Artikelen met tag

opstanding

Ik heb een vraag over 1 Korinthe 15 over dat Hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de Schriften. De Heere Jezus maakt de vergelijking met Jona in de vis in Mattheüs 12:40. Kunnen we hier Ma...
Geen reacties
25-07-2022
Hoe kan het dat er in Johannes 20:9 staat: “Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.” Volgens de synoptische evangeliën had Jezus de discipelen keer op keer verteld d...
Geen reacties
14-07-2021
Een vraag over de opstanding: in het ene bijbelboek staat dat Maria Magdalena tegen de discipelen moest zeggen dat Hij hen voor zou gaan naar Galilea en dat Hij hen daar zou ontmoeten. In Johannes 2...
1 reactie
13-04-2021
Is Jezus nog 40 dagen op aarde is geweest vóór zijn hemelvaart. Was dan alleen Jezus’ lichaam op aarde? Waren zijn lichaam en ziel van elkaar gescheiden, dus lichaam op aarde en ziel in de hemel? Hi...
Geen reacties
04-01-2021
Voor een gelovige is de dood een toegang tot het eeuwige leven en het graf een wacht- of kleedkamer. Daar rust het lichaam “tot de jongste dag.” Het graf is geheiligd door Christus. Het lichaam wordt ...
3 reacties
14-06-2019
In 1 Korinthe 15:22,23 staat dat in Christus allen levend gemaakt worden, ieder in zijn eigen rangorde. Als eerste rangorde staat er Christus als Eersteling. Hoe kan Christus in zichzelf levend gemaak...
2 reacties
04-05-2018
Waarom wordt er in het Oude Testament met geen woord over de opstanding gerept, terwijl Paulus zegt "dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften" (1 Kor. 15:4). Het Oude Testament is een vo...
Geen reacties
01-05-2015
Aan ds. A. T. Vergunst. Mijn moeder is een tijdje geleden overleden en hoewel we haar enorm missen, mogen we zeker weten dat haar een beter lot bereid is. Nu heb ik naast een wirwar aan emoties, gemis...
1 reactie
30-04-2015
Aan ds. C. Harinck. Twee jaar geleden heb ik een preek horen lezen van u die ging over de troost van de opstanding der doden en ik meen dat het ging over de tarwekorrel die in de aarde sterft. Ik heb ...
Geen reacties
08-04-2015
Is Christus nu met een verheerlijkt lichaam in de hemel? Ik bedoel dit: afgelopen week op de Bijbelkring meende iemand dat Christus niet alleen lichamelijk opgevaren is bij de Hemelvaart, maar dat Hij...
1 reactie
25-03-2015
Beste dominee Vreugdenhil, ik heb een vraag over het boekje “Borgtocht” dat u geschreven hebt. Op bladzijde 211 schrijft u over het opstaan van heiligen na het overlijden van de Heere Jezus aan het kr...
1 reactie
07-08-2014
Over het sterven van Jezus staat in het Mattheus-evangelie dat op dat moment het voorhang van de tempel scheurde en de doden uit hun graven opstonden. Marcus, Lucas en Johannes reppen met geen woord o...
1 reactie
12-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering