Getrouwd, kinderen en homogevoelens

Ds. C. den Boer / geen reacties

19-02-2004, 00:00

Vraag

Graag wil ik u een vraag voorleggen uit nood. Ik ben getrouwd en heb ook kinderen. Nu komen de gevoelens voor mannen zo sterk terug die ik al had voor mijn huwelijk. De Heere heeft mij door Zijn genade opgezocht en ik had nooit kunnen denken dat dit zo zou terug komen. Wat is dit een eenzame zware strijd waar je met niemand over kunt praten. Hoe kan dit toch met genade samengaan? Ik weet niet meer hoe het moet. Ben ook bang om in openbare zonde te vallen. Weet u alstublieft raad?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Als antwoord op uw vraag zou ik u een paar dingen willen antwoorden.

1. U schrijft: Ik ben getrouwd en heb ook kinderen. Ik denk, dat u daarmee wilt zeggen dat u en uw vrouw elkaar liefhebben en dat u samen met uw kinderen een gezin mogen vormen waarin de liefde van Christus de boventoon voert.

2. Als dat zo is, hebt u veel reden om dankbaar te zijn, ook voor uw vrouw die u van God gegeven is. Ik ga ervan uit, dat ook zij u zo ook ziet: als een gave van God. Dat is iets om zuinig op te zijn.

3. U schrijft over gevoelens voor mannen die zo sterk terugkomen en die u al voor uw huwelijk had. Als ik het goed begrijp, wijst dat op een homofiele geaardheid die telkens weer bij u bovenkomt. Die laat zich niet gemakkelijk onderdrukken. Op zich behoeft u zich daardoor niet schuldig te gevoelen. Dat u 'zo bent' is ook niet een bewijs, dat u geen genade kent. Ieder begenadigd mens kent strijd, zijn eigen strijd. En zo is het ook met u.

4.Ik neem aan, dat uw vrouw ook weet, dat u zo bent en dat u daarover steeds open met haar kan spreken. Haar begrip en bovenal haar liefde voor u zal u sterken om uw eenzaamheid te doorbreken. Misschien, als uw vrouw daar moeite mee heeft, is het nodig, dat u professionele hulp zoekt (Eleos bijv.).

5. Maar bovenal moet u maar veel vragen, of de Heere u dagelijks de genade wil geven om uw “gevoelens voor mannen” (zo noemt u het zelf) te beheersen. Dat is een strijd met een macht die zich diep in ons manifesteert. Ik versta dat. Maar in die strijd kunnen wij telkens door Gods genade meer dan overwinnaars worden. Laat het de Heere maar weten, dat u uw vrouw voor niets en niemand wil inruilen en laat dat ook uitstralen in al uw relaties met andere mannen. Dan zult u niet in openbare zonde vallen.

6. Wat is het heerlijk dat u kunt zeggen dat de Heere u door Zijn genade heeft opgezocht. Wees ervan verzekerd dat de Heere niet laat varen het werk dat zijn hand begon. “De liefde is Zijn banier over mij en Hij draagt de banier boven tien duizend” (Hoogl. 2:4; 5:10). Ook als wij dat door het geloof de bruid uit het Hooglied kunnen nazeggen, kunnen zondige verlangens ons intussen soms goed dwarszitten. Alleen de wetenschap, dat de Heere de satan met al zijn listen de baas is, kan ons moedig doen voortgaan en doet meer dan overwinnaars zijn.

Ds. C. den Boer (Barneveld)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

geaardheid
geen reacties

Terug in de tijd

Zou een behandelaar van Eleos mijn vraag kunnen beantwoorden? Wat moet/kan ik doen tegen teveel piekeren? Ik ben bang da...
2 reacties
21-02-2019
Mijn vriend maakt zich heel erg druk over seksuele gevoelens in onze relatie en hoe dat is als we zouden gaan trouwen. W...
5 reacties
20-02-2018
Psalm 147:19-20: “Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en bepalingen. Zo heeft Hij voor geen e...
1 reactie
20-02-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering