(...) Het lijkt wel of elke preek gebruikt wordt om (alleen maar) uit te leggen ...

Ds. J. Driessen / geen reacties

22-01-2007, 00:00

Vraag

Beste dominee Driessen. Wellicht heeft u mijn vraag verkeerd begrepen. Dit komt misschien omdat ik de vraag wat uitgebreider had moeten stellen. Ik begrijp dat ze op de theologische school leren hoe te prediken. Maar wat ik bedoel ligt wat dieper in het 'leren' preken. Het werd/wordt misschien wel eens gezegd dat de theologische school zou leiden tot geleerde studentjes. Verstandskennis. Wanneer ik praat over puntjes, bedoel ik ook niet de punten die zij gebruiken als hulpmiddel (kapstokjes), maar ik bedoel wat anders. Het lijkt wel of elke preek gebruikt wordt om (alleen maar) uit te leggen hoe iemand bekeerd  wordt. Bijvoorbeeld d.m.v. allerlei verhalen uit de Bijbel een geestelijke betekenis te geven. En vaak maar eenzijdig: één weg. Terwijl wij ook een verhaal kunnen vergeestelijken die het tegenovergestelde lijkt (hier bedoel ik ook niet de ene Weg, maar de toeleidende wegen). Ik denk aan het verhaal van Abraham die zijn knecht een vrouw laat zoeken voor zijn zoon  in zijn geboorteland. Die vrouw gaat zo maar mee, geen ellende, geen diep berouw... Ze gaat! Kinderlijk vertrouwen, liefde tot iemand die ze nog nooit gezien heeft. Waarom zou ze meegegaan zijn? Liefde, verlangen (of mag ik dit weer niet vergeestelijken)? Er worden toch ook mensen getrokken door de liefde van Christus i.p.v. het diepe berouw over zonden? Dat laatste zijn toch vruchten en komen in de bekering openbaar? Waarom altijd maar weer die ene weg van dat diepe berouw, zichzelf als adderengebroedsel voelen, terwijl er ook mensen zijn als de moorman, de stokbewaarder, de zieke, enz.. (wij mogen niet zeggen dat zij alleen maar diep berouw vooraf gehad hadden, want dat staat niet in de Bijbel, ook al mag dit de meest voorkomende zaak zijn. Andere wegen zijn niet uitgesloten, we mogen niet toevoegen aan de Bijbel wat er niet in staat). In de bekering kunnen ze meer of minder ellende hebben gevoeld. Het lijkt dat men eerst die gevoelens moet gehad hebben voor men bekeerd kan worden (is). De schrift wordt weinig uitgelegd. De ene tekst wordt gebruikt, vaak niet in combinatie van andere teksten die deze weer tegen lijken te spreken. Het kan inderdaad aan mij liggen dat ik dit constateer, maar dan zijn er toch nog dominees die ik wel heel graag hoor, en lees. Waaronder het lezen van preken van bijvoorbeeld Spurgeon. Zo iemand zou eens in onze kerk moeten komen... of zou die er niet worden toegelaten tot de theologische school, omdat hij anders (s)preekt? U heeft gelijk wat betreft de Saambinder. Die heb ik nog nooit gelezen. Zijn we geen abonnee van.

Antwoord

Beste vriend(in),

Ter inleiding: Het is één van de eerste dingen die men studenten op de Theologische School leert: de mensen luisteren niet naar wat je bedoelt, maar naar wat je zégt. Met een variant: mensen lezen niet wat je bedoelt te schrijven, maar naar wat er staat.

Maar nu ter zake. Je vraag blijkt zo complex te zijn, dat ik die niet met een paar zinnen kan beantwoorden. Je zult ook zelf wat moeten studeren. En dan denk ik met name, zeker als het gaat over de vele verschillende wegen waarlangs de Heilige Geest mensen leidt, aan een boek als “de Redelijke godsdienst”  van W. à Brakel. Zeer onderwijzend en pastoraal.

De vragen die je nu stelt zijn de afgelopen jaren ook al veelvuldig aan de orde geweest in de vragenrubriek van Refoweb. Zie bijv. de rubriek Geloofsleer.

Ten aanzien van de prediking in de kring van onze gemeenten wil ik je graag verwijzen naar een hoofdstuk in het boek “Eén lichaam, vele leden” (uitgave van de Jeugdbond in Woerden.) Het gaat vooral om hoofdstuk 3 van de hand van de voorzitter van het curatorium van de Theologische school, ds. Van Eckeveld, met als titel: “Gemeente en Woordverkondiging”. Tenslotte wil ik je ter lezing en herlezing aanbevelen het boek van wijlen ds. A. Vergunst (één van mijn docenten op de Theologische School) “De geestelijke pelgrim” (n.a.v. de Christenreis van John Bunyan).

Met hartelijke groet,
Ds. J. Driessen

Ds. J. Driessen

Ds. J. Driessen

 • Geboortedatum:
  25-07-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Gravenhage
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritaat
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe staan gereformeerde mensen tegenover moslims? Ik ga regelmatig met vakantie naar Turkije. De mensen daar lijken me n...
2 reacties
22-01-2018
Een vraag aan iemand van de Ger. Gem. Op de website abcvanhetgeloof.nl staan veel begrippen uitgelegd over het geloof en...
geen reacties
23-01-2018
Ik ben een man van eind 70 jaar. Na een lang en gelukkig huwelijk plotseling weduwnaar geworden. Ik krijg van m’n kinder...
geen reacties
23-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering