Fysieke beperking bij het aangaan

Ds. H. Paul / geen reacties

22-02-2006, 00:00

Vraag

In de eerste plaats wil ik dominee H. Paul hartelijk danken voor diens antwoord op mijn vraag over het Heilig Avondmaal in combinatie met het boekje van Vreugdenhil. Ik voel de behoefte tot verduidelijking. Laat ik de zaak toespitsen. Wat wanneer iemand waarlijk door God bekeerd is, zijn hart oprecht naar Christus uitgaat, deze persoon wil aangaan maar dit fysiek niet kan? Heeft de kerk een verantwoordelijkheid jegens deze persoon? Kan men dan niet een woordverkondiging met sacrament in kleinere kring organiseren? Anders gezegd, is de gemeenschap met de Heere en elkaar gebonden aan het kerkgebouw? Indien dit het geval is, zou dat praktisch betekenen dat deze persoon nooit aan zal kunnen gaan. Bezocht de Heere Jezus zelf de zieken niet?

Antwoord

Beste vraagstel(ler) ster,

Als aanvulling op mijn antwoord zou ik willen opmerken dat het zeker mogelijk is om een kerkdienst te beleggen in een kleiner verband, b.v in een zaal van een bejaardencentrum. Toch moeten we er aan de andere zijde voor waken het sacrament te overschatten. Alsof de Heere alleen daardoor geloofsversterking kan schenken. Het sacrament zegt niet meer dan het Woord. Het is een zichtbare uitbeelding ervan en door God ingesteld als teken en zegel van Zijn verbond. Natuurlijk van de grootste waarde, maar niet beslist onmisbaar. Dat is het Woord wel.

Het feit dat de Heere Jezus ook thuis zieken bezocht, ligt op een ander vlak. Ieder kan ook nu het Woord horen.

Hartelijke groet,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

handicapHeilig Avondmaal
geen reacties

Terug in de tijd

Wat zijn de grootste verschillen tussen het verkiezingsprogramma van de CU en het verkiezingsprogramma van de SGP?
42 reacties
23-02-2017
Bij de laatste bevalling was ik heel angstig. Mag je bij een eventuele volgende bevalling dan pijnbestrijding gebruiken?...
17 reacties
22-02-2012
Ik heb wat vragen over het oordeel in Openbaring 20:11-15 (HSV): "En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat...
1 reactie
22-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering