Kerkelijke vereiste aanmelding curatorium

drs. I. A. Kole / geen reacties

05-04-2018, 09:46

Vraag

Afgelopen maand stond de oproep in De Saambinder om je aan te melden bij het curatorium voor de opleiding tot predikant. De kerkelijke vereisten zijn dat je minimaal één jaar belijdend lid bent van de Gereformeerde Gemeenten en een attest van de kerkenraad ontvangt. Mijn vraag richt zich op de als eerst beschreven kerkelijke eis: minimaal één jaar belijdend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten.

Ik begrijp volkomen dat het een kerkelijk vereiste is om belijdend lid te zijn van de Gereformeerde Gemeenten. Wat ik echter moeilijk te plaatsen vind, is dat er ook een minimale periode van één jaar aan gekoppeld wordt. Als je écht belijdenis hebt mogen afleggen van geloof en leer, is de belijdenis dan van grotere waarde na een jaar? Als je zéker mag weten geroepen te zijn door de Heere, maar minder dan één jaar belijdend lid bent van de Gereformeerde Gemeenten (maar wel je hele leven dooplid), is de minimale periode van één jaar dan geen nodeloos opgelegde beperking door mensen? Staat deze eis, menselijk gesproken, Gods roeping dan niet in de weg?

Antwoord

“Minimaal een jaar belijdend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten.” Ook in de kerk zijn er regels. De kans is dat de betrokkene overgekomen is uit een ander verwant kerkverband. Om je helemaal thuis te voelen, heb je tijd nodig. 

Het kan ook zijn dat je pas belijdenis afgelegd hebt in het midden van de gemeente. Dan is het van belang dat je je geestelijk thuis voelt en je de vrijmoedigheid hebt ontvangen om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal en de Heere Zijn woord toepast en je verwonderd bent over de ontvangen bevestiging op je geloof en de begeerte om predikant te mogen worden. Zorg dat je in gesprek blijft met een lid van de kerkenraad: je predikant, de consulent e.a.

Het gaat erom om de HEERE niet voor de voeten te lopen, maar dat je Zijn voetstappen mag drukken en dat je vol verwondering bent: Op mij gemunt.

Zegen en sterkte,  
Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

curatorium
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe leg je aan kinderen uit waarom je bidt en dankt voor het eten? Niet alleen aan kinderen die niet weten wat bidden en...
geen reacties
04-04-2006
Er zijn al wat vragen gesteld over herkenning in de hemel. Met de antwoorden werd ik heel wat wijzer. Maar wat betreft h...
geen reacties
04-04-2007
Ik zit met de volgende vraag: Is geloven wel genoeg? Want ik hoor altijd dat je je kunt bedriegen voor de eeuwigheid. Da...
geen reacties
04-04-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering