Artikelen met tag

Jesaja

Een vraag aan de oudtestamenticus prof. dr. M. J. Paul. Tijdens een Bijbelstudie van Jesaja stuitte ik in in hoofdstuk 1...
geen reacties
09-09-2019
Onderstaand Bijbelgedeelte vind ik een van de meest mysterieuze teksten uit de Bijbel. God zal een nieuwe aarde scheppen...
geen reacties
16-07-2018
Wat wordt er precies bedoeld met vasten in Jesaja 58?
1 reactie
13-11-2017
Hoe leggen de Joden Jesaja 53 uit? Het lijkt me namelijk bijna onmogelijk, gezien het feit dat ze niets moeten hebben en...
13 reacties
11-11-2016
Geachte dominee Simons. Jesaja 61:1 werd als volgt uitgelegd: Het Evangelie is voor mensen die zich herkennen in de besc...
geen reacties
01-11-2016
Ik heb een vraag n.a.v. Jesaja 7:14. Mattheus 1:22-23 verwijst naar Jesaja 7:14 voor de maagdelijke geboorte van Jezus. ...
geen reacties
02-03-2016
In Jesaja 6:9-10 lezen we het volgende: “Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat nie...
geen reacties
06-06-2015
Aan ds. A. van de Weg. Mooie tekst, Jesaja 44:3: "Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge..." ...
geen reacties
02-06-2015
Voor ds. A. K. Wallet. Wat wordt bedoelt met deze teksten? Jesaja 65:20: “Daar zal niet langer een zuigeling zijn, di...
geen reacties
20-01-2015
In een preek over Jesaja 42:3a waren twee punten: 1. het gekrookte riet, 2. de rokende vlaswiek. Een uur lang (met tusse...
6 reacties
06-11-2014
Welk christelijk boek over het bijbelboek Jesaja zou u aanraden om te gebruiken tijdens bijbelstudie? Ik heb een CGK -ac...
1 reactie
03-10-2014
Een tijdje geleden las ik de profeet Jesaja. Ik kwam daar opmerkelijke overeenkomsten tegen. Mij is duidelijk dat het ga...
1 reactie
21-08-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering