Sara, zus of nicht van Abraham

Ds. W. Arkeraats / geen reacties

31-10-2018, 14:37

Vraag

Wij (lezen als man en vrouw samen en) hebben een vraag over Genesis 12 en Genesis 20. Het gaat om de twee verhalen uit de Bijbel waar Sara(i) als ‘zus’ door het leven gaat. Maar als je deze gedeeltes leest en het geslachtsregister van Thera leest (Genesis 10 volgens mij), dan zou je uit deze gedeeltes twee dingen kunnen concluderen:

1. Sara(i) was de (half) zus van Abraham;
2. Sara(i) was een nicht van Abraham (een kind van zijn broer).

Het lijkt of het hier elkaar tegenspreekt. Is hier een duidelijk antwoord op volgens de Bijbel?

Antwoord

Het is goed je in de Bijbelse geschiedenissen te verdiepen. Soms komt er een rij namen aan je voorbij en dan is het niet altijd gemakkelijk alle personen helder van elkaar te onderscheiden. We proberen er wat tekening in te brengen! Even een kleine correctie: het gaat niet om Genesis 10, maar om Genesis 11.

Om te beginnen bij Therah: hij had drie zoons: Abram, Nahor en Haran. Haran stierf al toen ze nog in Ur der Chaldeeën woonden. De zoon van Haran was Lot, over wie Abram zich na het sterven van zijn vader Haran kennelijk ontfermde.

Nu lezen we (Genesis 11:29) dat Nahor trouwde met Milka, de dochter van Haran. De vraag is dan: wie wordt met deze Haran bedoeld? Was hij de broer van Nahor en Abram of gaat het om iemand anders, die ook Haran heette? In het eerste geval zou Milka de nicht zijn van haar oom Nahor en tegelijk ook zijn echtgenote. Alle eeuwen door is over deze vraag door de uitleggers gediscussieerd. De Joodse uitleggers stellen dat hier inderdaad Haran, de broer van Abram en Nahor wordt bedoeld, maar in later tijden ging men steeds meer ervan uit dat het om een andere Haran ging. In dat geval waren Nahor en Milka dus geen familie. De vraag welke veronderstelling juist is, zullen we nooit kunnen beantwoorden. 

Maar hoe zit het dan met Sara? Zij wordt in Genesis 11:29 zonder nadere aanduiding genoemd. De naam van haar vader wordt niet vermeld, zoals dat wel bij Milka het geval is. Uit het volgende hoofdstuk blijkt dat zij net als Abram een dochter van Terah was: alleen had zij een andere moeder. Wie dat was, lezen we nergens in de Bijbel.

Nu we ons er toch in verdiepen, vermeld ik nog wat anders: in Genesis 11 wordt naast Milka ook Jiska genoemd als dochter van Haran. Van haar lezen we verder niets in de Bijbel. Volgens sommige Joodse uitleggers was de naam Jiska een andere naam voor Sara. In dat geval zou Sara dus de dochter van Haran zijn geweest. In de Joodse traditie ging men er, zoals ik al aangaf, vanuit dat deze Haran de broer van Abram was. In dat geval zou Sara inderdaad een nicht van Abram zijn geweest (nicht in de zin van ‘oomzegger’). Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat Jiska en Sara twee namen zijn van een zelfde vrouw, nog los van de vraag, om welke Haran het ging. 

Dat betekent dat er geen reden is om aan te nemen dat Sara een nicht van Abram was en kunnen we ons beperken tot de gegevens uit Genesis 12 en 20, waar Abram Sara “zijn zuster” noemt, in die zin dat zij wel dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder hadden. Om precies te zijn was zij dus zijn halfzuster. Een dergelijke huwelijksrelatie werd overigens later in de Bijbel verboden.

Ik hoop dat jullie het wat kunnen volgen, want er komen heel wat namen, familierelaties en veronderstellingen voorbij!

Veel vreugde en zegen gewenst bij jullie Bijbelstudie,
Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

Abrahamgeslachtsregistersara
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een christelijk meisje en kom uit de Gereformeerde Gemeenten. Ik heb verkering gehad, maar heb met die jongen gem...
geen reacties
31-10-2003
Ik las laatst een boek over zegenen. Daarin werd gesteld dat je God ook kunt zegenen! Hoe zit dat? Kan (mag) een mens Go...
geen reacties
31-10-2003
Hierbij een vraag aan ds. C. Harinck i.v.m. de beantwoording van de vraag 'Paulus schipbreuk als allegorie van bekering'...
geen reacties
31-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering