Artikelen met tag

Jesaja

Sta mij toe een vraag te formuleren bij Jesaja, de hoofdstukken 15 en 16. Deze hoofdstukken spreken over Gods oordeel over Moab. Wat mij opviel bij het lezen is dat in de Nederlandse vertalingen (SV...
Geen reacties
23-08-2022
Ik (jongen van 16 jaar) ben de laatste tijd meer bezig met Bijbellezen. Ik las laatst een tekst die nogal verwarring bij mij opriep. “Zie, zij zullen zeker samenscholen –niet door Mijn toedoen– wie te...
1 reactie
18-05-2021
Waarom staat er in Jesaja 9:5 “Vader der eeuwigheid”? Het gaat hier toch om de Zoon van God?
Geen reacties
13-01-2021
In Mattheüs 8:17 staat dat de profetie van Jesaja in vervulling gaat. Namelijk dat hij onze zwakheden op Zich heeft genomen en onze ziekten heeft gedragen. Het is een bekende profetie, maar eigenlij...
Geen reacties
22-12-2020
Een vraag aan de oudtestamenticus prof. dr. M. J. Paul. Tijdens een Bijbelstudie van Jesaja stuitte ik in in hoofdstuk 16 op verschillende uitleg. De HSV Studiebijbel meent dat Moab opgeroepen wordt o...
Geen reacties
09-09-2019
Onderstaand Bijbelgedeelte vind ik een van de meest mysterieuze teksten uit de Bijbel. God zal een nieuwe aarde scheppen en daar zal geen dood meer zijn zegt Openbaring 21:4. Maar is dat wel zo? We le...
Geen reacties
16-07-2018
Wat wordt er precies bedoeld met vasten in Jesaja 58?
1 reactie
13-11-2017
Hoe leggen de Joden Jesaja 53 uit? Het lijkt me namelijk bijna onmogelijk, gezien het feit dat ze niets moeten hebben en geloven van de lijdende Knecht des Heeren.
13 reacties
11-11-2016
Geachte dominee Simons. Jesaja 61:1 werd als volgt uitgelegd: Het Evangelie is voor mensen die zich herkennen in de beschrijving die in deze tekst gegeven wordt. Graag zou ik uw uitleg van deze tekst ...
Geen reacties
01-11-2016
Ik heb een vraag n.a.v. Jesaja 7:14. Mattheus 1:22-23 verwijst naar Jesaja 7:14 voor de maagdelijke geboorte van Jezus. O.a. de Joden zeggen dat “maagd” uit vers 14 (almah in het Hebreeuws) door “jong...
Geen reacties
02-03-2016
In Jesaja 6:9-10 lezen we het volgende: “Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet, en maak hun o...
Geen reacties
06-06-2015
Aan ds. A. van de Weg. Mooie tekst, Jesaja 44:3: "Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge..." Mijn vraag is: wie worden er bedoeld met "de dorstigen" en wat wordt aangegeven ...
Geen reacties
02-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering