Kan iemand mij vertellen of -onderbouwd met bijbeltekst(en)- het betreffende mei...

Ds. C. den Boer / geen reacties

07-08-2007, 00:00

Vraag

Wanneer een meisje (je kunt de hele situatie natuurlijk ook omdraaien naar een jongen, maar ik schrijf het even zo) voor het huwelijk met verschillende mannen, waar ze toen respectievelijk een relatie mee had, gemeenschap heeft gehad, is dat niet goed. Dat staat duidelijk in de Bijbel, hierover geen discussie. Betreffend meisje heeft hiervan spijt, heeft de laatste relatie verbroken en is geen andere relatie meer aangegaan. Schuld belijden aan de betreffende mannen is niet meer mogelijk, omdat die niet meer in beeld zijn, of omdat daarmee een inmiddels gesloten huwelijk wordt ontwricht. Het meisje is bereid eerlijk te zijn ten opzichte van een eventueel nieuwe vriend. Dit zijn wat punten die van belang zijn volgens de panelleden in de vragen die ik heb doorgenomen in het archief van deze vragenrubriek. Mijn vraag (na redelijk intensief zoeken in de Bijbel) is deze: Kan iemand mij vertellen of -onderbouwd met bijbeltekst(en)- het betreffende meisje een nieuwe relatie mag beginnen? Ook als beide betrokkenen van te voren weten dat het meisje te ver is gegaan? Ik vind de situatie niet vergelijkbaar met Deutronomium, omdat daar gesproken wordt van een situatie dat er eerst wordt gehuwd en men er dan pas achter komt dat de vrouw geen maagd meer is. Verder zegt de Heere Jezus met betrekking tot de overspelige vrouw uit Johannes 8 (of 4?): Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen op haar. In Matthew Henry las ik dat dit was, omdat de farizeeërs de Heere aan wilden tasten in Zijn bevoegdheid op zo'n vraag antwoord te geven. Kortom, ik heb zelf al best intensief gezocht en onderzocht, maar kan niet goed op een conclusie komen. Graag hoor ik wat u er van vindt. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw beantwoording.

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik ga er vanuit, dat het betreffende meisje nu een relatie heeft met jou. Wat ik van groot belang vind, wil ik puntsgewijs zeggen; ik doe dat maar in de vorm van een paar dingen die je ook met haar zelf biddend kunt bespreken.

• Heeft zij oprecht schuld beleden (niet alleen maar spijt) tegenover God en jou? Spijt heeft iemand die iets verkeerds heeft gedaan en meer over de kwalijke gevolgen inzit dan dat hij/zij beseft God te hebben bedroefd. Kniel samen neer voor God en belijd alle zonden.

• Als je dat gedaan hebt, vraag dan of je liefde voor haar diep in je hart mag zijn. In Hosea (hoofdstuk 1:2vv) lezen we ook van een bevel van God om een vrouw der hoererijen te nemen. Met andere woorden: God wil ook een overspeelster liefhebben en genade bewijzen (Israël, Zijn volk en ieder die om Hem verlegen is). En vanuit die liefde mag je zeker ook met haar een relatie aangaan. Laat zij voor Gods aangezicht ook beloven, dat zij jou altijd trouw zal blijven.


• Ik ben het met je eens, dat spijtbetuigingen tegenover de mannen met wie zij omgang had, alleen goed is als dezen bereid zijn dat voor zich te houden.

• Inderdaad lijkt mij Deut.22:13vv niet van toepassing op jullie geval. Het gaat daar over een vrouw die haar seksuele omgang met anderen voor haar huwelijk met een wettige man voor hem verzwegen heeft, toen zij met hem trouwde.

• Johannes 8:1vv (over een vrouw die op heterdaad betrapt is bij overspel) vind ik een goed voorbeeld van ’s Heeren schuldvergevende genade. Lees vers 11. Maar vergeet ook niet de vermaning van de Heere Jezus: zondig niet meer. Calvijn schrijft in zijn verklaring van dit tekstgedeelte: “Jezus was door de Vader gezonden om de verloren schapen te vergaderen, daarom vermaant Hij, aan Zijn roeping gedachtig, de vrouw tot bekering en vertroost haar met de belofte van genade.”


• Mijn antwoord blijft een antwoord op afstand. Ik ken jullie niet. Daarom is het goed, dat je ook eens met een pastor die jullie vertrouwen geniet, over deze dingen een gesprek hebt.

Ik hoop, dat je aan mijn woorden wat hebt. Veel zegen en wijsheid van boven.

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Er staat in de Bijbel dat men in de hemel opspringt van vreugde wanneer een ziel zich bekeert tot God. (Ik weet alleen z...
3 reacties
07-08-2009
Ik ben werkzaam op de intensive care als verpleegkundige. Vaak hebben we dan ook patiënten die, als er geen behandeling ...
geen reacties
07-08-2002
Mag je volgens de Bijbel aan zelfbevrediging doen?
geen reacties
07-08-2002
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering