Evangeliseren taboe op refobeurs

Ali As / 40 reacties

25-07-2016, 11:40

“We kopen niet aan de deur en bekeerd zijn we ook al.” Voordat internet een grote vlucht nam, was dit een veelgelezen boodschap bij menig deurbel. Het was in de tijd dat Jehovagetuigen nog via de brievenbus (wat is dat ook al weer?) je woning binnenslopen en Volkswagen Kevers als warme Opel Kadetjes over de lopende band rolden. Die goeie oude tijd. De Wachttorenactivisten verplaatsen zich inmiddels liever al googlend en via cookies over de digitale snelweg en ook andere luxe ‘onmisbaarheden’ kunnen vrij prettig online geshopt en aan huis bezorgd worden.

Zo niet de wondere wereld van gezins-, huishoud- en andere beurzen. Hoewel ook daar flink de klad in dreigt te komen, draaien vooral refonementen nog flinke omzetten. De organisatoren van Wegwijs, Familiedagen, Naar Buiten en last but nog least De Duikenburgse Dagen zijn dan ook bepaald niet van plan om hun kalkoen met gouden eieren te braden, noch om ze ook maar één eitje minder te laten poepen. Pecunia non olet, wisten de Romeinen al. En ook in de Bijbelbelt hebben de euries bepaald geen naar geurtje.
 
Het “houdt wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme” wordt wel erg letterlijk opgevat, zo moesten de initiatiefnemers van “Ben ik wel Uitverkoren” dezer dagen aan den lijve ondervinden. Hun oproep voor vrijwilligers om te evangeliseren op de aanstaande refobuitenbeurzen kan rekenen op de hoon, smaad en het veto van de weledelgestrenge marktmeesters. Jezus is best, maar wel voor het lest. Uit angst dat de klandizie de nodige discussie uit de weg gaat en dus maar liever gaat pootje baden in Ouddorp of kleer’n kiek’n in Staphorst, maakt Erdee Media Groep bij monde van haar eigen krant helder en duidelijk dat alleen uitverkoop en geenszins uitverkiezing welkom is op de naarbuitenbeurs. ‘Fijnzinnig’ wordt in een nieuwsbericht doorverwezen naar louter pregnante publicaties van kerkgenootschappen die mede vanwege dit onderwerp dwars doormidden zijn gescheurd. Ervaringsdeskundigen dus, zeg maar. Klanten zitten volgens EMG niet te wachten op persoonlijke geloofsvragen. 

Ga maar op De Dam evangeliseren, vindt het RD. Dat ondertussen een niet onaanzienlijk deel van de abonnees het besterft van angst omdat ze niet uitverkoren (denken te) zijn, is redactie en commentator vermoedelijk ontgaan. Of toch misschien omdat het muntje aangenamer in het kistje klinkt? “Ik ben niet uitverkoren, dus ik maak me maar vast gereed voor de hel”, zei eens een hoogbejaarde dame tegen een predikant van de Ger. Gem. tijdens huisbezoek. Gelukkig had ze wel voldoende gezinsbeurzen bezocht in haar leven...
 
Het kan ook anders, bewees de organisatie van de laatste Familiedagen in Gorinchem. Tijdens dat evenement riepen vrijwilligers van de stichting Jijdaar! de refobezoekers op tot geloof en bekering en werden folders van “Ben ik wel Uitverkoren” uitgedeeld. Veel mooie en vruchtbare gesprekken waren het gevolg. Na afloop van de beursdagen lag er bij de organisatie slechts één klacht. 

Ali As op 25-07-2016, 11:40
40 reacties
Klavart
29-07-2016 / 11:51
@Omega
Wat de meerderheid van de SGP en de HHK denkt, heeft gelukkig ook weinig te maken met uw mening ;-)
Lecram
29-07-2016 / 15:35
* Verwijderd door moderator. Het gaat hier niet over de vervangingsleer *
Omega
29-07-2016 / 17:12
@Klavart Wat de meerderheid van SGP en HHK doet, past in ieder geval bij hoe ik denk ;-)
3parels
31-07-2016 / 19:02
Overal waar het evangelie komt, is er vijandschap. Zo ook hier. Mensen willen lekker shoppen en neuzen op de beurs en dan wordt je ineens genoodzaakt na te denken over je eeuwige bestemming. Als je de liefde voor de Heere niet kent, dan stoort het je. Ik vind het altijd heerlijk als er mensen op de winkelstraat ineens vragen naar je ziel. Al heb ik soms weinig tijd, ik kan ze blij vertellen dat het zo goed is voor mij de Heere lief te hebben, Hem te volgen. Het stoort me nooit, van welke kerk ze dan ook komen. Zelfs als het Jehovagetuigen zijn. Het is toch heerlijk van Hem te getuigen? Wie zich stoort aan mensen die met je willen praten over de Heere, mag zich afvragen of je Hem wel kent. En hoe erg is het als er zoveel kritiek komt op deze evangelisten op een refobeurs. Zijn we niet zo erg afgedwaald dat we onze eigen mensen, die wekelijks in de kerk komen, nog moeten wijzen op Hem? Dat dieptriest dat dit noodzakelijk is. Wanneer komt de vraag nou eens persoonlijk? In de kerk onder de preek, kun je m toch zo weer van je afschuiven. Maar als er nou eens één op één naar gevraagd wordt, dan wordt het een ergernis en wil men daar niet op in gaan, want dan komt de ziel bloot te liggen en dat wil men niet, men wil ten diepste niet echt weten hoe het met hun ziel staat. Is het niet verdrietig dat dit een groot gedeelte uit onze refokringen aangaat? Is er dan geen opwekking nodig?

Even iets anders, je kunt het trouwens ook omdraaien...
Soms grijp ik een reclamestent van allerhande zaken aan om over Hem te spreken. Ik laat hen hun verhaal doen op voorwaarde dat ik daarna iets mag verkopen. Dat willen ze vaak wel. Zo heb je ineens gelegenheid om van Hem te getuigen.

"EN GIJ ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN!' Laten we ieder die dit doet, niet veroordelen maar stimuleren. Wie de getuigenissen aanstootgevend vindt, is nog altijd een vijand, geen vriend. Mijn bede is dat je een vriend mag worden en je mag gaan verwonderen over het werk van de Heere.
Omega
31-07-2016 / 21:51
@3parels Amen!
Buitenman
01-08-2016 / 10:24
tiswat, je vraagt je af: 'waar is het mis gegaan'? Ik denk dat dat een terechte vraag is. Een groot deel van het antwoord is volgens mij te vinden in het proefschrift van Zwemer dat sinds kort op internet staat. Let vooral op de hoofdstukken twee tot en met vijf. http://www.janzwemerschrijft.nl/proefschrift.html
ahamelink
01-08-2016 / 12:19
Beste buitenman je vraagt waar ging het mis ? ,en verwijs je naar een link over dat boek van Zwemer Nu dat is een boek en neem me niet kwalijk dat ik dat nu zo zeg maar het is ten eerste puur analistisch en historisch zal het wel allemaal kloppen al die verschillen in geloofs belevingen te belichten En k zou er heel veel meer over kunnen zeggen .Maar kort gezegd Ik mis in dat soort boeken het wonder in het wonder en dat is wezelijk anders dan wat ze formuleren in zon boek als zou de rechterflank van de refo een waarheid achter de waarheid zoeken k noem dat een valse voorstelling van zaken en daar gaat het dus ook al mis En buitenman waar ging het mis nu heel eenvoudig in het paradijs en daarom is er nog steeds een geestelijke spraakverwarring en zon boek van Zwemer lost dat echt niet op hoor alleen GOD GOD laten in de verwerving en toepassing van het HEIL het HEIL is des HEEREN en daar komt niks van een mens bij hoe wetenschappelijk en historisch bepaald ook het echte leven laat zich niet inpassen in geen enkel systeem theologisch niet Een wonder kun je niet verklaren als mens .En echt het is het grootse wonder dat GOD zich nog bemoeit met al dat gedoe in kerken en boeken Het is voor de wijzen en verstandigen verborgen maar de kinderen geopenbaart nml col 1 vers 26 die verborgenheid die verborgen is geweest voor alle eeuwen en van alle geslachten maar nu geopenbaard is aan ZIJN !!!!! heiligen
RSTHG21
02-08-2016 / 15:55
@tiswat ik denk dat je een verkeerde conclusie trekt. Die mensen die volgens jou niet het Evangelie willen horen, willen daar zeker wel over praten en horen, maar ze willen geen halve waarheid horen. Ik weet natuurlijk niet wat je gezegd hebt, maar als ik het zo lees heb ik wel mijn vermoedens. Ik heb juist goede herinneringen aan dit soort evenementen dat ik met mensen mocht spreken voor het Woord Gods en de gangen die God houdt met Zijn volk. Totaal geen vijandschap, maar juist onderlinge liefde.
ahamelink
06-08-2016 / 14:38
Beste rsthg21 K herken wat u zegt een halve waarheid maa weet u dat is wat mensen er van gemaakt hebben toch ? Hebben wij zelf niet GODS waarheid veranderd in een leugen door ZIJN WOORD niet te geloven in het paradijs daar hebben we nml naar die leugenaar geluisterd van de beginne Aan die schuld staan we allen schuldig toch ? Als GOD je daarin teruggeleid dan u is die vraag ben ik wel uitverkoren geen vraag meer maar dan ga je GOD gelijk geven dan word je een rechteloze en heb je de eeuiwge dood verdiend k ben met u eens zonder er verder op door te gaan Als je van dood levend word gemaakt door de GEEST van GOD dan kom je plat op de grond en raak je al je wisselgeld kwijt al je geloofs- brieven gaan in de kliko want de Zaligheid is een eenzijdig GODS werk mooi dat u zei de liefde tot elkaar in die wondere wegen die GOD houd met zn kinderen o dat zijn ongelovige kinderen en er zijn vele bastaarden die kunnen altijd geloven zijn gered en al behouden maar GODS ware j kinderen moeten door veel verdrukkingen ingaan worden gesnoeid in dit aardse tranen dal De pottenbakker heeft macht over de klei o bedelaar worden is groot aan ZIJN genade troon maar het blijven tot je laaste snik o ja soms geeft HIJ een blijk van zn GUNST want ZIJN gunst alom verbreid zal bestaan in eeuwigheid dat is de troost van de bruids- kerk en die bruid krijgt kennis door genade van een komende maar ook een gaande BORG tegenwoordig weten velen hoe de weg is maar David moest zeggen in ps 25 HEERE maak mij uwe wegen bekent en toch zegt hij in de volgende verzen van die psalm u vewacht ik de ganse dag Wat leven we daar toch ver vanaf pred 7 vers 1 zegt dat de stefdag beter zal zijn als de geboorte dag o wat een toekomst voor die Bruidskerk die levende Bruids kerk in CHRISTUS verkoen heben en krijgen heimwee naar die stad die fundamenten heeft Hij heeft die bruid op zn hart gebonden HIJ bewaard ze bij de verworven verlossing gebonden in het bundeltje der levenden hij bewaard tegen hun eigen verdorven vlees de wereld o een hart waar alles in kan wonen die zwakheid doet hen roepen om zijn ondersteuning in alle aanvechtingen en strijd zonder strijd geen kroon HIJ die alleen ZIJN eigen werk kroont Dat Davids gebed ook de uwe de onze mag zijn leid mij steeds weer in U waarheid en dat mn beste is m nooit een halve waaheid hoor dan zou GOD liegen en dat komt ZIJN eer te na vriend toch ? OOK david kon GODS wil nog niet bevatten .O ja de godsdienst licht of zwaar die weetaltijd de weg maar David toch de man naar GODS hart hij wa shet spoor wel eens bijster hoor de GODSdienst van de beschouwing die weet altijd hoe ze wandelen moeten ook David moest van zichzelf af leren zien in onbegrepen wegen En weet u wat ik ontdekte lieve vrienden dat ik het zou begrijpen als hij zonder GOD verder had willen gaan want o die wegen door de diepte alles wil een mens eraf hebben maar hij kon niet meer verder zonder die Goddelijke leiding in zin leven wat een paradox hij zegt u verwacht ik de ganse dag Hij was uitgebouwd aan zn levenshuisje van doen en laten dan pas uitgebouwd raken aan je levenshuis en aan de voeten zakken en zinken plat op de grond och werd mijn ziel door U gered en dan gaat hij in al die geloofs worstelingen door trekken om dat vlees er onder te krijgen dan te gaan zien zonder HEM die zond vernieler kan ik niks doen hebben we HEM zo nodig gekregen o dan laat HIJ geen bidder staan die roemt roeme in HEM alleen uit wie door wie en tot wie alles is en was met een hg een zwecver in refo land
ErikJan64
16-08-2016 / 21:19
Ik vind het juist goed dat je de ander scherp houdt in deze tijd, er lopen nogal wat vreemden eenden op het erf en je moet wel van goede huizen zijn om een goed oordeel te geven of zij het wel allemaal bijbels bedoelen. Wees zeer alert en wees waakzaam toch.
Sammie
24-08-2016 / 09:10
Onze Heer Jezus maakte klip en klaar duidelijk dat zijn volgelingen het Koninkrijk Gods moeten prediken en daarmee Gods heilige naam moeten eren.
Jezus zei dat hij bij degene zou zijn die dat werk doen ...Lees Mat.28:19-20.
Na zijn discipelen de opdracht te hebben gegeven om discipelen te maken, hen te onderwijzen in Gods woord en te dopen, zegt hij ...
En ziet! ik ben met U alle dagen tot het besluit van deze wereld.

Is het dus een vereiste voor redding? Ja!
Lees maar eens wat Jahweh tegen de profeet Ezechiël zei toen Hij hem naar Israël stuurde om voor Gods komende oordeel te waarschuwen ...
Ezechiél 3:17-18 ...als Gij de goddeloze NIET waarschuwt voor zijn goddeloze weg om die te verlaten (de goddeloze zal moeten sterven), dan zal ik zijn bloed van uw handen eisen...

De prediking is, naast zelfopofferende liefde, het belangrijkste kenmerk van een christen.
Jakobus zegt het zo ...
Geloof zonder werken, o.a. de prediking, is dood evenals lichaam zinder geest dood is (Jak.2:26).

Dus: predik het woord, houd u er als met een dringende zaak mee bezig, in gunstige tijd, in moeilijke tijd (2Tim4:2).
ahamelink
24-08-2016 / 11:35
Meneer Sammie u reactie is mij sympathiek U citeert de Bijbel en terecht ik ben het met u eens wat het behoud en redding betreft van de goddeloze [die zowel in de wereld is als helaas ,ook op een refo beurs er is veel Godsdienst er zijn mensen die hun leven lang een kerkbank hebben versleten zonde r dat ze ooit tot geloofs vereniging kwamen met CHRISTUS >Maar k vrees dat er meer op doet nml Dat er veel geëvangeliseerd word met de beste bedoeling naar de schrift zoals u al aangaf .Maar de vraag is u verbind dat met de prediking al hebben we als christen zelfs de opdracht van CHRISTUS [GIJ zult mijn getuigen zijn maar niet een ieder heeft de roeping laat staan de zending om prediker te zijn of evangelist nu werpen allerlei mensen zich op het evangelie te kunnen verkondigen En ja als GOD jou zelf heeft stilgezet in je leven en HIJ zich als de drie enige GOD aan u openbaarde dan spreek je iut je overtuiging en dwing de mensen in te komen een heilzaam werk .Maar nu sta je op een beurs waar de meeste mensen niet onbekend zijn met het WOORD van GOD en in dit geval dat meld u niet in u reactie kom je met een kreet ben ik wel uitverkoren ? u schijnt dan al te weten datvele op die beurs tobben met hun heils zekerheid en dat is juist denk ik Maar daar zou ik met u wel dieper op in willen gaan maar dat gaat niet op deze top[c Maar om nu kort te zijn De heilszekerheid ligt nooit in een mens zelf wel in CHRISTUS dus de eerste vraag is niet ben ik wel uitverkoren [alhoewel het alleen de verkiezende liefde des VADERS IS IN ZIJN ZOON CHRISTUS ] nooit onze geloofs- ? keuze en daar schort het nog wel eens aan bij vele stichtingen die in hun vaandel die keuze veel te veel op de mens toepassen ik besluit met 2 teksten waarin alles eigenlijk wel duidelijk voor u moet worden .
Deze teksten hoorde ik verklaren verkondigen en dat is toch ook weer anders dan preken door een getrouwe knecht van GOD nml rom 1 vers 16 en 17 wat lezen we daar .Deze woorden endaarom zeker draag dat evangelie maar uit maar nu wel vers 17 ook heel goed lezen Dat evangelie is een kracht GODS tot zaligheid wij mogen ons niet schamen voor dat evangelie maar de kracht zit dus niet goed begrijpen hoor in ons evangeliseren maar in dat evangelie zelf. En nu vers 17 die rechtvaardigheid GODS moet geopenbaard zijn of worden in het hart van u en mij [toe-eigening ] en dat is GODS eigen werk vriend lees in je Bijbel waar de discipelen vroegen waarom de HEILAND door gelijkenissen sprak en bovenal zn antwoord dat heeft te maken met GODS soevereiniteit ]dus GOD is geheel niet van ons afhankelijk alleen heeft hij ZIJN zoon gezonden als schuld offer voor goddelozen want als zijn ziel zich tot een schuld offer zal gesteld hebben zal HIJ zaad zien dat belooft HIJ en wat HIJ eenmaal belooft zal waar zijn de spanning kun je niet uit dat WOORD halen aan de ene kant de opdracht en de eis van GOD maar HIJ is het zelf die het leven aan je hart en ziel mededeeld Want wat werkt dat evangelie uit dat de rechtvaardigheid GODS word geopenbaard en onderstreep dat woord geopenbaard maar vele malen zei de dominee UIT GELOOF TOT GELOOF want de rechtvaardige zal uit het geloof leven daarin alleen word ZIJN rechtvaardigheid geopenbaard dus de vraag is hebt u een geloof dat u als een christen ? o nooit maar als een goddeloze heeft gerechtvaardigd dan zal GOD zZIJN eigen werk kronen in en om de strijd des geloofs in de worsteling met HEM dan blijft zijn ware volk alleen met hem over lees de gesch van Jacob en de zon ging op in bethel u dan die mijn NAAM vreest zal de zonne der r gerechtigheid opgaan o arme zondaar aan GODS genade troon houd aan grijp moed noot ne nooit zal HIJ zn gevangene begeven best meneer lammers de HEERE verdiepe en bevestige u in dat allerheiligst geloof want uit HEM door HEM zijn alle dingen
Jaleco
24-08-2016 / 16:41
@Sammie
Uit de Bijbel blijkt dat er sommigen zijn aangesteld tot evangelisten. De teksten die je noemt, laten zien dat Ezechiël hiervoor geroepen was, evenals Timotheüs.
1 Kor 12
27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.
28 En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen.
29 Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten?
30 Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met [menigerlei] talen? Zijn zij allen uitleggers?
31 Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is.

Ik lees nergens dat toen Lydia tot geloof kwam, zij gelijk ging evangeliseren. En wat Dorkas betreft uit Handelingen 9:

36 En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed.
39 En Petrus stond op, en ging met hen; welken zij, als hij daar gekomen was, in de opperzaal leidden. En al de weduwen stonden bij hem, wenende, en tonende de rokken en klederen, die Dorkas gemaakt had, als zij bij haar was.

Dorkas evangeliseerde blijkbaar niet, maar droeg wel vruchten.
Het gaat erom dat je geloof vruchten draagt. Je kunt niet zeggen: "Is het dus een vereiste voor redding? Ja!" Nee, de enige vereiste voor redding is het geloof in Jezus Christus.
Je moet redding en loon naar werken scheiden, anders krijg je een vreemde combinatie van genade en werken.
Lees 1 Kor 3 er maar op na

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.
11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.
12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden (!), doch alzo als door vuur.

(Als het geloof geen vruchten draagt, zou je je af kunnen vragen of er geloof is.)
Sammie2016
29-08-2016 / 09:01
Dag ahamelink,
Uit de Bijbel leer ik dat iedereen die een discipel van Christus is of wil zijn ook de opdracht en het voorecht heeft gekregen om het Koninkrijk Gods te prediken.
Kijk maar eens wat de Bijbel zegt over de gemeenschappelijke redding die word overgebracht door mensen die Gods Woord onderwijzen d.m.v. de prediken …..
1Tim.4:16 … Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.
En Gods oordeel komt over een ieder die God niet gehoorzaamt …
2Thess.1:8 … wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
Predik het Woord van God voordat Zijn vrees inboezemende dag komt (Zefanja 2).
ahamelink
31-08-2016 / 11:04
Dag Sammy je intentie is prijzenswaardig de teksten die je nu gebruikt om je intentie te onderstrepen staan echter in een context Misschien heb je een bijbel met kanttekeningen anders ga je op internet naar de site stv met kanttekeningen en lees dan de tekst die je gebruikt nog eens na met die kanttekeningen .Dan zul je opmerken dat de kanttekeningen je verwijzen naar ,2 cor 5 vers 19 en 1 cor 3 vers 7 . En dat is nu waar het om gaat geroepen dienaren van het WOORD die prediken dat GOD dat WOORD der verzoening in hun heeft gelegd alsof GOD door hen die dienaren dus door hen baade laat u met GOD verzoenen WIj die dus geen dominee zijn mogen getuigen zijn van ZIJN goedertierenheid voor zondaren lees de reactie van Aleco daar laat hij de schrift spreken dat we niet allemaal geroepen zijn te prediken .Mijn advies is probeer schrift met schrift te vergelijken en noem geen teksten of pluk ze zo maar niet uit de schrift om jou visie te staven de bijbel geen spoorboekje Sammy dat dat is niet personelijk bedoeld hoor Sammy Want nogmaals was iedereen maar zo gedreven om dat WOORD uit te dragen dat is getuigen en dat doe jiij GODS zegen daar mee en bedankt voor h je antwoord
ahamelink
31-08-2016 / 12:53
O ja dit vergat ik nog Sammy er staat in 2 cor 2 vers 15 wat de aard van Paulus prediking was lees maar .HIJ zegt want wij zijn voor GOD lees vooral voor GOD dus niet alleen voor mensen wij zijn een goede reuk van CHRISTUS ,in hen die zalig worden en in die verloren gaan en dan zegt hij in vers 16 wie is nu tot deze dingen bekwaam want voor de een een reuk ten leven en voor de ander ten dode dus dat is niet zo maar evangeliseren maar dat is de last brief van de verkondigers van GODS WOORD het WOORD verkondigen is dus wezelijk anders dan getuige zijn en zo het evangelie uit dragen want daar zit ook nog een belofte in als je dat doet en dat mag kje zeker ook op een refo beurs doen hoor de belofte luid wie mij belijden zal voor de mensen die zal ik belijden bij mijn VADER in de hemel nu mn beste vriend nu stop ik er mee hoor GODS zegen op al je wegen hoor hg Arie
Sammie2016
02-09-2016 / 08:45
Goedemorgen AHamelink en Jaleco,

Het grappige is dat wij 3-en door de briefwisseling aan het prediken zijn, want we getuigen toch over Jezus de Zoon van God.
Lees aub Openbaring 19:10.

Beste broers,
De vroegere discipelen van Jezus waren eenvoudige vissers en andere burgers, zij hadden geen hoge opleiding genoten en zij hadden zelfs niet gestudeerd aan de universiteiten van die tijd, en die waren er hoor.
Denk maar aan Saulus die later Paulus een discipel van Jezus werd, hij was een Farizeeër die aan de voeten van Gamaliël tevens een Farizeeër heeft gestudeerd.

Jullie zullen het met mij eens zijn dat Jezus geen klasse van geestelijken heeft aangesteld, ik lees het nergens in de Bijbel.
Daarentegen heeft Jezus gezegd "noemt niemand op aarde uw Vader", eerwaarde of iets dergelijks (Father, reverend in Engels) te noemen, één is uw Vader de hemelse, ook niemand "rabbi" want Jezus is onze leraar, leider.
"Gij allen zijt broeders"!

Wij staan toch allemaal onder de wet van Christus, proberen christenen hun Heer Jezus niet voortdurend te volgen (Mat.16:24).
Jezus predikte het Koninkrijk Gods, dan moeten alle christenen dat toch doen!

In Jakobus staat "geloof zonder werken is dood zoals het lichaam zonder geest dood is".

Dus ik blijf prediken want ik heb God en Christus en natuurlijk mijn medemens lief want hij/zij verkeert in groot gevaar.
Ondanks dat ik weet dat Satan de Duivel mij zal trachten te doden want 'hij is tegen iedereen die getuigenis aflegt van de Christus van Jahweh'.

„Predik het woord, houd u er als met een dringende zaak mee bezig.”
2 TIM. 4:2.

een hele fijne dag toegewenst.
ahamelink
02-09-2016 / 19:27
goedenavond Sammy als jij nu blijft preken dan gooi ik mn brood uit op het water zodat we het hopelijk na vele dagen terug vinden zou dat ook een goed werk zijn broeder ? Vandaag stond er een jehovhas getuige aan de deur die heb ik verteld van de levende hoop van een ware discipel van Jehova meer kan ik niet meer hooft ook niet dat brood meer niet jo maar dank je hoor voor je reactie
Sammie2016
09-09-2016 / 07:18
Dag ahamelink,

„Predik het woord, houd u er als met een dringende zaak mee bezig, in gunstige tijd en ongunstige tijd” zegt de Bijbel, dus dat doe ik met veel plezier want daarmee verheerlijk ik mijn Hemelse Vader en verbreid ik het redden de Woord van God.
groet
Sammie2016
16-09-2016 / 07:32
Reactie op ahamelink, 31-8-2016.

Dag Arie,
Dank voor je zegen, ook jou wens ik Gods zegen toe.

Je raakt een heel wezenlijk punt van de prediking namelijk "voor de één brengt het redding en voor de nader de dood".
Waarom is dit zo? Omdat de prediking van het goede nieuws van Gods koninkrijk een scheiding brengt tussen hen die God (willen) kennen en het goede nieuws gehoorzamen en hen die dat niet doen ....
lees 2Thess 1:8 ... in een vlammend vuur, wanneer hij wraak oefen over hen die God niet kennen en over hen die het goede nieuws omtrent onze Heer Jezus niet gehoorzamen.

We moeten bedenken dat Jezus Christus oordeelt of iemand zin discipel is of niet "niet een ieder die heer heer zegt" wordt erkent als een discipel van Christus ... lees Mat 7.

Vriendelijke groet.

Lees ook deze columns

Eén van de verhalen van Tijl Uylenspiegel vertelt over een kermis in een provinciestad. Op deze kermis was één van de ve...
geen reacties
11-07-2016
Ik weet niet of u ’t weet, maar in het mooie, oude, gemoedelijke Hanzestadje Kampen heeft de SGP nogal op haar kop heeft...
8 reacties
04-07-2016
Mogelijk hebt u gelezen dat er een onderzoek is gedaan in Amerika onder 75.000 vrouwen en dat bewezen is dat vrouwelijke...
1 reactie
27-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering