Vragen van panellid

Ds. W. Arkeraats

Sinds langere tijd vraag ik me af hoe ik weer een goede band kan opbouwen met de kerkelijke gemeente waar ik lid ben. Ik...
5 reacties
27-06-2014
In Galaten 3:13 staat: “Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is...
geen reacties
15-05-2014
Ik ben een leider van een Pinkstergemeente en wegens een situatie ga ik niet meer naar de kerk. Moet ik dan uitgezegend ...
geen reacties
21-03-2014
Ik ben voor m'n studie een aantal jaren geleden verhuisd van de Veluwe naar 'de grote stad'. Ik ben daar lid geworden va...
2 reacties
17-02-2014
Ik heb een vraag over Gods geopenbaarde wil en Gods verborgen wil m.b.t. de remonstrantse denkwijze. Is de Gods geopenba...
3 reacties
03-01-2014
Waarom moet je om dominee te worden in de PKN eerst zes jaar een universitaire studie doen, terwijl Jezus eenvoudige vis...
6 reacties
07-11-2013
Wat is zondekennis precies en hoe weet je of je het hebt?
9 reacties
07-10-2013
Ik heb evangelische vrienden. Laatst had ik een gesprek met een van hen, waarbij hij tegen me zei: “Hallelujah, we are f...
2 reacties
24-08-2013
Door allerlei nare dingen die ik heb meegemaakt (ziekte, dood, een zelfmoord in de kennissenkring enz.) blijft dit alles...
1 reactie
02-07-2013
In Jesaja 63:3 staan de bekende woorden: "Ik heb de pers alleen getreden." Dit zijn woorden die vaak woorden aangehaald ...
geen reacties
21-05-2013
Ik worstel soms met de vraag of de God van het Oude Testament wel diezelfde is als nu en hoe Jezus in verband staat met ...
1 reactie
08-04-2013
Al een paar keer is er bij ons in de kerk (PKN) een afkondiging gedaan dat je (desgewenst) deel kunt nemen aan een Alpha...
41 reacties
19-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering