Het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid

ds. D.M. Elsman / geen reacties

21-12-2018, 08:04

Vraag

Wat betekent “het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid”? Hebreeën 1:3.

Antwoord

In Hebreeën 1:3 gaat het over de Heere Jezus Christus – de Zoon van God. Hij wordt hier genoemd “het Afschijnsel Zijner (= van Gods) heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld Zijner (= van Gods) zelfstandigheid.” Je kunt het laatste ook vertalen met: Hij is de Afdruk van Zijn (Gods) wezen. In het Grieks staat er het woord “charakter”: beeld of afdruk, zoals op een muntstuk of afdruk van een zegel. De betekenis is: de Persoon van de Zoon beeldt de Persoon van de Vader volkomen af. Vergelijk Kolossenzen 1:15 waar de Zoon genoemd wordt “het Beeld van de onzienlijke God” (ook 2 Kor. 4:4 en Fil. 2:6).

Lees ook eens hoe het omschreven staat in één van onze belijdenissen achterin je Bijbel – de geloofsvorm en bekentenis van Athanasius, 3-7: “Het algemeen geloof is dit, dat wij de Enige God in de Drieheid, en de Drieheid in de Eenheid eren; zonder de Personen te vermengen, of het wezen en de zelfstandigheid te delen. Want de Persoon van de Vader is een ander; die van de Zoon is een ander; die van de Heilige Geest is een ander; maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest.”

In Johannes 14:9 lezen we dat de Heere Jezus van Zichzelf zegt: “Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.” En de discipel Johannes getuigt van Hem: “Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid” (Joh. 1:14).

Wat een wonder, dat Hij Zijn heerlijkheid wil delen met mensen als wij (Rom. 8:29)! Ken jij Zijn heerlijkheid? Heb ook jij Zijn heerlijkheid (innerlijk, in je hart) mogen aanschouwen? Mag jij beelddrager zijn van Hem (Kol. 3:10)? Bid dat de Heilige Geest je ogen opent voor Hem: hoe groot en schitt’rend Zijn eer is. Opdat ook jij je in Hem mag verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Drie-eenheid
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn man en ik zijn inmiddels een tijdje getrouwd en de anticonceptie regelden we steeds met condooms. Ik heb ook erg ...
1 reactie
21-12-2016
Ik heb deze vraag naar aanleiding van een ontmoeting met een jongeman. Ik ben een meisje (20) dat in het dagelijks lev...
8 reacties
21-12-2016
Ik heb een vraag over Jesaja 53:10 (SV) en dan gaat het mij vooral om deze woorden: "Doch het behaagde den HEERE Hem te ...
3 reacties
20-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering