Vragen van panellid

Gereformeerde Bijbelstichting

Waarom staat in de Statenvertaling in het boek Job dat z’n vrouw zegt: “Zegen God en sterf” in plaats van “Zeg God vaarw...
3 reacties
12-11-2021
Door wie zijn de inleidingen/samenvattingen boven de hoofdstukken in de Statenvertaling met Kanttekeningen geschreven? I...
geen reacties
26-03-2019
Waarom heeft de Statenvertaling evenals de Herziene Statenvertaling geen aanhalingstekens bij citaten? Wellicht komen di...
1 reactie
18-01-2019
De Naam waarmee de Heere Zich aan Mozes bekend maakt is JHWH. Volgens mij wordt deze Naam niet (meer) door de Joden uitg...
5 reacties
21-08-2018
Ik vraag me af waarom de Statenvertaling Spreuken 17:26 zo heeft vertaald: “Het is niet goed den rechtvaardige ook te do...
geen reacties
11-07-2018
De vertalers kregen van de Dordtse Synode de opdracht om de Bijbel zo nauwkeurig als mogelijk te vertalen en om in de ka...
geen reacties
20-02-2018
Waarom wordt Χριστός de ene keer vertaald met “Christus” en de andere keer met “de Christus”? Er lijkt geen consistentie...
geen reacties
02-02-2018
Waarom wordt Jesaja 14:12 -over degene die uit de hemel is gevallen- in de Statenvertaling vertaald met Morgenster en in...
geen reacties
20-09-2017
Een vraag voor de GBS. Gisteravond werd bij ons de Geloofsbelijdenis van Athanasius gelezen (NGB art 8 zou behandeld wor...
geen reacties
16-08-2017
In Spreuken 30:28 heeft de Statenvertaling het over de spinnekop. In andere vertalingen (HSV, NBG '51, Naardense vertali...
1 reactie
14-02-2017
Naar aanleiding van het antwoord 'GBS-herziening van de Statenvertaling' van ds. A. van Heteren op 18 mei over de GBS-he...
geen reacties
06-07-2016
Aan de GBS. Waarom zou de Statenvertaling de enige ware vertaling zijn, terwijl er daarvoor al zes andere vertalingen in...
geen reacties
27-05-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering