Beste dominee Pieters. Op Hemelvaartsdag sprak u 's avonds over (de) geestelijke...

Ds. W. Pieters / geen reacties

10-06-2006, 00:00

Vraag

Beste dominee Pieters. Op Hemelvaartsdag sprak u 's avonds over (de) geestelijke strijd. U zei toen iets als: “de duivel vindt het goed als je je bekering uitstelt en zegt dat het vandaag niet kan, maar als het nu niet gebeurt, dan blijft hij dat zeggen.” Ik herken dit, wat nu? Me niet verharden maar NU laten leiden zegt Ps. 95.. maar wel met ootmoed. Ik begrijp dat niet zo goed. Ik hoop dat mijn vraag niet al te onduidelijk is en u hier op in kunt/wilt gaan.

Antwoord

Ik begrijp het ook niet zo goed, beste vraagsteller. De dingen van God en van het geestelijke leven zijn voor ons verstand dikwijls zo onbegrijpelijk. Wel is duidelijk dat God ons beveelt en nodigt om op deze zelfde dag tot Hem te komen, dat is: tot Hem te roepen, Hem te smeken om Zijn genade en verzoening van al onze zonden, om ons tot Hem bekeren, ons voor Hem te vernederen, onze vijandschap en onwil en onbegrip Hem te belijden. Hij alleen kan ons begenadigen. Hij alleen kan ons een rein en nieuw en ontvankelijk hart schenken. Hij alleen bepaalt de tijd wanneer en de manier waarop Hij ons deze gaven verleent.

Wat wij hebben te doen is ons, verlegen om Zijn gunst, tot Hem te wenden en aan Zijn genadetroon te buigen. En de Goddelijke belofte vind je in Spreuken 8 vers 34: "Welgelukzalig is de mens die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren."

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb anderhalf jaar een relatie gehad met een meisje van 21. Die is door grote problemen kapot gegaan, doordat mijn ex...
4 reacties
10-06-2011
Als kind is bij mij een hechtingsstoornis geconstateerd. Inmiddels ben ik 20 jaar en vraag me af wat de gevolgen van een...
geen reacties
10-06-2008
Ik heb een vraag voor iemand  uit de Ger. Gem. of HHK. Al jaren werk ik een paar uur per week in de zorg (daarnaast heb ...
5 reacties
13-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering