Homostellen aan Heilig Avondmaal

Ds. W. Arkeraats / geen reacties

10-05-2019, 10:43

Vraag

Aan een dominee van de Gereformeerde Bond. Mag ik lid blijven van een gemeente die homostellen toelaat tot het Avondmaal?

Antwoord

Beste vriend,

Je vraag is duidelijk, maar toch wil ik deze wat anders formuleren. Je weet ongetwijfeld dat de benadering van homoseksuele gemeenteleden diep ingrijpend meespeelde rond de scheuring in 2004. Het ging toen overigens niet om de vragen rond het Heilig Avondmaal, maar om de vraag, of een verbintenis tussen twee mensen van hetzelfde geslacht kerkelijk ingezegend mocht worden.

In de gemeenten, die zich verenigden rond “Het convenant van Alblasserdam” werd uitgesproken dat men zo’n verbintenis niet zou inzegenen. Die gemeenten behoorden doorgaans tot de Gereformeerde Bond, hoewel ook veel confessionele gemeenten dit principe huldigden. Het ligt voor de hand dat eenzelfde weg begaan wordt ten aanzien van het Heilig Avondmaal. 

Nu je vraag: “Mogen homostellen worden toegelaten?” Ik wil deze uitdrukking wat anders laten klinken. Ik neem aan, dat je bedoelt, dat het om de toelating gaat van twee mensen (twee mannen of twee vrouwen) die in de praktijk samenleven. Het woord ‘homostel’ klinkt wat bits en geeft niet duidelijk de werkelijkheid aan.

Persoonlijk zou ik het niet kunnen verantwoorden om deze mensen de toegang tot het Heilig Avondmaal te verlenen. Maar ik besef intussen ook dat ook in het leven van mensen met een andere geaardheid soms ook een bange strijd gevoerd werd (of wordt). Daarom zou ik wel een intensief pastoraal gesprek voeren, het gaat tenslotte om zielen van mensen. Overigens beslist in een situatie als deze niet alleen de predikant; de verantwoordelijkheid ligt bij de gehele kerkenraad.

Nu zullen er stellig gemeenten zijn waar praktiserende homoseksuele mensen toegang hebben tot het Heilig Avondmaal. Of dit ook voorkomt in rechtzinnige gemeenten, kan ik niet overzien. Ik weet niet tot welke gemeente jij behoort en of je daadwerkelijk met het door jou genoemde probleem te maken krijgt. Als dat zo is, kun je inderdaad een gewetensconflict hebben.

Dit moet je -voordat je een beslissing neemt over al of niet blijven meeleven met je gemeente- hoe dan ook voorleggen aan je kerkenraad. En daarna kan inderdaad de noodzaak gevoeld worden met een andere gemeente te gaan meeleven. Op dit punt zal elk gemeentelid zijn eigen overwegingen hebben. Het is overigens wel diep ingrijpend om een gemeente waaraan je misschien al lang verbonden bent, los te laten. En áls je dat doet, zul je hopelijk duidelijk kunnen maken dat het een beslissing is die uit de nood is geboren.

Het zal je intussen duidelijk zijn dat ik je vraag niet met een simpel ja of nee beantwoord. Als ik dat zou doen, dan ga ik aan de dieper liggende nood voorbij, zo is mijn overtuiging. Intussen hangt je vraag samen met het door de zonde verbroken leven, wat in de maatschappij en in de kerk soms diepe sporen trekt. Dat gaat ook onze Protestantse Kerk niet voorbij. Daarom mag het wel onze bede zijn, dat heel onze kerk gaan zal in het spoor van het Woord.

Ds W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

geaardheidHeilig AvondmaalPKN
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over gemeenschap voor het huwelijk. Een week geleden is mijn verkering uitgegaan. In die verkering heb ...
geen reacties
09-05-2009
Mijn man heeft mij en de kinderen alleen gelaten (meerdere malen overspel) voor een andere vrouw en is uiteindelijk met ...
10 reacties
09-05-2012
Aan Michel Heijningen. Ik heb uw stukje gelezen over het verschil tussen de Christelijk Gereformeerden en de Gereformeer...
geen reacties
09-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering