Ontwikkelingen samenwerking HHK en CGK

Ds. M.W. Muilwijk / geen reacties

02-04-2007, 00:00

Vraag

Hoever zijn inmiddels de ontwikkelingen wat betreft een samenwerking of zelfs samengaan van HHK en CGK?

Antwoord

Beste vragensteller,

Hoewel ik lid ben van de HHK en ook het Kerkblad lees, vond ik toch dat ik dit beter rechtstreeks aan de scriba van de HHK kon vragen. Deze antwoordde het volgende.

“Veel officiële mededelingen kunnen hierover niet gedaan worden. Er zijn een drietal samensprekingen geweest tussen de deputaten van de Chr. Geref. Kerken en een delegatie van het moderamen van de HHK. Deze zijn in goede harmonie verlopen. De resultaten daarvan zullen worden gerapporteerd aan de Chr. Geref. synode die eind dit jaar vergadert. De synode van de HHK heeft groen licht gegeven voor voortzetting van deze gesprekken, alsook voor samenwerking op plaatselijk vlak waar sprake is van geestelijke eenheid en herkenning.”

“Op het gebied van het jeugdwerk ontvangt de HHJO (Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie) veel ondersteuning van het LCJ. Daarnaast zijn er veel gezamenlijke conferenties van de ambtsdragers van beide kerken. Laat er de bede zijn dat de Koning der Kerk ons door Zijn Geest tot waarachtige eenheid brengt.”

De laatste bede zou ik van harte, niet alleen richting de CGK, maar richting alle kerken, waarbij ik de PKN toch met name wil noemen, willen onderstrepen: één in de Levende Christus. Ik hoop dat hiermee je vraag voldoende is beantwoord.

M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe komt het dat als mensen vloeken, dat het altijd de God van de christenen betreft en nooit Boeddha, Mohammed of Allah...
3 reacties
03-04-2018
Mijn vriend en ik hebben nu ongeveer een jaar verkering. Nu is het zo dat hij eerst met z'n tweeën op vakantie wil gaan ...
geen reacties
02-04-2004
Ik heb een vraag over dvd-gebruik voor kinderen. Mijn man is van huis uit tv gewend, ik van huis uit niet. Samen hebben ...
13 reacties
02-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering