Lid worden van de Ger. Gem.

Ds. W. Harinck / geen reacties

05-04-2005, 00:00

Vraag

Wij zouden graag lid willen worden van de Ger. Gem. Kan dat zo maar? Wij hebben wel een tv.

Antwoord

Het lidmaatschap van de kerk is in de eerste plaats een zaak tussen de Heere en ons hart. Overgaan naar een ander kerkverband is een grote stap, dit moeten jullie wel goed bedenken. De kerkenraad zal de redenen willen horen waarom jullie graag lid willen worden van de Gereformeerde Gemeente. Afhankelijk van het feit of jullie doopleden of reeds belijdende leden zijn zal er gesproken moeten worden over het volgen va catechisaties. Anders is de kerkelijk weg binnen de Ger. Gem. die van het doen van belijdenis voor de kerkenraad. Het gaat er om dat ingestemd wordt met de leer alhier geleerd en de erkenning van de ambten en de belofte zich aan kerkelijke tucht te onderwerpen indien vermaning/tucht nodig zou worden.

Lid worden kan dus nooit zo maar. Eerst gaat het over Gods weg en leiding. Daarna om hartelijke verbondenheid aan het nieuwe kerkverband. Het aspect van tv-bezit zal in alle eerlijkheid en openheid besproken moeten worden met predikant/kerkenraad waar jullie lid begeren te worden. Het gaat immers om leer en leven! De levensopenbaring moet toch overeenkomen met Gods Woord. Wij als Gereformeerde Gemeente wijzen tv af. Leden die toch tv bezitten worden vermaand. Gezien jullie vraag zal het niet onbekend zijn dat het tv-bezit binnen de Ger. Gem. op problemen stuit. Het zou dan ook van jullie kant een goede zaak zijn om gezien jullie verlangen lid te mogen worden, rekening houdend met het kerkelijk standpunt binnen de Ger. Gem. over tv-bezit, jullie tv de deur uit te doen. Toch geen groot verlies, lijkt mij?

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

 • Geboortedatum:
  24-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een PKN-dominee. Ik heb twee dringende vragen. 1. Mag je de zondagse erediensten van je eigen gemeente laten schiete...
16 reacties
05-04-2013
Hoe komt het dat ik tijden heb dat ik ‘s avonds niet in mijn dagboek wil lezen, terwijl er andere tijden zijn dat ik dat...
geen reacties
05-04-2006
Ik heb sinds kort contact met een jongen. Hij gaat naar een andere kerk dan ik. Hij gaat naar de Hervormde kerk en heeft...
35 reacties
05-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering