Artikelen met tag

uitverkiezing

Aan ds. M. M. van Campen. In het EO-programma “Ik zou wel eens willen weten - gaan alle mensen naar de hemel?” zegt u da...
geen reacties
17-05-2008
Ik las pas ergens dat veel twisten, scheuringen e.d. in de kerk terug zijn te voeren op onze visie op de verhouding tuss...
geen reacties
25-12-2007
Vraag aan een predikant uit de Gereformeerde Bond. Geachte dominee, het gaat om het volgende: Ik studeer in een omgeving...
geen reacties
04-06-2007
Tijdens de leerdienst gisteravond in mijn gemeente ging onze predikant in op de uitverkiezing aan de hand van art. 16 va...
geen reacties
18-01-2007
Waarom is de Heere Jezus naar deze wereld gekomen? Is het voor de mensen die al van het begin gekozen (uitverkoren) zijn...
geen reacties
06-12-2006
Aan ds. C. Westerink. Ik hoorde zondagavond uw preek over de Drie-eenheid van God. Ik had veel aan de preek. Toch nog ee...
geen reacties
02-10-2006
ik heb een vraag m.b.t. tot de zaligheid. Nu is het zo dat ik met veel mensen omga die menen dat de zaligheid voor ieder...
geen reacties
15-06-2006
Voor kand. Van Ginkel n.a.v. uw vorige antwoord: Het volgende is een stukje uit “The Dangers of Reformed Theology”, Geor...
geen reacties
06-06-2006
Ik las de onderstaande vertaling van George Zeller. Dit stukje geeft is helder van uitleg en is onderbouwd met letterlij...
geen reacties
18-05-2006
Ik heb een vraag aan ds. Pieters. Zaterdag 14 januari stond er een stuk van u in de krant wat eigenlijk uit Om Sions Wil...
geen reacties
07-03-2006
Hoe moet je omgaan in je gebed en in je leven met het spanningsveld tussen Gods uitverkiezing en je eigen verantwoordeli...
geen reacties
10-12-2005
Kun je op grond van teksten als in Ezechiel 28, 1 Timotheus 2 en 1 Petrus 3 zeggen dat God wil dat alle mensen zalig wor...
geen reacties
03-10-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering