Bijeen brengen wat bijeen hoort

ds. R.W. Mulder / geen reacties

17-09-2019, 10:33

Vraag

Zondags wordt gebeden of bij elkaar gebracht mag worden wat waarlijk bijeen hoort. Ondertussen verstrijken de jaren. Moet dit niet anders? Behoort bij dit gebed niet de daad om deze pogingen daadwerkelijk te ondernemen? En als deze pogingen niet gelijk tot gewenst resultaat leiden, niet gelijk de hoop op te geven? Het kan toch niet zo zijn dat we als christenen gescheiden optrekken terwijl we allen belijden lid te zijn van één heilige, algemene, christelijke kerk...?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je stelt een paar vragen, maar tussen de vragen door ervaar ik dat je ook een bepaalde boodschap wilt doorgeven en die boodschap is van belang. Ik probeer te reageren op je vragen en opmerkingen. 

Bidden om iets sluit het nemen van je verantwoordelijkheid niet uit, maar in. Ik bedoel: bid en werk. Dit hoort bij elkaar en mag niet gescheiden worden. Je constateert dat er gebeden wordt om kerkelijke eenheid en eenwording, maar je vraagt je af of er wel genoeg gedaan wordt om dit te bereiken. Ik weet dat er tussen verschillende kerken contacten zijn, maar ik weet ook dat het tot nog toe niet tot heel veel verandering heeft geleid. We komen er achter dat eenwording niet afgedwongen kan worden; het moet ook van binnen gedragen worden. Er zijn genoeg voorbeelden te geven van mislukkingen op dit terrein. Er worden pogingen ondernomen om in contact met elkaar te komen, maar ik vrees dat de daadwerkelijke behoefte en urgentie van eenwording te weinig wordt beleefd/ervaren. Ik blijf in dezen ook bij mijzelf. Hoe erg vind ik kerkelijke verdeeldheid en gescheidenheid? Hoe is dit voor God en wat ziet de buitenwereld?

Persoonlijk denk ik dat de door jou genoemde gebeden nog wel eens op een andere manier verhoord kunnen worden dan wij ten diepste begeren. Dat God “bijeen zal brengen wat bijeen hoort” door een weg van verdrukking en lijden. Ik wil je zeker niet ontmoedigen om initiatieven te nemen om tot meer kerkelijke eenheid te komen (intern en extern), want die opdracht ligt er, maar ik weet ook dat dit uiteindelijk Gods zaak is. Het gebed van Jezus in Johannes 17 zal verhoord worden: Ik citeer vers 21: “Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.” Een eenheid uit God, een eenheid tot bekering van de wereld. Ik denk dat je daar naar uit ziet, want anders had je deze vragen niet gesteld. Als je de volgende keer een predikant hoort bidden om eenheid, denk dan aan het gebed van de Koning van de Kerk. 

Hartelijke groet,
Ds. R. W. Mulder

ds. R.W. Mulder

ds. R.W. Mulder

 • Geboortedatum:
  12-05-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

eenheid
geen reacties

Terug in de tijd

Helaas gaan mijn ouders scheiden omdat mijn vader heel erg verslaafd is. Klopt het dat er in de Bijbel staat dat je mag ...
geen reacties
16-09-2006
De duivel was eerst een engel in Gods koninkrijk. Hij zondigde in de hemel, maar degene die in de hemel zitten die besch...
geen reacties
16-09-2006
Ik heb een vraag over Psalm 22. Deze Psalm zingen we meestal bij Pasen en Goede Vrijdag. De berijmde Psalm gaat over Jez...
geen reacties
16-09-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering