Verder bij God vandaan

Ds. J. Bos / 3 reacties

19-01-2017, 11:45

Vraag

Ik weet dat ik niet zelf tot God kan komen, maar wat moet ik toch doen? Ik weet het echt niet meer... God heeft mij een paar jaar geleden stil gezet, net voor ons huwelijk. Wat ik toen alleen maar kon doen was roepen en schreeuwen om vergeving van mijn zonden. Kort na ons huwelijk heb ik moeilijke dingen te horen gekregen, waarna ik totaal niet meer wilde bidden. Ik wist het niet meer; moest dit er ook nog bij? Voor mijn gevoel ben ik alleen maar nog verder bij God vandaan gegaan? Ik heb toen ook niet gedurfd om verder te gaan bidden en schreeuwen, ik was bang voor wat er komen ging, bang voor de strijd. God heeft mij eenmaal geroepen, dat gaat God toch niet nog een keer doen? Maar hoe moet het dan verder? Dan ga ik voor eeuwig verloren. Ik weet het allemaal niet meer.

Antwoord

Beste vrager, 

“Ik weet dat ik niet zelf tot God kan komen,” schrijft u. Hoe bent u aan die kennis gekomen? Ik hoop uit het Woord van God. Want we lezen inderdaad in de Bijbel dat “er niemand is die God zoekt, tot niet een toe” (Rom. 3.)!
 
“Maar wat moet ik toch doen”, vraagt u zich vertwijfeld af. U kunt niet tot God komen. Dat is helder. Dat geldt elk van ons. Dat gold ook die mensen in Handelingen 2: 37. Die riepen precies hetzelfde als u: “Wat zullen wij doen?”

Zo komt een verslagen mens in Gods Woord hen tegen die, nota bene, dezelfde vraag stellen. Dan denkt zo een: ik worstel dus niet alleen. “U hebt moeilijke dingen te horen gekregen.” Die krijgen anderen ook te horen. Ik kan zo een paar dingen noemen die mensen te horen krijgen. Ik hoef daarover niet uit te wijden. U kunt ze zelf wel invullen als u niet doof en blind bent voor de ellende die anderen overkomt. 

“God heeft mij eenmaal geroepen, dat gaat God toch niet nog een keer doen”? Hoe vaak roept een vader of moeder hun kind als ze het missen? U zegt: een keer! Dat gelooft u zelf niet. De moeite zit, met eerbied gesproken, niet bij God. Lees maar Jesaja 42:2 en Hebreeën 13:5: ”Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten.”  Waarom? Omdat u zo ’n goed mens bent die Hem niet verlaten heeft toen Hij u verliet? Of ligt het toch zo heel anders. Lees eens het Avondmaalsformulier. Dan komt u de schreeuw tegen: ”Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”? Opdat wij tot God genomen en nimmermeer van Hem verlaten worden.”
 
“U weet het allemaal niet meer”, schrijft u. Zou dat ook voor de HEERE gelden? Wendt u tot Hem toe met de bede: ”O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet”, om Jezus wil... En: “Die Hem aanroept in de nood...”!
 
Hartelijke groet,
Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofsstrijd
3 reacties
Sammie2016
20-01-2017 / 10:18
Vragensteller,
ik weet niet precies wat je bedoelt met de woorden “ik kan niet tot God komen”.

God heeft Jezus gegeven als middelaar tussen God en mensen.
Jezus zei dan ook „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij.

Nee, we kunnen niet rechtstreeks tot God komen alleen d.b.v. Jezus.
Maar we bidden altijd wel rechtstreek tot onze hemelse Vader, Hij is degene die gebeden hoort en verhoort. We bidden wel in erkenning van de autoriteit van Christus Jezus en zeggen in ons gebed ook “in naam van Jezus”.
God is de hoorder van het gebed: ..
Psalm 65:2 Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees komen.

Maar weet je God is niet zo ver van ons als we denken ..
Handelingen 17:27 ... Opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons.

God laat zich vinden door mensen die oprecht op zoek zijn naar Hem, geloven in Hem en Hem eren door Zijn wetten in het leven toe te passen en Zijn naam bekend te maken.
Enkele ondersteunende teksten:...
- Hebreeën 11:6
Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat, en een Beloner is van degenen, die Hem ernstig zoeken.
- Johannes 17:6, 26
(Hogepriesterlijk gebed van Jezus naar zijn Vader Jahweh)...
26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.
- 1Johannes 5:3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden bewaren/doen; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

We zitten nog in de tijd van aanvaarding, niet lang meer schat ik gezien de steeds slechter wordende wereldbeeld.
Zoek God en blijf leven.
Jesaja 55:6 Zoekt Jahweh, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
Violetplane
20-01-2017 / 10:46
Helemaal eens met antwoord van de dominee.

En vergeet niet, in die periode dat jij niet kon/wilde bidden, heeft God je echt niet los gelaten hoor, Hij was er bij! Hij laat zijn kinderen niet alleen.
Johan100
22-01-2017 / 18:20
''Ik weet dat ik niet zelf tot God kan komen, maar wat moet ik toch doen? Ik weet het echt niet meer... ''

Met ontroering las ik deze vertwijfelde, ook wel angstige, uitroep. Herkenbaar ook.

Beste vraagsteller, God ziet jouw getob en geworstel al lang. Hij kent je van voor de grondlegging der wereld. Hij kent Zijn eigen maaksel! Want Hij weet wat maaksel wij zijn, (...) (psalm 103:14)
Als we verduisterd zijn denken we dat God ons niet ziet en hebben we een heel ander verdraaid beeld van God of het beeld van een beperkte God en ga zo maar door of we denken helemaal niet aan God.

Maar Hij zegt door middel van 2 Petrus 3:9: De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Door middel van 2 Petrus 1:19: En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster (Christus) opga in uw harten;

Ondanks ons is er bij God geen verandering, of schaduw van omkering. (Jak. 1:17)

Terug in de tijd

Wat gebeurt er als je met een ontsteking van de dikke darm, door colitis ulcerose, niet naar een arts gaat? Dus geen med...
1 reactie
19-01-2018
Waar moet je aan denken als het over die goedertierenheden gaat? "Als je nooit onder de goedertierenheden des Heeren ver...
4 reacties
18-01-2013
Ik ben op zoek naar vastheid rondom studie/beroep, maar ik loop tegen veel problemen aan. Al een zeer lange tijd strijd ...
3 reacties
18-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering