Waarom willen predikanten uit de Ger. Gem. geen openheid van zaken geven? Ik ben...

Ds. J. Driessen / geen reacties

19-03-2007, 00:00

Vraag

Waarom willen predikanten uit de Ger. Gem. geen openheid van zaken geven? Ik ben zelf Ger. Gem. en weet dat er levensgrote verschillen zijn in de prediking/uitleving. Ik vind het erg jammer dat ze dit voor de 'buitenwacht' onder een dekmantel proberen te houden. Wilt u a.u.b. hierop ingaan, onze Ger. Gem.-jeugd vraagt hierom.

Vraag 2:

 Ds. J. Driessen geeft, naar mijn mening, geen afdoende antwoord op de vraag, gesteld door de vragensteller (zie 15-03-07). Anderen blijken er net zo over te denken (zie 17-03-07) en daarom wil ik graag nog wat aan hem vragen: 1. Kunt u mij en de vragensteller duidelijk maken of deze gemeenten (de zwaardere, zoals de vragensteller ze noemt) te wetticistisch zijn? Er moet namelijk toch een oorzaak zijn dat er zulke enorme verschillen zijn wat betreft het aantal mensen wat aan het avondmaal gaat? Het is toch niet zo dat de Heere in de "lichtere" kerken meer werkt dan in de "zwaardere"? 2. De vragensteller geeft aan dat hij soms het verlangen heeft om een ambt te mogen uitoefenen. Waarom kunt u daar niets over zeggen? We mogen toch blij zijn dat er zulke mensen zijn? Ook in de toekomst moeten deze ambten toch opgevuld worden? 3. Ook ik kijk wel eens buiten de kerkmuren van de Ger. Gem. en dan zie ik ook dat er bijvoorbeeld bij de Ger. Gem. in Ned. (BV) maar één predikant is en dat misschien in de toekomst dit kerkverband zonder predikant komt te zitten. Dit is toch een serieus probleem? Het lijkt wel of u daar niet op wilt reageren omdat u het niet eens met de manier, waarop deze kerken dienen. Ik hoop dat u op deze vragen een antwoord kunt geven. Ook bij mij leven ze. Ik vind niet dat u kunt zeggen, met een tekst uit de bijbel: Gij bekommert u over vele dingen, maar één ding is nodig! Zo ga je, mijns inziens, niet om met mensen, die dit op een serieuze manier vragen. We mogen er toch zeker niet te makkelijk over denken? Ik vind dat we daar best wel eens onrustig van mogen worden!  Hartelijke dank voor de beantwoording!

Antwoord

Het korte antwoord heb ik niet gegeven omdat ik vond dat deze jongen kritische vragen stelde. Mijn antwoord was zo kort omdat ik na lezing en herlezing van zijn vraag de indruk had dat hij, evenals vele jongeren (en ouderen), zich druk maakte over van alles en nog wat in het kerkelijk leven, terwijl hij en vele, vele anderen, voorbij leven aan het éne nodige: de verzoening met God.

Het is inderdaad een zegen als er, zoals één van de schrijvers zegt, jonge mensen zijn die begeren een ambt te bekleden. Maar is het nog niet veel belangrijker om tot God bekeerd te worden en Hem te vrezen? Brengt het mij persoonlijk dichter bij de Heere als ik weet waarom er in die of die gemeente meer of minder mensen aan het Avondmaal gaan? Die verschillen in avondmaalspraktijk zijn er trouwens alle decennia door al geweest.

Waar het ten diepste om gaat is dit: Mijn ziel, doorziet gij uw lot; hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God. En in het gewaad van Zijn Woord staat de Heere Jezus wenend voor de kerkdeuren van alle zogenoemde “lichte” en “zware” gemeenten, binnen en buiten welk verband dan ook, en zegt: “Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!”

Ds. J. Driessen

Ds. J. Driessen

Ds. J. Driessen

 • Geboortedatum:
  25-07-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Gravenhage
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritaat

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Wij hebben een dochter die getrouwd is geweest en een dochter heeft. Zij is al eerder getrouwd geweest en heeft nu te ke...
geen reacties
19-03-2018
Er zijn al veel vragen gesteld over seks voor het huwelijk. Mijn vriend en ik zijn ook te ver gegaan. We hebben gemeensc...
geen reacties
19-03-2013
Op dit moment zit ik een beetje in een dip. Ik had een goed contact met een jongen. Na een poosje werd dat bij mij meer:...
1 reactie
19-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering