Vluchtelingen uit Moab of Sion

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

09-09-2019, 12:47

Vraag

Een vraag aan de oudtestamenticus prof. dr. M. J. Paul. Tijdens een Bijbelstudie van Jesaja stuitte ik in in hoofdstuk 16 op verschillende uitleg. De HSV Studiebijbel meent dat Moab opgeroepen wordt om vluchtelingen uit Sion op te nemen. De Studiebijbel van het CvB kiest voor het tegenovergestelde. Omdat u betrokken bent (geweest) bij beide projecten, ben ik erg benieuwd hoe dit nu precies zit.

Antwoord

Beste vraagsteller,

In de Studiebijbel HSV staat als uitleg: “Dit gedeelte wordt verschillend uitgelegd. In de HSV is het een waarschuwing van Juda aan de vazalstaat Moab om Juda te blijven gehoorzamen en Juda’s vluchtelingen welwillend op te nemen. Maar volgens anderen vragen Moabs vluchtelingen juist asiel in Sion. Dan doen zij dan mede gezien de historische banden (Gen. 19:30-37; Ruth 1:1-4; 4:13-17; 1 Sam. 22:3-4), maar niet met geestelijke motieven.”

In de StudieBijbel Oude Testament, deel 9, staat te lezen: “In de verzen 1-5 komt regelmatig een gebiedende wijs voor (vs. 1, 3 (4x) en 4 (2x)), waarbij het niet meteen duidelijk is wie de opdracht geeft en wie deze ontvangt. Er zijn verschillende voorstellen gedaan: een oproep van Sion richting Moab, een raad van Edom richting Moab of een verzoek van Moab richting Sion. Met Beuken is de beste optie dat de profeet hier constant aan het woord is. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat een bepaalde groep wordt geciteerd en de profeet was al eerder persoonlijk betrokken in deze tekst (15:5). In vers 1 roept hij dan Moab op om een gift te sturen naar Sion als hulpverzoek en in vers 3-4 roept hij Sion op om de vluchtelingen uit Moab bij te staan. De NBV geeft deze wisseling aan door vers 3-4 als citaat weer te geven. De passage is moeilijk uit te leggen en de oude vertalingen hebben meermalen afwijkende weergaven, in een poging de moeilijkheden op te lossen.”

Op grond van deze twee citaten is het duidelijk dat de passage veel vragen oproept en moeilijk uit te leggen is. Beide verklaringen geven aan dat er verschillende mogelijkheden zijn, waarbij de eendelige HSV Studiebijbel uiteraard beknopter is.

Ook is van belang dat de HSV Studiebijbel hoofdzakelijk een vertaling is van de ESV Study Bible. Als redacteuren hebben we op enige punten aanpassingen gemaakt voor de afstemming met de Nederlandse situatie en de Herziene Statenvertaling. De uitleg blijft echter een weergave van de ESV Study Bible. 

In gevallen als Jesaja 16 is het belangrijk dat de lezer geïnformeerd wordt dat er verschillende mogelijkheden van uitleg zijn. De argumentatie voor een bepaalde keuze is vanwege de beperkte ruimte in een eendelige verklaring niet mogelijk. Daarvoor zijn uitvoeriger Bijbelverklaringen nodig.

Van de twaalfdelige Studiebijbel Oude Testament ben ik nog steeds eindredacteur, omdat in de digitale editie nieuwe informatie opgenomen wordt. Binnen het team van redacteuren worden alle uitlegkundige voorstellen onderling besproken. De argumenten voor de gekozen uitleg staan in het gedeelte.

Ten aanzien van mijn betrokkenheid bij beide projecten kan ik zeggen ‘hoe het precies zit’. Wat de uitleg van de eerste verzen van Jesaja 16 betreft, zijn er argumenten aan te voeren voor een keuze, maar onze kennis is te beperkt om hierin met zekerheid een beslissing te nemen. De hoofdzaken van Gods Woord zijn duidelijk, maar er blijven gedeelten die moeilijk zijn om uit te leggen, zeker in de profetische geschriften.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

Jesaja
geen reacties

Terug in de tijd

Een vriendin van mij is vriendin met iemand die lesbisch is. Ik heb daar geen problemen mee, maar laatst hadden wij een ...
geen reacties
08-09-2015
Mijn vriend en ik hebben al zo'n twee jaar een relatie. Er is een tijdelijke stop geweest, omdat het gewoon niet meer gi...
geen reacties
07-09-2006
Mijn vriend en ik hebben nogal verschillende karakters. Daarom ontstaan er soms best irritaties. Ik ben best ijverig en ...
geen reacties
07-09-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering