Jezus en de Heilige Geest

Ds. W. van Weelden / geen reacties

19-06-2019, 10:17

Vraag

Toen Jezus door zijn neef Johannes werd gedoopt ging de hemel open en klonk er een stem die zei: Dit is mijn geliefde zoon. Ik heb dit stuk altijd gelezen en begrepen als een soort startpunt van Jezus’ bediening. Een moment waarop God hem voorstelde aan het volk als Zijn zoon en ongetwijfeld een heel bijzonder moment voor Jezus, Johannes, de rest van hun familie en alle andere mensen die er waren. Nu hoorde ik laatst iemand zeggen dat dit het moment was dat Jezus de Heilige Geest kreeg. Ik had dat er eigenlijk nog nooit in gelezen. Was er een moment dat Jezus de Heilige Geest kreeg? Hij is toch één met de Geest en met de Vader? Was Jezus voor die doop niet vervuld met de Heilige Geest?

Antwoord

Een mooie heldere vraag waar denkwerelden achter liggen. Laat ik beginnen bij het begin. Lukas 1. De engel spreekt tegen Maria: vers 35: “De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.” Lukas geeft duidelijk aan dat de engel de Heere Jezus als Gods Zoon aankondigt en het kind wordt Heilige genoemd. Hierdoor is het duidelijk dat vanaf het eerste begin aan Maria het geheimenis van Jezus’ leven is bekend gemaakt.

Vervolgens ontmoet Maria Elisabeth. Vers 41: Het kind springt op in haar schoot en Elisabeth wordt vervuld met de Heilige Geest. En Elisabeth getuigt tegen Maria over de vrucht van haar schoot.

Lukas 1 wijst erop dat de Heilige Geest duidelijk maakt dat het kind van Maria Gods Zoon is. En we doen er goed om hier geen verschillen te gaan maken, maar te zien hoe de drie-enige God betrokken is bij de geboorte van de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest, de Heere Jezus en God wiens zoon Hij is.

Ditzelfde zien wij bij de doop van Johannes. Het moment waarop de Heere Jezus met het evangelie in de openbaarheid treedt, is het moment van de drie-enig God. De doop door Johannes is het moment waarop God getuigt dat de Heere Jezus Gods Zoon is. Daartoe klinkt de stem uit de hemel. Daarom hoort men: “Gij zijt mijn geliefde zoon, in U heb ik mijn welbehagen” (Lukas 3:22). In ditzelfde vers daalt de Heilige Geest neder als een duif uit de hemel. Dit moment is een moment waarop de drie-enige God duidelijk maakt dat de Heere Jezus Gods zoon is. Hij gaat de weg, die in Gods raad bestaat. Zo is in Lukas duidelijk wat ook in het Johannesevangelie duidelijk is vanaf het begin. De Heere Jezus is de Zoon van God.

In de evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas is echter niet zozeer het Zoon van God zijn uitgangspunt, maar wordt het Zoonschap als een puzzel aangeboden. Wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen? De drie synoptische evangeliën tekenen de Heere Jezus als mens en dan komt men tot de ontdekking dat er toch iets bijzonders is met de Heere Jezus. En hoe moeten wij dat begrijpen? Petrus geeft het juiste antwoord: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wat in Johannes uitgangspunt is, is bij de synoptici de ontdekking. Hij is het echt! Gods Zoon.

Er is lang nagedacht wie de Heere Jezus is en hoe zijn verhouding is tot zijn hemelse Vader. De gedachte dat Hij op een bepaald moment in zijn leven als Gods Zoon is aangewezen en geadopteerd, is niet nieuw. De doop door Johannes is een moment waarbij men dan aanhaakt. Maar deze gedachte dat de Heere Jezus als Gods zoon geadopteerd is, strookt niet de gegevens van Lukas. De gedachte dat Hij als mens geboren is en op een gegeven moment tot Gods Zoon aangenomen wordt, vindt geen grond in de Bijbel.

Kortom, het ontvangen van de Heilige Geest bij de doop is niet anders dan dat de drie-enige God zich verenigd met het werk van Christus om zondaren te redden in Zijn bloed.

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Drie-eenheid
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben verliefd op mijn juf uit groep acht. Ik ben ook 12 en zij is 24. Het is nu twee weken voor de zomervakantie. Maar...
geen reacties
18-06-2013
Ik zat pas te denken... Mensen die in het Oude Testament leefden, zoals Noach en Mozes en veel meer mensen, die kwamen n...
5 reacties
19-06-2018
Romeinen 7:14-26 wordt in onze kringen vaak uitgelegd als de praktijk van Paulus’ leven, en het leven van alle gelovigen...
geen reacties
19-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering