Bloedbruidegom

Ds. H. Paul / geen reacties

19-01-2004, 00:00

Vraag

In Exodus 4 staat het volgende: "En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom! En Hij liet van hem af. Toen zeide zij: Bloedbruidegom! vanwege de besnijdenis." Dit wordt in bepaalde kerken naar de hedendaagse doop vertaald en dan zegt men dat je alleen bekeerd kan worden als je gedoopt bent (in Nederland). Op het zendingsveld ligt dit anders n.a.v. het zendingsbevel aan de apostelen. Ik ben van mening dat God je overal kan bekeren, ook als je niet gedoopt bent. Hoe zit dit nu?

Antwoord

Beste vraagstel(ster)ler,

De betekenis van de besnijdenis van Mozes' jongste zoon was noodzakelijk, omdat Mozes tot het volk Israël behoorde. Hij moest dat volk uitleiden uit Egypte. Dat volk wordt door de Heere "Mijn zoon, Mijn eerstgeborene" genoemd. Dan mag in het gezin van Mozes het verbondsteken niet ontbreken. Dat zou verbondsbreuk zijn. Dat neemt de Heere zeer ernstig. Daarom moet dat verzuim hersteld worden. Zippora verstaat dat en noemt Mozes haar bloedbruidegom, omdat ze hem als uit de dood weer teruggekregen heeft. Ze was er dus tegen gekant, maar heeft gebogen onder het bevel van de Heere.

De interpretatie die in de vraag genoemd is, is totaal niet in overeenstemming met de betekenis van de geschiedenis. Het gaat om het dragen van het verbondsteken door ieder, die tot de gemeente behoort.

Met vr. gr., ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

besnijdenisMozes
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend en ik hebben een relatie van dik vijf jaar. We studeren allebei (nog 1,5 jaar ongeveer) en willen graag trou...
9 reacties
19-01-2012
Ik wil graag een meisje, want ik ben zo alleen. Ik verlang er naar om verkering te hebben, terwijl ik nog te jong ben: 1...
geen reacties
19-01-2009
Ik maak me ernstig zorgen over de toenemende antipathie ten aanzien van het geloof in Jezus. In de media worden steeds v...
9 reacties
19-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering