Belijdenis doen zonder schuldbelijdenis

Ds. N. den Ouden / Geen reacties

19-01-2017, 12:55

Vraag

Mag/kan je belijdenis doen als je nog geen schuldbelijdenis hebt gedaan? (gemeenschap voor het huwelijk, vriend niet meer in beeld).


Antwoord

De vraag is er kort, en laat wat vragen over.  Is jouw vraag een kerkordelijke vraag (dus of een kerkenraad van te voren schuldbelijdenis zal eisen) of een gewetensvraag?  Ik vermoed het laatste. Mijn indruk is dat je belijdeniscatechisatie volgt en van plan bent om belijdenis des geloofs af te leggen, maar dat je zit met wat er eerder in je leven is gebeurd. En je vraagt je af of je nu voor Gods aangezicht wel belijdenis des geloofs kunt afleggen, zonder eerst schuldbelijdenis gedaan te hebben.

Als ik de zaak formeel benader, dan kan ik zeggen dat bij zonde die verder niet bekend is, ook geen openbare schuldbelijdenis hoort (of een belijdenis voor de kerkenraad). Ik ga er dan van uit dat wat gebeurde, binnen de gemeente niet bekend is. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat je het bij je draagt als een last. Je hebt uiteindelijk ook niet met de mensen uit de gemeente of een kerkenraad, maar met God te doen. Nu is het de eerste en de beste weg, om onze zonde aan God te belijden en om vergeving te vragen. Toch lijkt het me goed en heilzaam om wat er gebeurd is ook met iemand te delen, liefst met een ambtsdrager. 

Ik hoop dat je een eigen predikant hebt. Ik zou een gesprek met hem aangaan en hem zeggen wat er gebeurd is.  Dat zal best een drempel zijn, maar wat kan het goed doen als het aan hem kwijt kunt en als hij met je uit de Bijbel leest en bidt en wat er gebeurd is brengt voor Gods aangezicht en pleit op het bloed van Christus.

Degenen die belijdenis doen zijn geen zondeloze mensen. Het zijn zondaren die leven van genade. Ik hoop van harte dat je zo belijdenis mag doen!

Hartelijke groet,
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

belijdenisschuldbelijdenis
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb de laatste weken erg lopen worstelen met of ik kon geloven dat de Heere Jezus ook voor mijn zonden is gestorven. Daar werden mijn ogen een paar dagen geleden voor geopend. Toen mocht ik zien en...
5 reacties
18-01-2018
Ik heb vaak de indruk dat predikanten uit traditionele kerken niet open staan voor de vele vragen die er ook onder hun gemeenteleden leven. Alles moet stroken met de belijdenisgeschriften en een aanta...
2 reacties
18-01-2011
Ik luister vaak naar popmuziek maar ik kwam pas dit tegen: Het is dus een meisje/vrouw die bekende popliedjes transformeert naar een christelijk liedje. Nu weet ik dat dit waarschijnlijk niet d...
Geen reacties
18-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering