Bijbel van de GBS, of een Bijbel van Jongbloed

Ds. C.J. Droger / geen reacties

28-12-2006, 00:00

Vraag

Wat zijn de precieze verschillen tussen een Bijbel van de GBS, of een Bijbel van Jongbloed? Ik hoor regelmatig dat er kleine verschillen tussen beide uitgaven zijn. Klopt dit? Is de ene zuiverder dan de ander?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Bedankt voor je vraag over eventuele verschillen tussen Bijbels van de GBS en van uitgeverij Jongbloed. Er zijn inderdaad verschillen tussen de editie van de Statenvertaling van de GBS en de editie van de Statenvertaling zoals Jongbloed die uitgeeft. Dat hangt samen met de versie van de Statenvertaling waarop deze uitgaven teruggaan. En dat is niet de originele versie van 1637, maar een latere versie. Welke dat precies zijn, weet ik niet. Ik weet wel dat we allemaal geen originele Statenvertaling meer gebruiken (zie onder). Zowel de GBS als Jongbloed geven een herziene Statenvertaling uit. Daarom vind ik het niet zo eerlijk dat de GBS zoveel kritiek heeft op de Herziene Statenvertaling die momenteel verschijnt. Aan het monument van de Statenvertaling zou niets veranderd mogen worden, wordt er o.a. gezegd. Terwijl ook de GBS-Bijbel een herziene Statenvertaling is!
 
Welke editie is zuiverder: de Statenvertaling die de GBS uitgeeft of die van Jongbloed? Ik denk die van de GBS. Zeer nauwkeurig is voor die uitgave tekst voor tekst vergeleken met de originele Statenvertaling en allerlei fouten die in het verleden in uitgaven zijn geslopen, zijn eruit gehaald. Een nadeel van de GBS-Bijbel is wel, dat heel veel ouderwetse woorden en zinnen zijn blijven staan. Achterin de Bijbel staat wel een verklarende woordenlijst, maar wie raadpleegt die telkens? Dat doe je toch bijv. niet als je aan tafel aan het voorlezen bent, of op de catechisatie de jongelui een stukje laat voorlezen? Pas liet ik m'n jongste catechisanten Amos 9 lezen. Toen kwam o.a. dit langs (we gebruiken GBS-Bijbels): “en Ik zal haar reten vertuinen”. Wat moeten zij daarvan denken (en ik)?
 
Kortom, ik denk dat het een heel goede zaak is dat er momenteel gewerkt wordt aan een herziening van de Statenvertaling. Ik zou je de uitgave van de boeken die gereed zijn en die net verschenen is, van harte willen aanbevelen. In deze uitgave wordt de Statenvertaling bewaard, maar alle verouderde woorden en zinnen worden zo vervangen, dat ze voor iedereen verstaanbaar worden.
 
Laat ik ter illustratie Lukas 2:15 overschrijven uit de originele Statenvertaling, de GBS-Bijbel, de Jongbloed-uitgave van de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. Dan zie je gelijk wat ik bedoel.
 
“Ende het geschiedde / als de Engelen van haer wech gevaren waren na den hemel / dat de herders tot malkanderen seyden / Laet ons dan henen gaen tot Bethlehem / ende laet ons sien het woordt dat daer geschiet is / 't welck de Heere ons heeft kondt gedaen.”
 
“En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kond gedaan.”
 
“En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.”
 
“En toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, geschiedde het dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.”
 
Heb jij met Kerst deze gang in de geest mogen maken?
 
Met hartelijke groeten,
Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

GBSStatenvertaling
geen reacties

Terug in de tijd

In mijn jeugd heb ik veel gemist om me echt verbonden te voelen met iemand. Ik vraag me nu af, wat is verbondenheid prec...
geen reacties
28-12-2007
Ik heb een erg goede relatie! Natuurlijk met ups en downs, maar we zijn samen echt heel gelukkig. We zijn aan het nadenk...
10 reacties
28-12-2010
Aan een predikant van de CGK. Ik ben een schuldloos gescheiden vrouw met twee kinderen. Mijn ex ging herhaaldelijk vre...
4 reacties
29-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering