Het blad 'Bewaar het Pand'

Ds. B. de Romph / geen reacties

23-03-2007, 00:00

Vraag

De rechterflank van CGK geeft het blad "Bewaar het Pand" uit. Schrijven alle ‘rechtse’ CG-predikanten daarin (waardoor er wellicht dus een duidelijk namen/plaatsen-lijstje ontstaat) of zijn er buiten dat blad om ook reformatorische CG-dominees? Ik ben me wat in de CGK aan het verdiepen, omdat mijn vriend er lid van is. Vandaar mijn vraag.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Jouw vraag betreft het kerkelijke leven van de kerk waartoe ik behoor en die ik mag dienen. Het is geen geheim dat er in de Christelijke Gereformeerde kerken een grote verscheidenheid is. Er zijn in deze kerk flanken die enerzijds neigen naar de Gereformeerde Gemeenten en anderzijds naar de Gereformeerde Kerken en modernere stromingen. Dat is niet iets van de laatste tijd, want de Christelijke Gereformeerde kerken hebben altijd een middenpositie ingenomen met flanken naar beide kanten.

Er is een deel dat zich verwant voelt aan de "Bewaar het Pand" richting. Het wil niet een aparte groep in de kerk zijn, maar degenen die zich tot deze richting voelen aangetrokken willen voluit christelijk gereformeerd zijn in de lijn van onze vaderen. Onze kerk heeft altijd voor gestaan een schriftuurlijk-bevindelijke prediking gegrond op Schrift en belijdenis en bij die leer willen wij blijven. Indertijd dreigde zo'n vijftig jaar geleden een scheuring in de Christelijke Gereformeerde kerken in verband met het invoeren van allerlei nieuwe gebruiken zoals de Nieuwe Bijbelvertaling, e.d. Een aantal predikanten en ouderlingen hebben toen het standpunt ingenomen, dat scheuring ook niet de oplossing was. Er is al verdeeldheid genoeg, maar er moest wel wat gedaan te worden.

De verontruste christelijke gereformeerden hebben zich toen verenigd in de Stichting "Bewaar het Pand" en het gelijknamige blad uitgegeven. Daarin schrijven diverse predikanten die zich verwant voelen met deze prediking. Nu is niet iedere predikant een zo'n schrijver, zodat je regelmatig artikelen van zijn hand in het blad aantreft.

Gelukkig zijn er zijn nog andere predikanten die zich hartelijk verwant weten met de rechterflank in onze kerken, maar niet dadelijk in "Bewaar het Pand" schrijven. We willen geen partijschappen voeren in de Christelijke Gereformeerde kerken, maar het gaat om die ene Naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. Anderen staan op dezelfde grondslag als degenen die zich bij de richting "Bewaar het Pand" rekenen, maar zich toch liever houden aan de kerkelijke organen zoals deze al in onze kerken bestonden. De secuur in onze kerken is niet altijd zo gemakkelijk te trekken, dat deze gelijk loopt met "Bewaar het Pand" en niet "Bewaar het pand". Gelukkig wordt op vele plaatsen in onze kerken nog de prediking van zonde en genade, dood en leven gehoord. Er is plaats in de Christelijke Gereformeerde kerken voor de leer van vrije genade.

Het is niet altijd gemakkelijk om in een gemeenschap te staan, waar niet altijd gelijk gedacht wordt. Dat brengt zijn moeite en zijn verdriet met zich mee. Maar daarin is de Christelijke Gereformeerde kerk niet de enige, meen ik. Ook in andere kerken constateren we verscheidenheid en verschil van inzichten. We leven in een gebroken kerkelijk leven en niemand hoeft zichzelf op de borst te slaan. Ons past verootmoediging over de gebrokenheid en de verscheurdheid van het lichaam van Christus. De Heere geve het gebed, dat nog eens bijeen gebracht wordt, wat waarlijk bijeenhoort. Dan is er ook gelukkig een verbondenheid in de enigheid van het ware geloof over de kerkmuren heen. We zien ernaar uit, dat de eenheid in het ware geloof gevonden mag worden met degenen die een even dierbaar geloof belijden. Want dan is er uiteindelijk toch maar een kerk. "Ik geloof een, heilige, algemene, christelijke kerk". Dat is tot eer van de Koning der kerk.

Ik hoop, dat ik je een beetje geholpen heb met het zicht op de verscheidenheid in de kerken waartoe ik behoor en die ik van harte dien. Het is niet altijd verheven om de kerkelijke verschillen na te gaan. Het is de armoede van de kerk, dat zij overeenkomstig het gebed van de Heere Jezus niet alleen een zijn. De Heere stelle Zijn kerk tot lof en eer van Hem op aarde.
 
Hartelijke groet,
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

Christelijk Gereformeerde Kerken
geen reacties

Terug in de tijd

Aan dr. Paul. Onlangs heb ik het boek “The Deliverance Ministry” van George A. Birch gelezen. Hij en zijn vrouw hielden ...
geen reacties
23-03-2011
Ik ben een meisje van 19 jaar. Ik heb een relatie met een heel lieve jongen. We hebben de laatste tijd vaak ruzie/onenig...
3 reacties
23-03-2015
Ik ben ten einde raad. Onze dochter is twee jaar en nog steeds slaapt ze niet door. Ik heb na mijn keizersnee nog niet é...
10 reacties
24-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering