Jezus, Vader der eeuwigheid

ds. R.W. Mulder / Geen reacties

13-01-2021, 10:52

Vraag

Waarom staat er in Jesaja 9:5 “Vader der eeuwigheid”? Het gaat hier toch om de Zoon van God?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Je vraagt waarom de Zoon van God wordt aangeduid als Vader der eeuwigheid. Je vraag kan ik mij goed voorstellen, maar misschien is het minder moeilijk dan in eerste instantie gedacht. De Namen die Jesaja hier noemt zijn niet van toepassing op het aangesproken worden door Zijn Vader. Voor Zijn Vader is Hij Zijn Eniggeboren Zoon. Kijk maar hoe de Vader Hem noemt in Matth. 3 vers 17: “En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.” In Jesaja 9 wordt geprofeteerd: men noemt Zijn Naam. Het gaat hier dus niet om hoe Zijn Vader Hem noemt, maar hoe Hij genoemd en ervaren zal worden door zondaren.
 
Zijn Naam is meer dan onze naam ooit kan zijn. Zijn Naam is Zijn wezen. En al Zijn Namen kunnen tenslotte nog niet ten volle aanduiden wie Hij is. Er wordt geprofeteerd dat de Zoon van God door zondaren zal worden gekend als Vader der eeuwigheid. Zondaren zullen Hem zo ervaren en aanspreken. Hieruit blijkt de gelijkwaardigheid aan de Vader, Die ook zo gezien kan worden. Hoewel er onderscheid is tussen Vader en Zoon zullen mensen ook gelijkwaardigheid erkennen. In Johannes 10 vers 30 staat: “Ik en de Vader zijn een.”  Met wat een eretitel zal dat Kind van Bethlehem, die ook is de Man van smarten, genoemd worden. Zijn eeuwig zijn en blijven worden beleden tot troost en houvast in alle onzekerheid. Wat geeft deze erenaam een diepe dimensie aan Zijn werk. Men noemt Zijn Naam. Wie zijn dat? Sterfelijke en zondige mensen in zichzelf. Mensen die al hun betrouwen op deze Vader der eeuwigheid leren stellen. Het is een profetie en die kan vaker dan één keer vervuld worden. Heere, doe mij U kennen en noemen als Vader der eeuwigheid? Bidt, opdat deze profetie opnieuw vervuld wordt tot Zijn eer. 

Ds. R. W. Mulder

ds. R.W. Mulder

ds. R.W. Mulder

 • Geboortedatum:
  12-05-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Jesaja
Geen reacties

Terug in de tijd

Hoe moet ik het volgende zien: In hoofdstuk 27 van Leviticus staat dat een man tussen de 20 en 60 jaar vijftig sikkels waard is en een vrouw van die leeftijd dertig sikkels. Een jongen van 5 tot 25 ja...
3 reacties
11-01-2011
Ik heb een vraag aan dr. M. J Paul. Beste dominee, u bent docent en gespecialiseerd in het Oude Testament. Ik heb een vraag over de geschiedenis van Jakob. Er wordt door veel dominees best wel eens ne...
2 reacties
11-01-2012
Naar aanleiding van de vraag over omgaan met iemand op wie je niet verliefd bent, heb ik een aanvullende vraag. Ik ben niet de vraagsteller. Wel bevind ik mij in een met de vraagsteller vergelijkbare ...
Geen reacties
11-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering