Verschil tussen een apostel en evangelist

Ds. H. D. Rietveld / geen reacties

26-03-2020, 10:20

Vraag

Wat is het verschil tussen een apostel en evangelist? (n.a.v. Efeze 4:11). Als ik Google gebruik zie ik dat een apostel een gezondene/zendeling  is, maar dat is een evangelist toch ook?

Antwoord

Laat ik beginnen met op te merken dat we onze huidige ambten niet direct in alles gelijk kunnen stellen met de benamingen en werkzaamheden zoals de ambten in de Bijbel voorkomen. In de eerste periode van uitbreiding van de gemeente van Christus was er namelijk nog weinig verschil tussen de benamingen die voor de verkondigers van het Evangelie gebruikt werden. Alleen de benaming apostel was wel specifiek voorbehouden aan mannen die in persoonlijk in contact met de Heere Jezus waren geweest en er door Hem op uitgezonden werden. Paulus was echt de allerlaatste, zoals hij in 1 Kor. 15:7- 9 schrijft. Maar zijn leerling Timotheüs was  een evangelist, zoals Paulus in 2 Tim. 4:5 zegt.

Verder waren in de eerste eeuwen de ambten nog in ontwikkeling en liepen zoals gezegd onderscheiden taken in elkaar over. Dat is goed te zien bij Filippus, de evangelist, zoals hij in Hand. 21:8 genoemd wordt. Hij was voor de inwoners van Samaria een verkondiger van het Evangelie alsook voor de Ethiopische kamerheer van de koningin (Hand. 8: 5v en 35v). Maar diezelfde Filippus was in Hand. 6: 5 voor de verzorging van de Griekssprekende weduwen in Jeruzalem aangesteld, dus als verzorgend ambtsdrager, wat wij een diaken noemen.
 
In Ef. 4:11 komen we dus ambten tegen die in de praktische invulling nog zouden uitkristalliseren. In de Bijbel komt het woord gezondene (OT Hebr. sjaliach; NT Grieks apostolos of angelos) voor in de betekenis van bijv. de verspieders in het beloofde land, gezanten van koningen of engel(bod)en van God, maar de benaming “zendeling” voor iemand die door een kerk/gemeente wordt uitgezonden is van later datum. Zoals ook de huidige kerkenraden zijn ontstaan na de Reformatie als correctie op de Roomskatholieke ambtsleer. 

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

ambt
geen reacties

Terug in de tijd

Ik vroeg me af of het christelijk is om voor vervolgde christenen op te komen bij bijvoorbeeld Amnesty International, de...
1 reactie
26-03-2011
Vrienden van mij bevinden zich in een moeilijke situatie. Is het mogelijk een goede vriendschap te onderhouden tussen ee...
geen reacties
26-03-2013
Onze dochter van tien vraagt weleens of we boekjes hebben voor kinderen die over de Heere gaan. En dan bedoelt ze dus an...
2 reacties
27-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering