Ontwikkelingen samenwerking HHK en CGK

Ds. M.W. Muilwijk / geen reacties

02-04-2007, 00:00

Vraag

Hoever zijn inmiddels de ontwikkelingen wat betreft een samenwerking of zelfs samengaan van HHK en CGK?

Antwoord

Beste vragensteller,

Hoewel ik lid ben van de HHK en ook het Kerkblad lees, vond ik toch dat ik dit beter rechtstreeks aan de scriba van de HHK kon vragen. Deze antwoordde het volgende.

“Veel officiële mededelingen kunnen hierover niet gedaan worden. Er zijn een drietal samensprekingen geweest tussen de deputaten van de Chr. Geref. Kerken en een delegatie van het moderamen van de HHK. Deze zijn in goede harmonie verlopen. De resultaten daarvan zullen worden gerapporteerd aan de Chr. Geref. synode die eind dit jaar vergadert. De synode van de HHK heeft groen licht gegeven voor voortzetting van deze gesprekken, alsook voor samenwerking op plaatselijk vlak waar sprake is van geestelijke eenheid en herkenning.”

“Op het gebied van het jeugdwerk ontvangt de HHJO (Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie) veel ondersteuning van het LCJ. Daarnaast zijn er veel gezamenlijke conferenties van de ambtsdragers van beide kerken. Laat er de bede zijn dat de Koning der Kerk ons door Zijn Geest tot waarachtige eenheid brengt.”

De laatste bede zou ik van harte, niet alleen richting de CGK, maar richting alle kerken, waarbij ik de PKN toch met name wil noemen, willen onderstrepen: één in de Levende Christus. Ik hoop dat hiermee je vraag voldoende is beantwoord.

M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Wij hebben ongeveer een jaar internet in huis. De computer staat in de huiskamer. Zodat we toezicht op het computergebru...
geen reacties
02-04-2009
Wat is eigenlijk de grondslag van een evangelische gemeente en wat zijn de verschillen in die gemeenten onderling?
1 reactie
02-04-2010
Ik ben op dit moment zeven maanden zwanger. Nu zitten mijn man en ik met het probleem over geslachtsgemeenschap na de be...
geen reacties
02-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering