Voor de ondergang bestemd

Ds. J.L. Schreuders / 10 reacties

11-06-2012, 13:26

Vraag

Onlangs las ik in Spreuken 16:4: "De HEERE heeft alles wat Hij heeft gemaakt Zijn doel gegeven, de goddelozen heeft Hij voor de ondergang bestemd." Ik vind dit vers echt niet te geloven.. Met andere woorden: Hij heeft mij tot de ondergang bestemd, want ik bid, smeek etc. etc., maar er verandert niks. Ik blijf vijandig, onwillig, opstandig en ongelovig! Heel erg misschien, maar ik denk dan bij mezelf: wat 'zeurt' God nou nog? Hij heeft toch iedereen voor Zijn doel gemaakt? Ik heb vaak slechte gedachten van God. Als een mens zo vereerd, geëerd en op een voetstuk geplaatst wordt, dan is dat niet goed, maar God eist van ons dat we Hem liefhebben boven alles etc. Is dat niet heel 'verwaand', egoïstisch en zelfzuchtig? Ja, Hij is mens geweest, maar Hij moest eens echt weten hoe het is om een mens te zijn met een zondig hart. Dat heeft Hij nooit gehad. Hoe kan Hij dan totale perfectie van ons verwachten? Misschien druk ik me wat ongelukkig uit en schrikt u van mijn vreselijke gedachten, maar ik tob er wel over.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Ik proef een zekere emotie achter je vraag. Een stukje wrevel ook. Toch wil ik proberen op een rustige en doordachte wijze met je vraag om te gaan. De tekst uit Spreuken die je weergeeft in de NBV, luidt in de SV: "De HEERE heeft alles gewrocht ( gewerkt ) om Zijns Zelfs wil; ja ook de goddeloze tot de dag des kwaads." Dat betekent, dat zelfs in het straffen van de goddelozen nog de deugden van Gods rechtvaardigheid schitteren. Zeker, een diepe en ware gedachte.

Dat jij daaruit de conclusie trekt dat God naar willekeur maar aan doet en dat dat toch niets helpt als Hij je nu eenmaal tot de ondergang heeft bestemd... dat doe je geheel onterecht. Dat staat er niet, is ook niet bedoeld en is ook zeker onwaar. Er zijn tal van bijbelteksten die aangeven dat God geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin heeft Hij lust dat een mens zich bekeert en leeft. Als die bekering echter uit blijft, zal Hij de goddelozen straffen en dan is er niets mis mee dat ook daarin Zijn heerlijkheid blijkt. Je moet dus zo'n tekst niet deterministisch en fatalistisch opvatten, maar zien in het kader van het geheel van de Godsopenbaring.

Jouw opmerking dat God niet zou weten wat het is om mens te zijn, is toch ver van haar plaats. Christus kan medelijden hebben met al onze zwakheden omdat Hij zelf verzocht is geworden in alles zoals wij, maar inderdaad: Hij zonder zonde. Ik roep je vriendelijk en dringend op je harde gedachten over God te laten varen. Wij moeten inderdaad en zeer terecht harde gedachten hebben over onszelf. God is echter de goedheid Zelve. God zeurt niet, maar wil het harde hart van ons in een zacht en ontvankelijk hart veranderen. De beloften staan in de Bijbel. Hij is op Zijn beloften aan te spreken en dat is geen mooi verhaaltje.Dat is een heel wat betere gedachtenweg dan die jij nu bewandelt. Ga hier a.u.b niet mee voort!

Hartelijk dank voor de vraag,
Ds. J. L.Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belofte(n)goddelozeuitverkiezing
10 reacties
WHvdV8
11-06-2012 / 16:38
Hallo vraagsteller/ster

Ik begrijp jouw opstandige gedachten. ik herken er iets in van mezelf van vroeger. Maar ik heb wat geleerd

God eist niet dat we perfecte mensen zijn. Hij weet dat wij dat juist nooit meer kunnen zijn. Daarom gaf Hij Zijn Zoon. Door dit geschenk, kunnen wij weer worden die we hadden moeten zijn. God eistte van Zijn Zoon een perfect leven. En omdat Hij dit perfecte leven heeft geleidt en alles heeft volbracht en zelfs de straf die wij hadden verdient heeft gedragen, kan God ons weer aanzien en een "relatie" met ons beginnen. Ook jouw gedachten over God die je zelf "vreselijk" vind weet Hij. Hij weet het niet alleen maar Hij weet er ook wel raad mee. Vertel eerlijk tegen Hem hoe je er over denkt en waar je moeite mee hebt. Vraag Hem je te verlossen van die gedachten en of Hij jou wil laten zien dat Hij goed is en vol liefde. Jouw gedachten en boosheid staan Hem niet in de weg, maar belijdt ze aan Hem.

sterkte
karlo
11-06-2012 / 21:37
Vraagsteller, ik kan je goed begrijpen, ook ik heb in het verleden met zulke teksten wat afgetobt en geworsteld. En nog, merk ik nu jouw vraag zo onder mijn neus komt. Het is voor mij moeilijk te begrijpen en te verteren. En als ik er dieper over na ga denken, wordt het weer gepieker en getob. Krijg ik gedachten bij die ik niet hebben mag en ook beslist niet wil hebben.
Komt mijn rechtvaardigheidsgevoel tegen in opstand. Er zei eens een oudere persoon tegen me:"het is zo moeilijk om God God te laten. We kunnen en mogen Hem niet ter verantwoording roepen". Maar ach, idd. moeilijk, erg moeilijk.
Veel sterkte.
vlokje
11-06-2012 / 21:44
Lieve vraagsteller, ik begrijp je zo goed en ik kan je niet echt helpen.

Alleen al uit alle verschillende vertalingen (er zijn er nog meer) kun je opmaken dat we hier geen 100% heldere tekst hebben. Kleine nuanceverschillen kunnen een heel ander begrip van een tekst geven. Zo zijn er nog veel meer te noemen, dan die jij aanhaalt.

Persoonlijk denk ik niet dat we helemaal inzichten kunnen krijgen wat er hier letterlijk bedoeld moet worden. Het feit dat we het leven hebben gekregen, is voor mij teken genoeg dat God liever wil dat we leven dan dat we verdoemd zullen worden. Ik kan onmogelijk geloven in God als sadist.
Wat je kan helpen is om deze teksten, die moeilijk zijn, met rust te laten. Dat klinkt onrealistisch, maar richt je op zoveel mogelijk andere hoopvolle teksten vol beloften. Het is belangrijk voor je om een betere balans te hebben. Hoe meer mooie dingen je van God leest, hoe belangrijker en sterker deze kant van God voor jou wordt.
plderoos
11-06-2012 / 22:05
Ik denk wel eens dat deze gedachten voortkomen uit het feit dat we eigenlijk allemaal verkeerd tegen God aankijken omdat ons dat van huis uit geleerd is. Ons is verteld dat God alles tot Zijn eer geschapen heeft, dat Hij groot en almachtig is, en dat al onze daden ook tot Zijn eer moeten zijn. Maar we gooien op die manier waarheden en onwaarheden door elkaar.

Inderdaad is God Almachtig, alwetend en alles kunnend. Daar kan geen mens of macht iets vanaf doen. Maar Hij schiep NIET alles tot Zijn eer. Hij schiep de mens omdat Hij dat mooi vond! en toen hij de mens gemaakt had, had hij hem lief! En Hij zag dat het goed was. Er waren nu mensen die in staat waren God en andere mensen lief te hebben en dat vond hij helemaal fantastisch!

Vlak daarna hebben de mensen de boel grondig om zeep geholpen. God had ze die keuze gegeven want als je niet de keuze hebt tégen iemand, kun je ook niet echt vóór iemand kiezen. Daar is niets oneerlijks en niets onrechtvaardigs aan.

Vervolgens zegt God niet wat je zou verwachten: zoek het allemaal maar uit. Want ondanks dat de mensen tegen hem gekozen hebben vind Hij ze nog steeds prachtig. Dus, terwijl wij allemaal nog met de rug naar Hem toe staan en niets van Hem weten willen stuurt Hij Zichzelf, in de vorm van de Zoon, hierheen om het voor eens en voor altijd recht te zetten. En dat is uitermate onrechtvaardig want nu draait Hij zelf op voor onze blunders. Maar liefdevol is het wel! En dát is wat God drijft. Zijn ultieme drijfveer is Zijn eindeloze en onbaatzuchtige liefde voor de mens. Die wil Hij koste wat kost gered zien!

Ik vind dat heel, maar dan ook heel erg vriendelijk van Hem. En DUS doe ik alles wat ik doe tot Zijn eer. Niet omdat het moet, maar omdat ik dat meer dan normaal vind. Zo werkt dat in een liefdevolle relatie. Hij doet dingen voor mij, en ik doe dingen voor Hem, beide doen we dat zonder er iets voor terug te verwachten. En wat denk je? Ik krijg er ook nog es een keertje verschrikkelijk veel voor terug! nog een klein beetje geduld en ik wil echt helemaal nooit meer terug naar wat he twas, zo goed ga ik het dat hebben!

God egoïstisch? ik kan me voorstellen dat je die kant op denkt. Maar als er iemand is die dat NIET is dan is dat God wel!
karlo
11-06-2012 / 22:47
@plderoos Allemaal oké, maar de tekst waar vraagsteller (en ik ook) mee worstelt staat er letterlijk zo. En @vlokje, je hebt het over vertalingen, dat heb ik vaak gehoopt, dat het niet goed vertaald zou zijn. Hoop ik eigenlijk nog.
jsml
11-06-2012 / 23:12
@Vraagsteller,
Ik stel voor dat je eerst 'vriendschap' met God sluit. Misschien wil Hij je dan eens in een vertrouwelijk gesprek uitleggen hoe Hij dat nou precies bedoelt.
En dat is het proberen waard want Hij wijst ook noooit iemand af. (Matt. 7:7-12). Klamp je vast aan Zijn beloften. Met eerbied gesproken: Daar kán Hij niet omheen!

Ik wens je veel sterkte maar vooral Gods zegen toe...
vlokje
12-06-2012 / 10:01
jsml: Voordat je vriendschap met iemand sluit moet je diegene wel kunnen vertrouwen. Volgens mij heeft vraagsteller nog geen vertrouwen in God.
Daarom mag het Godsbeeld eerst veranderen, en dat kan door het goede wat er van God staat in je op te nemen. Ik snap dat het tijd kost om deze kant van God de ruimte te geven, na alles wat je misschien over God dacht en hoorde. Maar als je in de concordantie op woorden als barmhartigheid, goedertierenheid, vrede, liefde enz. zoekt, kom je zoveel rijke teksten tegen.
rian2
12-06-2012 / 13:51
In die richting heb ik ook gedacht....door genade mag ik nu anders zien.
De Heere is goed, vol liefde, goedertieren, barmhartig.
Bij Hem is alles te verkrijgen!!
De goddelozen zullen inderdaad vergaan, want de Heere is rechtvaardig!!
We hebben allen de ondergang verdient, ik heb het verdient.
Ik heb het zo verzondigd, ik kan niets goeds doen.
Maar God gaf Zijn lieve Zoon, als een Lam werd Hij ter slachting geleid, onschuldig en onbevlekt.
Hij droeg de zonden en schuld en gaf door Zijn geest vruchten zodat ik Hem ga liefhebben en mijn naaste als mezelf zelf, nog niet volmaakt.

Hij wil jou ook. De Heere heeft jou op het oog, en wil niet dat je verloren gaat.
Geloof je dat?
Geloof in Hem, in Zijn Woord en beloftes !!
Uiteindelijk word je niet gered door bidden/smeken/geloven maar door Zijn volbracht werk aan het Kruis, door Hem alleen.
Het geloof is een gave om op Hem te zien.
Bid of Hij je geloof geeft, Hij zal het doen!!
Je gaat dan goed van je Maker denken.

Als je verloren gaat is het door eigen schuld, want je hebt Hem niet gewild.
En als je Hem kent, is dat 100% genade, onbegrijpelijk toch!!

Sterkte, ik zal voor jou bidden!
1a2b3c
12-06-2012 / 15:24
- "De HEERE heeft alles wat Hij heeft gemaakt Zijn doel gegeven, de goddelozen heeft Hij voor de ondergang bestemd." Ik vind dit vers echt niet te geloven.. Met andere woorden: Hij heeft mij tot de ondergang bestemd......

Hij heeft goddelozen voor de ondergang bestemd, maar je hoeft geen goddeloze te blijven!
God heeft geen goddeloze mensen gemaakt, wij zijn het die van God zijn weg gegaan en in die keuze blijven volharden, tenzij we ons bekeren.
Hij is voor de goddelozen gestorven, wil goddeloze vijanden met Zichzelf verzoenen (!!! Hij is al verzoend en is onze vijand niet, dat zijn wij 2 Kor.5:20)
God heeft de hel niet voor de mensen gemaakt, maar die was in eerste instantie voor de duivel: Mat.25:41 ..... het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
We kunnen op heel veel plaatsen in de Bijbel lezen dat God niet wil dat wij daar komen.
Maar als wij in ongeloof en onbekeerlijkheid blijven volharden zal God uiteindelijk zeggen 'oké, jou wil geschiedde' (uitspraak van C.S. Lewis dacht ik)
En zo is het want er staat: "gij hebt niet gewild". Als we Hem niet willen blijven we God-loos, dan komen we ook op een plaats waar Hij niet is, en dat is de ondergang.

- ".....want ik bid, smeek etc. etc., maar er verandert niks. Ik blijf vijandig, onwillig, opstandig en ongelovig!"

Bidden en smeken is de weg niet om vrede met God te krijgen, maar geloofsovergave.
Daar 'kies' je voor, en dat doe je niet op grond van iets wat je in jezelf vind zoals gewilligheid, nederigheid, geloof .... anders span je het paard achter de wagen.
Al die dingen zal Hij wel in je werken wanneer je je aan Hem hebt overgegeven.
Ik snapte dat eerder ook nooit "je hebt toch geloof nodig om te geloven" en daarom verving ik geloven altijd met 'bidden om geloof'.
Maar ten diepste maak je dan van het geloof een betaalmiddel, een (gekregen) betaalmiddel om een gift te kopen, terwijl het niets anders is dan aannemen, rusten, vertrouwen.
Geloven is stoppen met proberen iets voort te brengen of te vinden in jezelf waardoor je vrede en vergeving kunt krijgen, en jezelf in plaats daarvan toevertrouwen aan Jezus.

- "....Hoe kan Hij dan totale perfectie van ons verwachten?"

Hij eist alleen totale perfectie als je door de wet zalig wilt worden. Gal.3:12 Lev.18:5. Doe dit en gij zult leven. En al zou je maar in één gebod struikelen is het een verloren zaak Jak.2:10.
Het perfecte leven heeft Jezus geleefd, en door het geloof in Hem ziet God 'Jezus' in ons, omdat Hij 'ons' in Jezus zag toen Hij stierf aan het kruis.
Door het geloof in Hem zijn we perfect, en al de goede werken die dan volgen hebben niets met ons behoud te maken.
Die goede werken zijn de vruchten, maar dat is weer een ander onderwerp.

Dus, wat vlokje al zei: verander je Godsbeeld!
In 1Joh.3 staat dat wij Hem liefhebben omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Hoe meer we van Zijn liefde geloven hoe meer we Hem zullen liefhebben.
Andersom is het ook zo, hoe harder we in ongeloof van God denken, hoe meer we Hem zullen haten. Ik heb nog wel harder van God gedacht dan jij hierboven schrijft, maar toen ik eindelijk Zijn liefde en gewilligheid geloofde bleef er niets meer van over.

Gods zegen!
Autumn
12-06-2012 / 16:09
Mooi antwoord van de ds.

Terug in de tijd

Waarom wordt er met het sacrament van de doop anders omgegaan dan met het avondmaal? Het zijn toch beide heilige sacrame...
geen reacties
12-06-2018
Waarom wordt er in veel kerken elke zondag de Tien Geboden voorgelezen? In de opvoeding begin je toch ook niet aan het b...
geen reacties
11-06-2018
Kolossensen 3:17. Er staat hier God EN DEN Vader. Maar God is toch DE Vader? Wat wordt hier bedoeld, of waarom wordt het...
geen reacties
11-06-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering