heel bijzonder...

5. Ik ga inderdaad naar buiten, maar wat verder weg dan "Naar Buiten" ;-) Overigens veel plezier en doe de groeten aan alle oud-collega's. Ik bewaar aan allen goede herinneringen.
CrA
27-07-2016 / 09:38
Als men gaat evangeliseren/folderen o.i.d en men houdt zich niet aan de burgerlijke wetgeving en/of regels die organisatoren van evenementen stellen, is dat altijd tot schade van het Evangelie. Hoe goed bedoeld ook.
Omega
27-07-2016 / 14:03
Nog een aanvulling. Op de EMG-beurzen worden/werden veel controversiëlere achterbanorganisaties toegelaten dan "Ben ik wel Uitverkoren". Wat te denken van "Het Gekrookte Riet" of "In het Spoor". Dat is nooit een probleem geweest.
Klavart
27-07-2016 / 14:28
@ Omega
Dat deze achterbanorganisaties controversiëlere zijn, is uw mening; en daar ben ik het dus ook niet mee eens.
Omega
27-07-2016 / 16:50
@Klavart Daar denkt een meerderheid van de SGP en HHK gelukkig anders over ;-)
tiswat
27-07-2016 / 20:12
Ben afgelopen jaar voor het eerst van mijn leven op de gezinsbeurs geweest in Gorinchem, op uitnodiging van vrienden. Ben me werkelijk rot geschrokken.
Ik had tegen mijn vrouw gezegd dat ik naar een christelijk evenement zou gaan. En zoals ik overal doe sprak ik hier ook met mensen over het evangelie, niets mis mee toch om over de blijde boodschap te spreken?

Niet wetende dat ik zo vijandig bejegend zou worden, gewoon omdat ik het over mijn Redder en Heiland Jezus Christus had.
Ik vroeg aan iemand of hij ook met de Heere mocht leven, ik werd uitgefoeterd en het was schandalig dat ik dat durfde te vragen. Hoezo, toch een gewone vraag? Ik deed maar een stapje terug voordat hij uithaalde.

Even later stond ik bij de stand van Jijdaar.
Dat werd bestempeld door een paar mensen als een duivelse organisatie.
en als klap op de vuurpijl werd nog even aangehaald door een passant dat ik naar de hel zou gaan omdat ik mensen bedrieg voor de eeuwigheid.

Hoe is het mogelijk dat je onder kerkgangers niet over het evangelie mag praten, waar is het mis gegaan?

Laten we toch de Heere Jezus volgen in Zijn oproep.
Bekeer u en geloof het evangelie. (en ge zult zalig worden)
Omega
27-07-2016 / 20:53
Hieronder nog een reactie van Arjan Baan op zijn FB n.a.v. alle commotie:

De aankondiging en uitnodiging om te getuigen heeft de gemoederen nogal bezig gehouden afgelopen dagen....De kop van het krantenartikel is een duidelijke vraag. Heel concreet: Is het Evangelie op een Refobeurs wel of niet nodig? Ja, natuurlijk is daar ook het Evangelie nodig! Daar net zo goed als op de Dam in Amsterdam. Aangezien er nog tienduizenden worstelen met geloofsonzekerheid denk ik dat de de "marktkraam van vrije genade" de belangrijkste kraam op een Refobeurs zou moeten zijn. Daarom heb ik een voorstel; laat er op elke Refo-beurs een interkerkelijke evangelisatie-stand komen, die bevolkt wordt door dominees en ouderlingen uit allerlei kerkverbanden. Mensen uit de Bible-belt en ook daarbuiten kunnen dan heel laagdrempelig met hun vragen naar de kraam toe komen. Een grote banner boven de stand met de Bijbeltekst: "O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, kom, koopt en eet,, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk" (Jes. 55:1). Ik denk dat de stand uiteindelijk de meest bezochte stand kan worden. Ook in de Bible-belt beseffen steeds meer mensen dat weer een nieuw bankstel, of nieuwe gordijnen, of tassen vol met kleding ten diepste het hart niet bevredigen (Jes. 55:2).
Als de mensen de Heere Jezus leren kennen, geloofszekerheid krijgen en door Hem verzadigd worden, dan zal er geen enkele behoefte meer zijn aan allerlei parakerkelijke Stichtingen/Platforms als Jijdaar en Heart Cry, enz.! Johannes 17:21 wordt in de praktijk gebracht! Wat een zegen zou dat kunnen zijn....
Ik denk dat deze discussie het missionaire probleem van veel kerken en kerkmensen bloot legt. We vinden het "eng" om ontspannen en eerlijk met elkaar te spreken over het geloof - zelfs op een beurs. Het geestelijk leven en het getuigen ervan brengen we dan tot de binnenkamer, de pastorie of het kerkgebouw. De Vroege Kerk getuigde overal, tijdig en ontijdig, zelfs op de Areopagus.
ahamelink
28-07-2016 / 10:22
Klas jullie reactie . en heb wel even met mn hoofd zitten schudden .Want na een lange periode dat ik weer eens deze topic bezocht viel mij dus weer op dat er niet veel veranderd is in refo Nederland .En terecht of niet terecht mij past geen oordeel te vellen over allerlei dominee s en richtingen rechts enz enz .
Wat ik wel weet is dat jaren geleden k ook eens zon beurs bezocht in utrecht was dat toen de meeste mensen liepen in het zwart gekleed en anders zeer stemmig niks mis mee maar in dat geval stemde men wel overeen althans het merendeel .Maar wat wil ik gezegd hebben de kern dan ook met alle lek en gebrek hoor .Ten eerste hier viel het woord persoonlijk .Nu mag ik dan zeggen als ik niet uitverkoren zou zijn he dan had GOD daar alle redenen toe want wij vermeerderen alleen de schuld dagelijks meerder k weet natuurlijk niet hoe u dat ervaart .Maar ootmoed dat mis ik in u veel refo cultuur wan welke snit dan ook .Jaleco zegt bv er was er een die niet gered was toch was er de mogelijkheid ook voor hem om gered te worden er werd zelfs nog gezegd door de HEILAND vriend ? [geen vijand dus ] veraad gij mij met een kus [denk er nog eens over na Jaleco .Dan je opmerking over wedergeboorte Hoe zou een pas bearbeide ziel die getrooken word tot de HEERE JEZUS die vraag uberhaupt kunnen beantwoorden .Daar niemand weet waar en hoe die GEEST die overtuigt alleen vandaan komt en door die GEEST word toch een zondaar wedergeboren of niet ? .niemand kent zn geluid of weet waar die wind des geestes vandaan komt althans dat lles ik in het WOORD .En om deze reactie nu niet te lang te maken want o wat word ik verrietig van al dat oren wassen .Wat een wonder toch dat GOD boven al dit gekrakeel staat ook met alle beste bedoelingen van voor en tegen s zegt de buitenwereld nu ziet hoe lief ze elkaar hebben zo is het toch omega {hun leer laten varen ?] k weet wat je bedoelt hoor maar waar gaat het nu om broeder ?dat wij gered worden of om GODS eer in het zaligen van zondaren [niet alleen van refos enz enz maar van zondaren ] maar goed k hoop dat ook die beschouwingen hier eens onder de spiegel word gelegd van het wonder dat GOD nog door gaat met zn genade werk ook in refo nederland en is dit nu niet het grootste wonder dat GOD ondanks allerlei goed bedoelde stichtingen op zichzelf, dat zijn EIGEN raad blijft bestaan en al zn welbehagen doet ondanks dat.Geloven we dat nog met zn allen ?, dat is mijn vraag als ik dit alles op me laat inwerken. Alsik nu op die beurs mocht staan met een heel groot spandoek met deze tekst erop gedrukt in hoofdletters voor iedere bezoeker en standhouders folderaars enz [ ALS IK wederkom zal IK dan nog geloof vinden op deze aarde ]hg een zwerver in kerkelijk b nederland
Lecram
28-07-2016 / 19:23
Ik schat in dat de meeste beursbezoekers niet tot het uitverkoren volk van God behoren. Tenzij de meesten uit Joden en andere afstammelingen van Jakob zijn. Maar ik verwacht niet dat die komen op zo'n beurs.
Omega
28-07-2016 / 19:45
@Lecram Je zou je (zelfs buiten je persoonlijke ongeloof van de voluit bijbelse uitverkiezing) kunnen verbazen. Sommige evangelischen beweren dat Nederlandse christenen tot één van de verloren tien stammen van Israël behoren. Stel dat ze gelijk hebben. Dat is pas dubbele predestinatie ;-)

Lees ook deze columns

Eén van de verhalen van Tijl Uylenspiegel vertelt over een kermis in een provinciestad. Op deze kermis was één van de vermakelijkheden de volgende: Tijl Uylenspiegel presenteerde zich als koorddanser....
Geen reacties
11-07-2016
Ik weet niet of u ’t weet, maar in het mooie, oude, gemoedelijke Hanzestadje Kampen heeft de SGP nogal op haar kop heeft gehad. Het scheelde niet veel of onze mannen waren naar buiten de stadpoort ges...
8 reacties
04-07-2016
Mogelijk hebt u gelezen dat er een onderzoek is gedaan in Amerika onder 75.000 vrouwen en dat bewezen is dat vrouwelijke kerkgangers ouder worden dan vrouwelijk niet-kerkgangers. Dit is de uitkomst va...
1 reactie
27-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering