Eisen in het avondmaalsformulier

Ds. P. van der Kraan / geen reacties

14-11-2004, 00:00

Vraag

Zijn de eisen die in het avondmaalsformulier aan een avondmaalganger gesteld worden (zoals de zelfbeproeving, waarbij ieder moet bedenken hoe groot zijn zonden en ellenden zijn) bijbels? Er ligt toch voor iedereen de opdracht: doet dat tot mijn gedachtenis. Mag je zonder ellendekennis niet aan het avondmaal?

Antwoord

Tussen de nodiging, de opdracht om avondmaal te vieren tot gedachtenis van Christus tot Hij komt én de vraag of ik mag aangaan, dus of ik tot de genodigden behoor, zit een enorme spanning. Beide kanten van de ene zaak zijn volop bijbels.

In de praktijk zien we die spanning afgezwakt worden, naar de ene kant door meer of minder vanzelfsprekend ten avondmaal te gaan als men belijdenis heeft gedaan, aan de andere kant wordt die spanning afgezwakt door 'gewoon' niet ten avondmaal te gaan als men belijdenis heeft gedaan. Beide kanten zijn ontsporing van de door Christus ingestelde avondmaalspraktijk. De Heere plaatst ons voor de opdracht, confronteert ons met ons onbekeerlijk zijn en dwing ons daarmee Zijn kant op (als het goed is) om (in de bede om) door het werk van Zijn Geest te mogen gaan behoren tot Zijn gasten. Die gasten hebben als 'feestkleed' de kenmerken die in het avondmaalsformulier zijn verwoord en die volop bijbels zijn. Lees maar 1 Kor. 11:26 en 27 waar bevel en ‘waardig’ eten en drinken hand in hand gaan. 'Waardig' eet en drinkt wie zichzelf daartoe onwaardig bevindt.
 

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

 • Geboortedatum:
  06-02-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Wij verwachten ons eerste kindje en we willen een aantal zaken goed regelen, onder andere wat er gebeurt met ons kindje ...
geen reacties
14-11-2015
Afgelopen zondagavond heb ik een preek geluisterd over het Vaderlijk kastijden. God kan daarvoor een ziekte gebruiken. D...
6 reacties
14-11-2013
Ik ben een meisje van 18 jaar. Ik ken een meisje die ook 18 is en jarenlang mijn beste vriendin is geweest. We zijn de ...
geen reacties
14-11-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering