Prediking van Jesaja

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

06-06-2015, 09:02

Vraag

In Jesaja 6:9-10 lezen we het volgende: “Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze.” Betekent dit dat de hele verdere prediking van Jesaja in het boek Jesaja (ook bijvoorbeeld het bekende hoofdstuk 55) alleen maar bedoeld was om de mensen te verharden, en niet om ze daadwerkelijk tot bekering te roepen en brengen? Deze uitleg vernam ik recent.

Antwoord

Het oordeel is ten volle over Israël besloten. Vandaar dat Jesaja op de boven genoemde wijze werkzaam moest zijn. Wat een zware  taak is dat voor hem geweest! In Jesaja 40 zegt de HEERE echter tegen Jesaja dat de strijd van Israël vervuld is en dat zij dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.

Daarna volgt dan Jesaja 55: “O alle gij dorstigen komt tot de wateren.” Dat is niet om de mensen extra te verharden, maar om hen dringend te nodigen tot het heil. Tegen de goddeloze wordt gezegd dat  hij zijn weg moet verlaten en zich moet bekeren tot de HEERE  en Hij zal Zich zijner ontfermen, want Hij vergeeft menigvuldig. Dat is echt gemeend. 

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Jesaja
geen reacties

Terug in de tijd

Ik geef graag nog één keer een reactie op de antwoorden van ds. Hulsman. Hij beantwoorde mijn vraag over de al of niet g...
geen reacties
05-06-2004
Ik vraag me altijd af waarom de Godsnaam HEERE/JHWH, die zo'n enorm prominente rol speelt in het Oude Testament, in het ...
geen reacties
05-06-2004
Wij vragen ons af of je als christen je geld op een Iraanse bank mag zetten omdat je daar wel een redelijke rente krijgt...
5 reacties
05-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering