Artikelen met tag

Heilig Avondmaal

Op 18-06 heeft ds. Kater bij ons in Dordrecht-Centrum gesproken over het avondmaal. De vraag die ik toen niet durfde te stellen zou ik graag nu nog stellen. U zei toen dat het geloof niet zonder het g...
Geen reacties
21-08-2004
Ik loop al langer met een vraag over het Avondmaal. Hoe het nu kan dat mensen die eerst zeker mochten weten dat God hen heeft geroepen, en daarom ook aan het Avondmaal gingen, de volgende keer verstek...
Geen reacties
15-08-2004
Wat houdt “een mishagen hebben aan jezelf vanwege de zonden” in?
Geen reacties
16-07-2004
Pas was het bij ons weer avondmaal in de gemeente. De uitnodiging kwam tot ons: KOM, want alle dingen zijn gereed! Jezus nodigt ons uit, op grond van wat Hij heeft gedaan. Net als Mefiboseth mocht kom...
Geen reacties
09-07-2004
In onze kerk is er een mogelijkheid dat doopleden (dus ook kinderen) aan het avondmaal deel mogen nemen. Omdat ik 15 ben kan ik dan ook voor die keuze staan. Heeft u argumenten voor en tegen?
Geen reacties
13-05-2004
Ik leef als kind van God de laatste tijd zonder de bijbel te lezen en te bidden en te danken. Maar ik kan soms wel in mezelf de Heere bidden en danken, zonder er  apart voor stille tijd te nemen. Zelf...
Geen reacties
13-05-2004
Ik mag al vele jaren elke zondag graag naar de Ger. Gem. gaan. Al heb ik nog niet de leeftijd om belijdenis te doen, heb ik toch een vraag wat betreft het Heilig Avondmaalsformulier. Bij Ds. Vreugdenh...
Geen reacties
20-03-2004
In de gemeente waar ik kerk wordt al in geen twee jaar meer het avondmaal gehouden, omdat mensen uit de gemeente het beter vonden dat dit niet meer plaatsvindt. Ik weet niet om welke redenen, maar dit...
Geen reacties
24-01-2004
Als het Heilig Avondmaal bediend wordt in de kerk en de eerste tafel is niet vol, moet/mag de predikant dan een tweede tafel openen? Wat zegt de Dordtse kerkorde hierover?
Geen reacties
20-10-2003
Over twee weken hopen we bij ons in de kerk (ger. gem.) weer het Avondmaal te vieren. Ik heb twee jaar geleden belijdenis gedaan en ben sindsdien ook aan het Avondmaal gegaan. Maar momenteel weet ik n...
Geen reacties
02-10-2003
Ik ben lid van de Ger. Gem. Als bij ons iemand voor het eerst aan het avondmaal is geweest, komen er twee broeders van de kerkenraad om te 'beoordelen' of de avondmaalgang wel terecht is geweest. Ze k...
Geen reacties
12-09-2003
Ik heb pas belijdenis gedaan in de Geref. Gem. en binnenkort zal het avondmaal bediend worden. Ik vind het moeilijk of ik daaraan mag deelnemen? Moet je daartoe door God geroepen zijn of mag je 'gewoo...
Geen reacties
27-08-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering