Veroordelend over dragen van broek

Ds. C. den Boer / geen reacties

10-08-2005, 00:00

Vraag

Ik weet niet waar meer ophef over gemaakt is: de rok of de hoed. Zelf draag ik meestal een rok, al weet ik eigenlijk niet echt waarom. Traditie? Meer omdat het voor mij 'gewoon' is geworden. Het hoort bij mij, omdat ik dat vanaf jongsaf aan al heb gedaan. Misschien hoort het ook wel bij de vrouw, ja. Het is me echter nooit gebóden om een rok te dragen. Het is bij ons meer de gewoonte dan een verplichting. Ik draag ook wel eens een broek. Niet op een 'normale' dag, maar wel op de fiets of met skeeleren en meer van zulke activiteiten.

Wat mij dwars zit, is dat er zo'n gigántisch probleem van wordt gemaakt. Als ik dan net van mijn fiets afstap -in een broek dus- lijkt men het soms een grote zonde te vinden, terwijl ze niet eens mijn motief weten om een broek te dragen! Maar nu ben ik wel heel verwijtend naar anderen.

Wat mijn vraag eigenlijk is: Waarom dwingen sommige mensen hun dochters rokken te dragen? Waarom wordt het soms zelfs gezien als een zónde als je een broek draagt? Wat is het nut van zes dagen in de week een broek dragen en op zondag een rok? (Overigens: ik vind zelf dat een broek in de kerk toch wel te ver gaat, al zeg ik absoluut niet dat de Heere dan het Woord aan jouw hart niet wil zegenen.) Ik hoop dat het voor mij wat duidelijker mag worden. In elk geval hoop ik wel dat de reformatorische gezindte wat minder veroordelend en wat meer liefdevol zal doen over voornamelijk het dragen van rokken en hoeden naar degenen die dat niet zo doen.

Antwoord

Beste vraagstelster,

Jouw vraag is eerder door iemand aan Refoweb gesteld. Ik heb daar toen een antwoord op gegeven, dat ongeveer neerkomt op het volgende.

Ik ben het met je eens, dat we elkaar op het punt van het al of niet dragen van een lange broek door een vrouw niet moeten verketteren. Ik vind het echter ook fijn, dat jij je aanpast aan wat je -denk ik-  van huis uit gewend bent. Als iemand je daarvan rekenschap vraagt, zou je ongeveer als volgt kunnen reageren. Op het punt van de kleding leg ik niet alle nadruk. Ik beschouw het al of niet dragen van een lange broek door een vrouw als een uiterlijk teken waar onze zaligheid niet van afhangt. Maar het moet voor een vrouw die naar bijbelse maatstaven wil leven, niet moeilijk zijn om ook in haar kleding tot uitdrukking te brengen dat zij beseft dat man en vrouw ieder hun eigenheid hebben en dat dit ook in de kleding tot uiting moet komen. In die geest kunnen we Deut.22:5 verstaan (lees dit vers nog maar eens en ook wat de Kanttekeningen van de Statenvertaling daarover zeggen).

Calvijn zegt hiervan: “Hoe men is gekleed, is op zichzelf niet een zaak van zo groot gewicht.” Het dragen van een lange broek door de vrouw kan zelfs in bepaalde omstandigheden (werk op boerderij, fietsen, training tijdens gymnastieklessen) gewenst zijn. Maar in het algemeen gesproken zal een christenvrouw ook in haar kleding willen uitdrukken, waar zij staat en niet met de mode van de tijd (=het uitwissen van de verscheidenheid van man en vrouw)  meedoen. En dat niet alleen uit het oogpunt van de zogenaamde sociale controle.

Als je hier over meer wilt lezen, neem dan het boek van Dr. R. Seldenrijk, “Man en vrouw in de traditie der eeuwen (ethische overwegingen bij aspecten van levensstijl”); uitg.van Groen Heerenveen 1999 (ISBN: 90 - 5030-748-5. Vooral de blz. 190 vv. Dr.Seldenrijk is ouderling van de Ger. Gemeente Zeist (voorz. Ned. Patientenver.).

Ik hoop, dat je wat aan mijn antwoord hebt.

Met een hartelijke groet,
Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

rok-broek
geen reacties

Terug in de tijd

Johannes 3:16, deze Bijbeltekst spreekt duidelijke taal. Hier kan je niet omheen. Maar gevoelsmatig dringt het nauwelijk...
geen reacties
12-08-2020
In hoeverre word ik in het heden verantwoordelijk gesteld door God voor de fout die Eva heel lang geleden heeft gemaakt,...
geen reacties
11-08-2020
Horen moslims ook bij de opname?
geen reacties
11-08-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering