Ongerust over booster

Alie Hoek - van kooten / geen reacties

01-07-2022, 07:59

Vraag

Een vraag voor mevrouw Hoek-van Kooten. Ik las in Het Zoeklicht een artikel over concrete bedreigingen voor de toekomst. Hierin staat onder andere: “Hoeveel mensen zullen de komende jaren nog blijvende schade oplopen of sterven door de mRNA-vaccins? Niemand weet het.” Men verwees naar artsencollectief.nl. Eerder vroeg ik u in 'Alie Hoek voor boosterprik' al naar vaccinaties naar aanleiding van uw lezing vorig jaar en toen dacht u dat deze geen bijwerkingen zouden hebben, maar als ik artsencollectief.nl lees schrik ik toch wel.

Ik heb mij laten vaccineren vorig jaar, hoewel ik lang heb getwijfeld. Maar ik werd behandeld vanwege non-Hodgkin. Dit jaar januari was ik schoon. Ik blijf natuurlijk wel onder controle. Eind juli moet ik weer voor controle. De specialist wil dan ook onderzoek doen via het bloed of de coronavaccinaties afdoende waren. Zo niet, dan moet ik (advies) opnieuw gevaccineerd worden. Wat moet ik dan doen?

Ik ben christen, maar vind het moeilijk om hierover een besluit te nemen. De info op artsencollectief.nl maken mij wel ongerust. Kunt u mij antwoord/advies geven? Ook vanuit Bijbels oogpunt.


Antwoord

Beste vragensteller,

De info op het artsencollectief is van een kleine groep artsen die een eigen visie hebben op de coronapandemie. Verreweg het allergrootste deel van de artsen is het niet met hen eens en maakt zich ook zorgen over de informatie die door hen wordt verspreid.
 
De vaccinaties hebben duidelijk hun nut bewezen. Toen er kon worden gevaccineerd tegen het coronavirus, gingen de opnames van ernstig zieke coronapatienten in het ziekenhuis en de opnames op de intensive care van gevaccineerden al snel heel erg naar beneden. Helaas niet bij de ongevaccineerden.
   
Het mRNA-vaccin zèlf is met een kleine week alweer uit je lichaam. In die tijd heeft het vaccin de antistofvorming tegen het coronavirus op gang gebracht. Ik zou niet weten hoe of het mRNA-vaccin dan nog op langere termijn bijwerkingen zou kunnen gaan geven. Als vaccinaties bijwerkingen geven, is dat altijd op korte termijn. Het virus zelf daarentegen kan iemand niet alleen ernstig ziek maken en zelfs de dood tot gevolg hebben, maar als je herstelt, ook nog lang in het lichaam nawerken. Denk aan de vele mensen die lijden aan long-covid.
 
Zeker voor mensen die te maken hebben met een verminderde afweer is vaccineren van levensbelang. Goed dat jouw arts wil nagaan middels een bloedonderzoek of je nog genoeg antistoffen hebt. Zo niet dan is  een booster het advies. We mogen dankbaar gebruik maken van de middelen die de Heere God ons geeft om de mogelijkheid om ziek te worden door het coronavirus  te verminderen of zelfs te voorkomen.     

Met vriendelijke groet,
Alie Hoek-van Kooten

Alie Hoek - van kooten

Alie Hoek - van kooten

Tags in dit artikel:

vaccinatie
geen reacties

Terug in de tijd

Ik weet dat er al veel vragen gesteld zijn over dit onderwerp. Toch zou ik het heel fijn vinden om in onze situatie een ...
geen reacties
30-06-2016
Over niet (kunnen) uitzien naar Jezus’ wederkomst zijn al wat vragen gesteld, maar wat als het komt door angst voor het ...
geen reacties
30-06-2021
Ik heb een vraag over de hemelvaart. Wat zou de reden kunnen zijn dat niet alle evangelisten hun evangelie afsluiten met...
geen reacties
30-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering