1 of 2 ezels

Ds. W. van Weelden / geen reacties

02-09-2020, 12:28

Vraag

De intocht van Jezus in Jeruzalem is volgens Mattheüs 21:1-7 op twee ezels en in Markus 11:1-7/Lukas 19:29-35/Johannes 11:14-15 op slechts één ezel. De profetie waarnaar verwezen wordt lijkt Zacharia 9:9 te zijn. De Statenvertaling van dit vers spreekt over twee ezels en de Herziene Statenvertaling spreekt over één ezel. Is er een goede verklaring voor deze verschillen?

Wanneer is de beloofde vrede in het land Israël en daarbuiten (Zacharia 9:10/Jesaja 2:4 enz.) ingegaan en hoe dienen we dit te zien in het licht van Mattheüs 10:34?

Antwoord

De vraag naar de ezels is eenvoudig te begrijpen als de tweede ezel het veulen van de eerste is.

De vraag naar wanneer de beloofde vrede in het land Israël en daarbuiten is ingegaan, is ook heel exact weer te geven. Namelijk op de dag dat de Heere Jezus waarlijk is opgestaan.
 
Hoe zich dit verhoudt tot Mattheüs 10:34? “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard” is helder in het licht van Zijn eigen gang door het leven. Zijn komst brengt Hem aan het kruis. Lijden en sterven, het zwaard. Maar dit is geen laatste woord: de Heere is waarlijk opgestaan en leeft. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Bij de wederkomst zijn al Gods beloften in Christus ingelost.

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. J. A. van den Berg. U zegt in de derde alinea van het vraag en antwoord, dat het belangrijk moet zijn dat er een...
1 reactie
01-09-2014
Mijn ouders willen graag dat ik (26) weer actief naar een kerk ga. Nu ben ik met mijn vriend erg zoekende. Ik ben tradit...
2 reacties
01-09-2011
Bij het lezen van de Bijbel (NBV) kwam ik het volgend vers in de Kolossenzenbrief tegen: “Ik ben blij dat ik nu voor u l...
geen reacties
02-09-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering