Nabetrachtingsweek

Ds. H. Korving / geen reacties

19-02-2014, 11:21

Vraag

Een hele korte vraag waar ik mee loop. Na het het H.A. heb je een nabetrachtingsweek. Daar wordt verder heel weinig aandacht aan gegeven in de preek. Wat houdt dat precies in? Wat doe je dan die week?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het verschijnsel van een nabetrachtingweek niet ken. Wel een voorbereidingsweek en een nabetrachtingspreek, maar dat laatste wordt toch doorgaans gezien als de afsluiting van de avondmaalscyclus, bestaande in voorbereiding, bediening en dankzegging. Wellicht ligt daar de verklaring dat er ook weinig aandacht aan wordt gegeven in de preek. Mogelijk is het wel in andere kerken een gewoonte om een nabetrachtingsweek te houden, maar nogmaals, dat is mij niet bekend.

Hiermee zou ik je vraag hebben beantwoord. Maar ik zal proberen om nog enkele handvatten te geven die nuttig zijn voor de nabetrachting in het algemeen. Ik verwijs hierbij graag naar het boek van Matthew Henry, “Aan Zijne Tafel”  (Kampen 1983), die hierover uitvoerig schrijft in het slot van zijn boek.

1. Allereerst is te wijzen op de verwondering die het hart wel mag vervullen over de nederbuigende goedheid van God, Die een arme zondaar als wij zijn wilde ontvangen aan Zijn tafel, in Zijn paleis en doet delen in Zijn ontfermende liefde en hem als kind aanneemt.

2. Bij die verwondering voegt zich de blijdschap over het heil in Jezus Christus, Die ons zo uitnemend heeft liefgehad en dit met de tekenen en zegelen van het Avondmaal verzegelt en bevestigt.

3. Hierin vindt de gelovige ook de stimulans en de prikkel tot een geheiligde levenswandel, het leven der dankbaarheid, en wordt hij tot alle goed werk toegerust.

4. Dit gaat gepaard met een innig gebedsleven. Een gebed om waakzaamheid, een gebed om de vervulling van Gods beloften, en een gebed dat Hij ons in staat stelt onze geloften te vervullen.

Tot de gezindheid van de dankbare nabetrachting hoort zachtmoedigheid, bereidheid tot vergeven, matigheid en reinheid in de levenswandel en het zoeken van de dingen die Boven zijn. Wie hier ernst mee maakt, heeft aan een week van nabetrachting niet genoeg: het hele leven komt dan immers in het licht te staan van de vraag: “Wat zal ik de Heere vergelden voor al de weldaden aan mij bewezen?”(psalm 116).

Beste vraagsteller, er zou over dit onderwerp nog een heleboel meer te zeggen zijn. Daarover is veel stichtelijke literatuur beschikbaar. Ik raad je aan om, als je nog meer hierover wilt weten, je daar eens in te verdiepen.  Ik hoop zo aan de bedoeling van je vraag recht gedaan te hebben.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

nabetrachtingvoorbereidingsweek
geen reacties

Terug in de tijd

Mag je tijdens je bruiloft in de kerk fotograferen/filmen? Kun je dit op bijbelse gronden verbieden?
geen reacties
19-02-2005
Waarom is er na WOII zoveel misbruik in de Katholieke Kerk geweest?
geen reacties
20-02-2016
Ik ben bijna 17 jaar en mijn vriend bijna 18. Wij, en mijn familie, zijn christelijk en we hebben ook nog geen gemeensch...
3 reacties
19-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering