Wat betekent het dat zowel lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn?

J. Bayense / geen reacties

01-07-2006, 00:00

Vraag

Wat betekent het dat zowel lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn?

Antwoord

In 1 Korinthe 6 vers 19 stelt Paulus de vraag: “Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?” In dit gedeelte gaat het over de zonden die we in of met ons lichaam doen. Het meest duidelijke voorbeeld van zulke zonden is hoererij.

Paulus maakt in het gedeelte duidelijk dat het lichaam niet het eigendom is van de gelovige. Dat de ziel het eigendom is van God begrijpen we meestal wel, maar hetzelfde geldt ook voor het lichaam. Beide, ziel en lichaam, zijn gekocht door de Heere Jezus. En wanneer je door Hem bent gekocht, wil de Heilige Geest in je wonen en je leven leiden. Daarmee is je lichaam dus een woning van de Heilige Geest geworden, een woning van God geworden. Vandaar de verwijzing naar de tempel. Dat was de plaats waar God wilde wonen. En de plek waar God woont, ga je natuurlijk anders mee om, dan met je eigen woning. Je houdt daar rekening mee, je bent daar zuinig op, je stort die tempel niet in de zonden.

Terug naar je vraag wat het betekent dat lichaam en ziel tempels van de Heilige Geest zijn: Hij woont daar. Lichaam en ziel zijn Zijn eigendom.

Met vriendelijke groet,
J. Bayense

J. Bayense

J. Bayense

 • Geboortedatum:
  30-07-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist te Kerkrade

geen reacties

Terug in de tijd

Romeinen 14:5, wat betekent die tekst? Betekent dit dat alle dagen gelijk zijn en de zondag er eigenlijk niet echt toe d...
geen reacties
01-07-2013
Ik ben een meisje van 16 jaar, ga na de vakantie naar vwo 5 en ga naar de kerk. In de kerk zit een jongen van 21 jaar. A...
2 reacties
01-07-2019
Geachte dominee Van Oostenende. Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vraag over eeuwige inzettingen. U vraagt of ...
geen reacties
01-07-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering