Juiste kerkgenootschap

Ds. C. den Boer / geen reacties

19-03-2003, 00:00

Vraag

Hoe weet je nu welk kerkgenootschap de juiste is? (nu denk ik o.a. aan Vergadering der Gelovigen, Baptisten, Hervormd, Ger. Gem. enz.)

Antwoord

Beste vraagstell(st)er,

In mijn antwoord op deze vraag zou ik allereerst willen wijzen op de artikelen 27 tot en met 32 van de Nederlandse  Geloofsbelijdenis. Die artikelen zou je echt eens moeten lezen. Je vindt ze achterin je kerkboekje of anders vraag je er een predikant maar eens naar. Daarin is heel duidelijk onder woorden gebracht aan welke kenmerken je de ware kerk kunt herkennen. En daarin lezen we ook dat wij geroepen zijn om ons bij die ware kerk te voegen.

In deze artikelen wordt beleden dat er op de wereld een kerk is, die een vergadering van ware gelovigen is. Dat zijn zij die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus. We vinden die kerk daar, waar het Woord van God zuiver (naar de mening van Gods Geest) wordt gepredikt. In de tweede plaats daar, waar de sacramenten (doop en avondmaal) worden bediend zoals Christus die heeft ingesteld. En ten derde: waar de  leden van die kerk ook leven willen, zoals de Heere dat van ons in Zijn Woord vraagt; zij weten zich uit de wereld geroepen; zij kunnen in de zonde niet meer tieren. Dat laatste wil dus ook zeggen, dat de ware gelovigen nooit naar eigen inzicht willen leren en leven. Aan die 'kenmerken' kan je dan de ware kerk op aarde kennen. En ook jij bent geroepen om je bij die kerk te voegen. Je mag dus niet zeggen: Het doet er niet toe, bij welke kerk je behoort. En het belangrijkste van alles is, als je mag weten, dat de Heere Zelf je erbij rekent.

Maar nu vindt je deze kenmerken van de ware kerk in geen enkele zichtbare kerk op de wereld volmaakt terug. Of misschien moet je ook zeggen, dat deze ware kerk in verscheiden zichtbare kerken ook in ons land te vinden  is. Gelukkig heeft de Heere onder ons in die kerken dus nog een volk dat Hem in waarheid mag kennen en dienen. En omdat ik je niet ken, geef ik nu verder in antwoord op je vraag, tenslotte nog maar een paar praktisch wenken:

a) Je kunt je het beste afvragen, waar de Heere je een plaats heeft gegeven. Ben je gedoopt? Hebben je ouders je wellicht al vroeg met het Woord van God in aanraking gebracht? Het kan zijn, dat je het dan in die kerk waar je vader en moeder je hebben binnengeleid,  moet zoeken en dat de Heere je daar wil hebben. Van de ene kerk naar de andere hollen, maakt meestal de verwarring groot. Ook is het natuurlijk belangrijk, als je verloofd bent of getrouwd, dat je met elkaar de geheimen van het geloof kunt delen en samen elke zondag onder de rechte Woordverkondiging mag komen.

b) Het tweede is: als je geen godsdienstige opvoeding hebt gehad en je bent op zoek naar een kerk waar je geestelijk gevoed wordt, bedenk dan het volgende: iemand die met God wil leven, zal zich het beste thuis voelen waar Christus Jezus door de verkondiging van het Woord op het hoogst verheerlijkt wordt en de zondaar op het diepst vernederd. Met het laatste bedoel ik, dat wij in de rechte bediening van het Woord van God op onze zonden gewezen worden. Een zoetelijk Evangelie waarin iedereen zalig wordt gepraat, is dwaalleer. In de rechte bediening van het Woord van God word ik er steeds aan herinnerd, dat ik een zondaar ben en alleen door genade gered kan worden. In die verkondiging van Gods Woord word ik dan ook met grote aandrang gewezen op de enige Redder die mij gelukkig maken kan. Jezus en Zijn verzoend sterven is het enig rustpunt van mijn hart. Het is aan die boodschap, dat de gelovigen hun hart mogen ophalen en het is in die gemeenschap, dat zij zich thuis voelen.

En dat wens ik jou ook van harte toe. Met dit antwoord heb ik dus niet een bepaalde kerk aangewezen. Maar ik heb wel geprobeerd om je een leidraad te geven, waardoor je geholpen kunt worden in je zoektocht. Moge de Heere je in alles de weg wijzen. In elk geval: lees de Bijbel, elke dag. Dat is het kompas waarop je varen kunt. En: vraag, of God je Zelf de weg wil wijzen. Hij zal dat zeker doen. Hij laat geen bidder staan.

Ds. C. den Boer (Barneveld)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

kerkkeuzeverdeeldheid
geen reacties

Terug in de tijd

Op dit moment zit ik een beetje in een dip. Ik had een goed contact met een jongen. Na een poosje werd dat bij mij meer:...
1 reactie
19-03-2012
Er zijn al veel vragen gesteld over seks voor het huwelijk. Mijn vriend en ik zijn ook te ver gegaan. We hebben gemeensc...
geen reacties
19-03-2013
Ik heb samen met een vriendin over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gesproken. Wij vroegen ons af of er ook gewerkt wo...
1 reactie
19-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering