Artikelen met tag

eenheid

Kunnen we als gereformeerde gezindte ook één kerkgemeenschap vormen in plaats van tien verschillende kerkgenootschappen?
Geen reacties
01-07-2024
Ik lees geregeld van christenen dat ze bepaalde christenen uit bijvoorbeeld de katholieke kerk als afvallig of niet echte christenen beschouwen en vice versa. Er lijkt een tweespalt tussen de kathol...
Geen reacties
30-07-2021
Recent heeft een aantal gezinnen onze PKN-gemeente verlaten en is een eigen gemeente gestart. Naast de ‘lauwheid’ en het ‘gebrek aan kennis’ die ze ervoeren, merkten ze de kinderdoop en visie op geest...
Geen reacties
16-07-2021
Ik heb een vraag over kerkelijke eenheid. Kunnen we binnen de Gereformeerde Gemeenten dit onderwerp niet wat meer uitdiepen? Bijvoorbeeld dat er een cursus wordt aangeboden hierover bij de Cursus Gods...
Geen reacties
09-10-2020
Een vraag aan een predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Er was in het kerkelijk nieuws dat de Ger. Gem. geen kanselruil willen met gelijkgezinden van andere kerkverbanden. Ik heb eens een dominee ...
Geen reacties
29-10-2019
Zondags wordt gebeden of bij elkaar gebracht mag worden wat waarlijk bijeen hoort. Ondertussen verstrijken de jaren. Moet dit niet anders? Behoort bij dit gebed niet de daad om deze pogingen daadwerke...
Geen reacties
17-09-2019
De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland heeft aangegeven in een afscheidsinterview met het Nederlands Dagblad dat hij nog nooit vertegenwoordigers van de Gereformeerde Gemeenten heeft ontmoet ...
Geen reacties
11-05-2016
Aangezien ik niet weet ik waar ik deze vraag anders zou moeten stellen, stel ik hem hier. Zoals wel blijkt uit de vraag, is het voor de hand liggend dat ik graag een antwoord van iemand uit de Gerefor...
Geen reacties
28-09-2015
Waarom laat de “reformatorische kerk” mensen niet echt vrij in hun geweten? Er bestaat wel niet zo iets als DE reformatorische kerk, maar ik bedoel hiermee in het algemeen, of anders gezegd de meerder...
5 reacties
19-11-2014
Ik ben getrouwd in de Hervormde Kerk, waar ik nu nog heen ga. Nu is mijn man overgegaan naar een evangelische gemeente en heeft zich laten overdopen. Ik heb er veel verdriet van. Het is lastig om nu s...
15 reacties
03-10-2014
Ik doe voor een school een onderzoek naar het ontstaan van de PKN. Ik zou graag willen onderzoeken wat het gevolg is van het ontstaan van de PKN m.b.t. de eenheid binnen de kerken. Mijn vraag is of er...
2 reacties
27-09-2014
Onze gemeente is net een duiventil en daar erger ik me heel erg aan. Het is een tussenstation als men overkomt van andere kerken, voornamelijk uit de vele grote Gereformeerde Gemeenten die onze omgevi...
Geen reacties
04-08-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering