Vragen van panellid

Ds. A.A. Egas

Pas werd in een preek gezegd dat “God werkt in de lijn der geslachten”, maar dat “Hij ook wel eens een geslacht overslaa...
geen reacties
09-02-2017
Als ik de (H)SV vertaling van Romeinen 3:23 leg naast de Engelse vertalingen, valt mij het volgende op. HSV: “Want allen...
geen reacties
01-12-2016
Wat zijn de kenmerken van wettisch denken? (Ver)vallen Gods kinderen hier ook nog in? Hoe herken je zoiets? Denk je dan ...
geen reacties
23-09-2016
Als mensen heel veel van je zijn gaan houden maar jij geloofde dat niet en je ging ze uittesten en kwetste hen tot op he...
geen reacties
19-07-2016
Aan iemand van de Bijbel met Uitleg. Bij de uitleg van de tekst 1 Kon. 14:29 staat dat het boek “De Kronieken der koning...
geen reacties
25-05-2016
In Mattheus 27:57 lees ik: “Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was ...
geen reacties
02-05-2016
Momenteel ben ik lid van een CGK-gemeente die recent vacant is geworden. Deze rekent zichzelf tot de Bewaar het Pand-str...
1 reactie
17-02-2016
We hebben zojuist de hervormingsdag achter ons, de dag waarop we de reformatie gedenken in onze reformatorische kerken. ...
2 reacties
08-12-2015
Ik gun het alle predikanten van harte, maar hoe kan het nou een roeping zijn om predikant te worden als er zo'n hoog sal...
6 reacties
23-09-2015
Ik weet dat de Heere mij heeft vrijgekocht. Nu worstel ik ermee dat ik zo weinig liefde tot Hem heb en zo vaak heb ik da...
geen reacties
20-08-2015
Tot mijn verbazing las ik in de krant dat er kerkenraden en dominees uit de gereformeerde gezindte meededen aan de krans...
geen reacties
28-05-2015
Ik vraag mij af wat met Prediker 1:18 bedoeld wordt. Daar staat namelijk dat wie kennis vermeerdert, ook smart vermeerde...
2 reacties
07-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering