Christenvervolging en voorspoedig leven

Ds. Joh. Post / geen reacties

10-04-2007, 00:00

Vraag

Hoe zit het met de christenvervolging? Hoe moet ik dit plaatsen als de Heere ook op zoveel plaatsen in de Bijbel zijn kinderen een voorspoedig leven belooft en van harte gunt? Ik raak hiervan in de war.

Antwoord

Beste jongere,
 
Ik kan mij voorstellen dat je daarvan in de war raakt. Zo op het eerste gezicht lijken het twee dingen die niet met elkaar te rijmen zijn. Bovendien wordt ook nog eens in de Bijbel over beide gesproken, alsof het beide behoort tot het leven van Zijn kinderen.
 
Laten we allereerst vaststellen, dat de verwarring, die hoe begrijpelijk ook, niet in de Bijbel en het Bijbelse spreken is gelegen, maar in ons. Wij begrijpen het niet. Wij rijmen deze tegengestelde zaken niet. Wij zien niet hoe het zelfs wel eens zo zou kunnen zijn, dat deze twee dingen in het leven van Christus' Kerk op aarde bij elkaar horen. Wat versta jij onder een voorspoedig leven? Natuurlijk stel jij in jouw vraag, hetgeen de Heere in de Bijbel Zijn kinderen gunt aan zegeningen en voorspoed. Dat is ook terecht. Wie op het Woord verstandelijk let, zal gezegend worden. Wie op de HEERE vertrouwt zal het goede zien.
 
Anderzijds spreekt ook de Heere Jezus met name regelmatig over vervolgingen, verdrukkingen, kruisdragen achter Hem aan omwille van het belijden van Zijn Naam. Vervolgingen behoren tot het gewone dagelijkse leven van Gods Kerk, ook al zijn wij in ons land daarvan behoorlijk vervreemd. Wanneer het er niet is, moeten we ons afvragen, wat er met de kerk aan de hand is.
 
Nu is het zo, dat onder kruis en druk de beloften van zegen en de toezeggingen, dat het ons aan niets zal ontbreken veel krachtiger zijn, dan wanneer we in alle vrijheid kerk kunnen zijn.  Onder het kruis van Zijn smaadheid zal de Heere het ons aan niets doen ontbreken. Wat dat betekent? Denk dan niet aan onze eigen omstandigheden, maar aan bijv. de vervolgde christenen in China. Daar hebben ze soms net genoeg om in leven te blijven en ze danken de Heere dat ze genoeg hebben naar Zijn belofte. Zij zijn veel dankbaarder voor een droog snee brood, dan wij met een belegde boterham.
 
Een christen in de gevangenis is rijker dan een vrije westerling, die kan doen en laten wat hij wil. Want hij weet het, dat de hemel zijn thuis is. Wat hij op aarde krijgt is genoeg om er door te komen. Zijn rijkdom en zijn schatten liggen in de hemel veilig bewaard om op de dag van zijn Thuiskomst in ontvangst te nemen en dan zal eeuwige blijdschap op zijn hoofd zijn.
 
Kortom, wat we op de aarde krijgen is om de Heere dankbaar voor te zijn vanwege Zijn beloften. Hij geeft zoveel, dat we al is het onder vervolging omwille van Zijn Naam genoeg hebben om de pelgrimsreis naar het eeuwige Jeruzalem te kunnen maken.
 
Merk je hoe betrekkelijk dan aardse voorspoed is, hoewel van de Heere gekregen? Ik wens jou zo'n goede reis en een eeuwig wel thuis toe.
 
Putten, Ds. Joh. Post

Ds. Joh. Post

Ds. Joh. Post

 • Geboortedatum:
  27-12-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

christenvervolging
geen reacties

Terug in de tijd

Vraag aan ds. Van den Brink n.a.v. 'Vrije wil van de bekeerde mens'. U schrijft: “... maar dat betekent niet dat hij (Ad...
geen reacties
10-04-2019
Ds. Pieters, Ik heb pas een boekje van u gekocht dat Deel 1 is van een serie “Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden”. ...
geen reacties
10-04-2006
Kun je depressief worden van geestelijke strijd? (heilig leven lukt zo slecht, je plicht nakomen gaat zo moeilijk, onze ...
2 reacties
10-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering